Lilli Hatinen

Mediabarometri-tutkimuksessa käy ilmi, että media toivoo puolustusvoimien asiantuntijoiden olevan paremmin tavoitettavissa. Myös lisää viestintäkoulutusta upseereille suositellaan.

Puolustusvoimien viestintä saa kiitosta medialta

Ronni Läpinen

T-Median toteuttamassa MediaBarometri-kyselyssä Puolustusvoimien viestintä saa kiitosta asiantuntevuudestaan ja luotettavuudestaan. Toisaalta Puolustusvoimilta toivotaan lisää avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.

T-Median toteuttamassa julkishallinnon MediaBarometri-tutkimuksessa tutkitaan toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä suomalaisista julkishallinnon yhteisöistä sekä niiden mediaviestinnästä. Tutkimus kartoittaa myös mediaviestinnän trendejä sekä toimittajia kiinnostavia teemoja. Keväällä 2019 toteutetussa tutkimuksessa on haastateltu yhteensä 147 toimittajaa.

MediaBarometri-tutkimuksessa puolustusvoimat saa toimittajilta kiitosta etenkin asiantuntevuudestaan ja luotettavuudestaan. Puolustusvoimien viestintää pidetään myös ajankohtaisena. Miinusta toimittajat antavat avoimuuden ja oma-aloitteisuuden puutteesta. Toimittajat myös toivovat, että puolustusvoimien johto olisi paremmin tavoitettavissa haastatteluihin.

Ongelmana toimittajat näkevät puolustusvoimien hierarkkisuuden. Heidän mukaansa alemmalla hierarkiassa olevat henkilöt eivät halua tai uskalla kommentoida tiettyjä asioita, ja johtotason henkilöt ovat puolestaan hyvin vaikeasta tavoitettavissa. Toisaalta toimittajat myöntävät, että tavoitettavuus ei ole pelkästään puolustusvoimien ongelma julkishallinnossa.

Lukuun ottamatta asiantuntijoiden tavoitettavuutta, verrattuna vuoden 2017 tutkimuksen tuloksiin toimittajien arvio puolustusvoimista on noussut kaikissa muissa viestinnän kategorioissa: ajankohtaisuus, asiantuntevuus, luotettavuus, aktiivisuus, lähestyttävyys, avoimuus ja verkkosivujen palvelut. Toimittajien mielestä puolustusvoimat osaa myös hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään kiitettävästi.