Puolustusvoimat

Puolustusvoimat varautuu tarvittaessa käyttämään myös reserviläisiä koronatilanteen pitkittyessä tai laajentuessa.

Reserviläisten tietoja päivitetään vapaaehtoisessa harjoituksessa

Leevi Larkovuo

Puolustusvoimat järjestää maakuntakomppanioiden reserviläisille yhden päivän mittaisen vapaaehtoisen harjoituksen. Harjoituksessa annetaan reserviläisille tietoa Puolustusvoimien tämänhetkisestä tilanteesta sekä päivitetään heidän virka-apusitoumuksensa.

Maakuntakomppanioiden reserviläisille järjestetään yhden päivän mittainen vapaaehtoinen harjoitus alkukesän aikana. Vapaaehtoisen harjoituksen tavoitteena on käydä läpi Puolustusvoimien ajankohtaisia asioita sekä koronatilannetta ja tehtyjä toimenpiteitä. Lisäksi harjoituksessa on tavoitteena päivittää reserviläisten virka-apusitoumukset ja suostumussopimukset sekä antaa maakuntakomppanialaisille heidän tehtäviinsä ja koulutukseensa kuuluvaa tietoa.

– Sitoutuneet, motivoituneet ja pitkälle koulutetut maakuntakomppaniat ovat yksi Maavoimien monipuolisimmista suorituskyvyistä. Vapaaehtoinen harjoitus on myös erinomainen tilaisuus tavata sitoutuneita reserviläisiämme. Toivon että mahdollisimman moni ottaa kutsun vastaan, Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari toteaa.

Puolustusvoimat on koronaepidemian aikana tukenut poliisia Uudenmaan eristämisessä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä sosiaali- ja terveysministeriötä henkilöstö- ja materiaalituella sekä Rajavartiolaitosta meripelastus- sekä rajavalvontatehtävissä. Toistaiseksi virka-avusta ovat vastanneet varusmiehet sekä palkattu henkilöstö, mutta Puolustusvoimat varautuu tarvittaessa käyttämään myös reserviläisiä koronatilanteen pitkittyessä tai laajentuessa.

– Reserviläisillä voidaan esimerkiksi täydentää Puolustusvoimien valmiuden ylläpitämiseen tarvittavia joukkoja ja virka-apukykyä eli esimerkiksi sitoumuksen tehneitä reserviläisiä voidaan kutsua vapaaehtoiseen virka-aputehtävään, Saari kertoo.

Vapaaehtoisen harjoituksen ajankohta vaihtelee alueittain ja Puolustusvoimien aluetoimistot vastaavat kutsukirjeiden lähettämisestä reserviläisille.

– Pääsääntöisesti kaikki Maavoimien maakuntakomppanioihin sijoitetut saavat kutsun joukko-osaston tai aluetoimiston järjestämään vapaaehtoiseen harjoitukseen, Maavoimien operaatiopäällikkö toteaa.

Harjoituksessa voidaan myös kertoa Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n syksyn koulutustilaisuuksista tai syksyn mahdollisesta kertausharjoituksesta, mikäli joukolle on sellainen suunniteltu.

– Kertausharjoitukset jatkuvat erillisen suunnitelman mukaan, kun koronatilanne taas sallii niiden järjestämisen.

Vapaaehtoiset harjoitukset toteutetaan paikallisiin olosuhteisiin mukautetusti koronarajoitukset huomioiden. Reserviläiset eivät käytä samoja tiloja kuin varusmiehet ja henkilökunta.

– Harjoitukset ovat informatiivisia: reserviläisiä ei varusteta erikseen, eivätkä he käsittele kalustoa harjoituksen aikana. Reserviläisiä on myös ohjeistettu, ettei sairaana saa tulla palvelukseen, prikaatikenraali Saari kertoo.