Samuli Haapala

Harjoituksen teemana on mereltä suuntautuvan hyökkäyksen torjunta.

Meritaisteluharjoitus Lotta mittaa Merivoimien taistelukykyä

Elias Tuominen

Merivoimien kevään 2020 pääsotaharjoitus Lotta on parhaillaan käynnissä. Myös Ilmavoimat tukee harjoitusta.

Meritaisteluharjoitus Lotta järjestetään 25.–29.5. Saaristomerellä, Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä sekä Uudenmaan rannikkoalueilla. Koronatilanne on omalta osaltaan vaikuttanut harjoituksen järjestämiseen.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää kykyä toteuttaa merellisiä yhteisoperaatioita yksikkö- ja esikuntatasoilla kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla. Harjoituksen aikana toteutetaan muun muassa merivalvontaa, merimiinoittamista, hyökkäyksen torjuntaa, ohjustulenkäytön harjoittelua ja sukellusveneen torjuntaa sekä laivaston ja rannikkojoukkojen operaatioita rannikon vaativissa olosuhteissa.

– Rajoitustoimista huolimatta merivoimien joukkojen ja alusten lisäksi Ilmavoimat tukee monipuolisesti harjoituksen toteutusta eri ilma-alusten lentosuorituksilla. Porin prikaatin Ranger- ja MUAS -lennokkiyksiköt osallistuvat harjoitukseen omina eristettyinä joukkoinaan. Lisäksi harjoitukseen osallistuu vartiolaiva Turva Suomenlahden merivartiostosta ja vartiolentolaivueen Dornier-valvontakone, harjoituksen johtaja, kommodori Misa Kangaste kertoo yhteistyökuvioista.

Merivoimista harjoitukseen osallistuu poikkeuksellisen suuri määrä taistelualuksia, joista suurimmat alukset ovat miinalaiva Uusimaa ja monitoimialus Louhi.

Merivoimissa järjestetään vuosittain kaksi isoa koko Merivoimia yhdistävää harjoitusta, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Samalla harjoitukset ovat saapumiserien loppusotia. Näissä harjoituksissa koko Merivoimat harjoittelee Kangasteen mukaan merioperaatioiden toteuttamista ja mukaan kutsutaan myös muut puolustushaarat ja yhteistyökumppanit. 

– Harjoitukset osoittavat, että Merivoimien suorituskyky ja valmius ovat hyvät. Pääasejärjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja kyky niiden tehokkaaseen käyttöön on olemassa. Merivoimien valmiustoiminta on tehtävän mukaisesti turvattu kaikissa tilanteissa eikä siihen ole tullut minkäänlaista poikkeamaa, Kangaste toteaa.

Harjoituksessa on mukana monipuolisesti yli 10 taistelualusta, ilma-aluksia, lennokkiyksiköitä sekä noin 1200 sotilasta. (Kuva: Henri Korpi)

Harjoituksen toteutus suunniteltiin uudelleen koronatilanteen vuoksi kevään aikana. Suunnittelun kantavana teemana oli Kangasteen mukaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen turvallisuus ja koulutukselliset tavoitteet.  

– Harjoitus toteutetaan osaharjoituksina. Joukot ja alukset pidetään erillä toisistaan. Harjoituksen toteutuksessa huomioidaan käytössä oleva kohortointi ja epidemian rajoitustoimiin, kuten kenttähygieniaan ja turvaväleihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi joukkojen harjoitusalueita muutettiin, jotta epidemian rajaamisperiaatteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin, Kangaste kertoo.

Sivullisten on huomattava, että rannikolla, saaristossa ja merellä on tällä viikolla poikkeuksellisen vilkasta. Harjoitus järjestetään Saaristomerellä, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä sekä Uudenmaan rannikkoalueilla. Harjoituksessa on mukana monipuolisesti yli 10 taistelualusta, ilma-aluksia, lennokkiyksiköitä sekä noin 1200 sotilasta. Harjoitus näkyy myös maalla Upinniemen, Mäkiluodon ja alueen lähisaarilla ja Hankoniemellä. Tykistöammuntoja toteutetaan Mäkiluodon alueella keskiviikkoon saakka.

– Noudatamme aina meriteiden sääntöjä ja hyvää merimiestapaa, mutta liikumme harjoitustilanteen edellyttämällä tavalla kaikkina vuorokauden aikoina. Kiitokset muille liikkujille yhteistyöstä ja ymmärryksestä jo etukäteen, tehdään tästä hyvä harjoitus, Kangaste ohjeistaa.