Nea Holopainen

Lapinlahden harjoituksessa oli mukana Kainuun prikaatin pelastusryhmä.

Paikallispuolustuksen suorituskyvyt testissä

Aleksanteri Kekonen

Savo-Karjala 20 aloittaa yhdessä Lappi 20 kanssa tämän kevään paikallispuolustusharjoitukset. Harjoitusten keskiössä on viranomaisten välinen yhteistyö ja aluellisuus.

Savo-Karjala 20 paikallispuolustusharjoituksessa kehitetään maavoimien valmiutta ja harjaannutetaan viranomaistenyhteistoimintaa tällä viikolla 24.–28. helmikuuta.

– Näissä harjoituksissa kehitetään maavoimien valmiutta siten, että häiriötilanteessa pystytään nopeasti reagoimaan paikallisesti ja valtakunnallisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa, kertoo harjoituksen johtajana toimiva Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku Puustinen.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 600 henkilöä, joka koostuu puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökunnasta, varusmiehistä ja reserviläisistä sekä muiden viranomaisten kuten Itä-Suomen Poliisilaitoksen, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstöstä.

– Häiriötilanteet ovat luonteeltaan eri viranomaisten yhteistoimintaa vaativia ja kehittävät siviiliympäristössä toimintakykyä, Puustinen avaa.

Savo-Karjala 20 harjoituksen johtaa Kainuun prikaati ja puolustusvoimista mukana on myös Karjalan lennosto. Harjoitukseen osallistuu myös alueen kunnat ja kaupungit.

–Paikallispuolustusharjoitukset ovat puolustusvoimien suunnittelemia, järjestämiä ja johtamia. Ne tarjoavat myös muille viranomaisille harjoitusalustan, Puustinen korostaa.

Paikallispuolustusta käytetään alueiden valvontaan, kohteiden suojaamiseen, vaativiin taistelutehtäviin, joukkojen perustamiseen, muiden viranomaisten tukemiseen ja operatiivisten joukkojen tukena.

– Paikallispuolustustuksen eri osa-alueita kuten valmiutta, tilanneymmärrystä, johtamiskykyä, tulivoimaa ja osaamista kehitetään jatkuvasti puolustusvoimissa, Puustinen alleviivaa.

Toiseksi paikallispuolustuksen kehityskohteeksi Puustinen nostaa suorituskyvyn.

– Paikallispuolustuksen suorityskykyä kehitetään parantamalla johtamista, valmiutta ja varustusta, Puustinen sanoo.

Savo-Karjala 20 paikallispuolustusharjoituksessa toimintaa tullaan näkemään Kuopion, Siilinjärven, Lapinlahden, Iisalmen ja Joensuun alueilla.

Osana Savo-Karjala 20 paikallispuolustusharjoitusta Lapinlahdella harjoiteltiin vaarallisten aineiden onnettomuudella. Kyseessä on kuvitteellinen liikenneonnettomuus, jossa osallisena oli kaksi henkilöautoa ja säiliöauto, joka sisältää myrkyllistä ainetta.

– Pelastuslaitokselle tämänpäiväinen harjoitus on hyvinkin tuttu juttu, koska liikenneonnettomuuksia ja vaarallisten aineuden onnettomuuksia on harjoiteltu paljon käytännössä ja teoriassa. Tämän harjoituksen tarkoitus onkin puolestaan viranomaisyhteistyön harjaannuttaminen, toteaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valmiuskoordinaattori Valtteri Korhonen.

– Nämä on juuri näitä tärkeitä harjoittelun paikkoja, Korhonen päättää.

Savo-Karjala 20 on yksi kuudesta tänä keväänä järjestettävistä maavoimien paikallispuolustusharjoituksesta. Kaikki harjoitukset järjestetään tämän ja ensi viikon aikana.

Savo-Karjalan lisäksi järjestettävät harjoitukset sijoittuvat Uudellemaalle, Satakuntaan, Etelä-Karjalaan, Keski-Suomeen ja Lappiin. Valtakunnallisen harjoituskokonaisuuden maantieteellinen kattavuus on laaja.

Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3650 henkilöä puolustusvoimista ja muilta viranomaisilta.

– Paikallispuolustus on aina ollut ja tulee olemaan osa Suomen alueellista puolustusta, Puustinen painottaa.