Santeri Väänänen

Koronaepäillyltä otettu näyte kuljetetaan viruskuljetusputkessa jatkotutkimuksiin.

Koronavirustestaus Puolustusvoimissa

Leevi Larkovuo

Puolustusvoimat toteuttaa koronatestin näytteenottoja Puolustusvoimien terveysasemilla varusmiesten ja Puolustusvoimien henkilökunnan osalta. Koronaepäillyt ohjeistetaan tarkasti näytteenoton sekä kaiken muun toiminnan osalta viruksen leviämisen estämiseksi.

Pääesikunnan terveysaseman päällikkölääkäri Maria Danielsson kertoo koronavirustestin näytteenoton olevan nukkatikulla otettava näyte. Näyte otetaan nukkatikun mallista riippuen joko nenänielusta, sieraimen sisästä tai lyhyemmällä tikulla nenästä sekä nielusta tai joskus vain jommasta kummasta. Otettu näyte siirretään varoin talteen viruskuljetusputkeen jatkotutkimuksiin kuljettamista varten.

– On tärkeää, että näyte otetaan teknisesti oikein, jotta tulos olisi mahdollisimman luotettava, Danielsson painottaa. 

Näytteenottoon osallistuu kaksi hoitajaa, toinen suorittaa itse näytteenoton ja toinen vastaa siitä, että näyte saadaan hallitusti jatkokäsittelyyn. Näytteenottotilanteessa sekä hoitajilla että testattavalla on suojavarusteet, jotta virus ei leviä ympäristöön. Hoitajien suojavarusteet vaihdetaan jokaisen näytteenoton jälkeen, ja näytteenottotilat desinfioidaan huolellisesti päivittäin. 

Tarkka toiminta koronaepäillyn osalta ei rajoitu Danielssonin mukaan vain näytteenottotilanteeseen. 

– Prosessi alkaa etäkontaktilla tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnilla, jonka yhteydessä arvioidaan testauksen tarve, potilaan yleisvointi sekä tarve ohjata hänet tarkentaviin tutkimuksiin. Potilaalle annetaan toimintaohjeet, jotka liittyvät näytteenottoon saapumiseen ja suojautumiseen, ja hänet informoidaan näytteenottomenettelystä, Danielsson kertoo.

Koronaepäilyihin liittyen myös muiden sairauksien mahdollisuus on otettava huomioon.

– Koronaviruksen lisäksi myös muut virukset, kuten esimerkiksi kausi-influenssa ja rhinovirukset voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita. Tästä syystä huolellinen hoidon tarpeen arvioiminen on tärkeä osa kokonaisuutta. Tarvittaessa potilas ohjataan tarkempiin tutkimuksiin, Danielsson toteaa.

Sotilaslääketieteen keskuksen kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja, lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti kertoo, että kaikki Puolustusvoimissa otetut koronaepäiltyjen näytteet toimitetaan THL:n laboratorioon Helsinkiin, jossa näytteen analysointi tapahtuu.

– Tuloksen saaminen THL:ltä kestää 1-3 päivää riippuen kuljetusetäisyydestä. Testien tuloksen tulkinta täytyy suhteuttaa tutkittavan kliiniseen kuvaan. Näyte otetaan yleensä vain oireiselta potilaalta, jolloin virusta on havaittavissa. Tarvittaessa näyte voidaan toistaa, mikäli epäily koronavirusinfektiosta on vahva ja ensimmäinen näyte on negatiivinen, Autti toteaa. 

Positiivinen koronavirusnäyte ilmoitetaan Danielssonin mukaan välittömästi potilaalle. 

– Lähettävä lääkäri tekee tämän lisäksi tartuntatauti-ilmoituksen THL:ään ja ilmoittaa tartunnasta kunnan epidemiologille, joka käynnistää eristys- ja karanteenitoimet. On hyvin tärkeää selvittää mahdolliset muut altistuneet ja katkaista tartuntaketjut. Tätä työtä tehdään sekä kunnanepidemiologin että Puolustusvoimien terveydenhuollon toimenpitein, Danielsson sanoo.

Varusmiesten hoitovastuu on Puolustusvoimilla. Yhteistyötä Puolustusvoimat tekee Autin mukaan kuitenkin laajalti myös muiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

– Vakavasti sairastuneiden osalta tukeudutaan kumppanuussairaaloihin. Myös lomalla sairastuneiden hoito korvataan ja hoito on varusmiehelle ilmaista. Testaus tapahtuu joko varuskunnan terveysasemalla tai lomalla ollessaan varusmiehen kotipaikkakunnalla. Testauksen tarpeen arvioi aina hoitava lääkäri, Autti painottaa.

Autti lisää, että toimenpiteitä on koronatilanteen ilmetessä monia.

– Näytteenotto on kuitenkin vain osa varusmiehen hoitoa, lisäksi on muunmuassa kartoitettava muut varuskunnassa ja palvelustovereiden joukossa mahdolliseet altistuneet, niin sanotut tartuntaketjut, sekä ryhdyttävä tarvittaessa eristystoimiin oireisten osalta että kohortointiin altistuneiden osalta, Autti sanoo.

Koronavirusnäytteen tulkinnassa käytetään PCR- eli polymeraasiketjureaktiomenetelmää.

– Näytteenkäsittely alkuvaiheen käsityön jälkeen on pitkälle automatisoitua, samoin kuin sen tulkinta. PCR-geenimonistustutkimusta varten näytteestä eristetään viruksen perimäaines, joka monistetaan geenimonistuslaitteessa. Varsinainen geenimonistus kestää pari tuntia, Autti avaa.

Testattavien määrän kasvuun on Autin mukaan Puolustusvoimissa varauduttu.

– THL:n kanssa on sovittu testausmääristä, jotka tällä hetkellä ovat riittävät. Lisäksi on jo alustavasti sovittu testauskapasiteetin nostosta THL:n laboratorion kanssa, mikäli siihen epidemian levitessä johonkin varuskuntaan ilmenee tarvetta, Autti toteaa.