Anttoni Kangastie

Paukkupatruunat vaihtuvat hiljalleen sähköiseen järjestelmään, joka ei vaadi käyttäjältään sysäyksenvahvistimen käyttöä tai aseen puhdistusta.

Paukkupatruunat korvataan vaiheittain uudella sähköisellä järjestelmällä

Toni Keränen

Puolustusvoimat on tehnyt hankintasopimuksen sähköisestä järjestelmästä, jolla pyritään korvaamaan paukkupatruunoiden käyttö kustannustehokkaammalla ja turvallisemmalla harjoitusvälineellä.

Paukkupatruunoiden käyttöä harjoitustoiminnassa pyritään vähentämään uuden sähköisen järjestelmän avulla. Puolustusministeriö valtuutti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen israelilaisen Bagira Systems Ltd:n kanssa juhannusaatonaattona 18. kesäkuuta.

Tarjouskilpailun voittanut järjestelmä toimitetaan Puolustusvoimien käyttöön vuosina 2020-22. Nyt hankittavalla materiaalilla saadun käyttökokemuksen perusteella arvioidaan myöhemmin lunastettavan lisähankintavarauksen määrä. Hankinnan arvo sopimuskaudelle 2020-22 on noin kuusi miljoonaa euroa, jonka lisäksi hankintaan sisältyy 37 miljoonan euron optio. Hankittu järjestelmä otetaan käyttöön vuosina 2022-23.

Hankittavaa järjestelmää on tarkoituksena käyttää kuten paukkupatruunoita nykyään, kuvaamaan käsiaseiden tulitoimintaa taistelukoulutuksessa. Järjestelmä perustuu sähköiseen toimintatapaan, joka tuottaa äänen ja valon, joiden avulla ampumakokemuksesta saadaan todentuntuinen. 

Tarkoituksena on korvata paukkupatruuna turvallisemmalla harjoitusvälineellä. Sähköisen järjestelmän myötä suojaetäisyyksiä esimerkiksi asutuskeskustaisteluharjoituksissa ei enää vaadita.

– Suurin hyöty järjestelmästä on, että asutuskeskustaistelun harjoittelu voi muuttua realistisemmaksi paukkupatruunoiden jäädessä pois kahdenpuoleisen taistelusimulaattorin KASI:n käytössä edellämainittujen suojaetäisyyksien poistuessa, everstiluutnantti Marko Tuominen Pääesikunnasta avaa. 

Hankitun järjestelmän takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta. Siirtymä täysin sähköiseen järjestelmään kovapanosammuntojen ohelle ei tapahdu kuitenkaan täysin välittömästi, vaan Puolustusministeriö on päättänyt tehdä 5,5 miljoonan arvoisen hankintasopimuksen kotimaisen Nammo Lapua Oy:n kanssa. Hankinnalla ylläpidetään suomalaista ampumatarviketeollisuutta sekä -osaamista. Tällä hetkellä koulutuksessa käytetään noin 17 miljoonaa paukkupatruunaa vuosittaisella tasolla.

– Nyt tehtävä hankinta ei poista paukkupatruunoiden käytön tarvetta varusmieskoulutuksessa. Mikäli järjestelmän hankinnat toteutetaan maksimihankintamäärällä, ja myös hankintaan liittyvä optio päätetään lunastaa, kyetään paukkupatruunat korvaamaan kokonaan, Tuominen kertoo.