Anttoni Kangastie

Noin 100 hakijaa oli juoksemassa päivän aikana.

Kadeteiksi pyrkivät historiallisissa pääsykokeissa

Viljami Kuusisto

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden kandidaatin tutkinnon valintakokeet järjestettiin poikkeuksellisesti pääasiassa etäjärjestelyin 11.5.–15.6.2020.

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutusupseeri kapteeni Esko Äärysen mukaan koronavirus vaikutti koulun valintakokeisiin hyvin paljon. Karsittuja 500 hakijaa ei olisi saatu turvallisesti Santahaminaan paikan päälle testejä suorittamaan, jolloin kokeen kirjalliset osiot tehtiin etänä ja juoksukokeet pienemmissä ryhmissä.

– Punnitsimme erilaisia vaihtoehtoja ja päädyimme siihen, että kirjalliset kokeet tehdään etänä ja juoksutestejä järjestetään useilla eri paikkakunnilla 10 hengen ryhmissä, Äärynen kertoo. 

Juoksutestejä järjestään kuudella eri paikkakunnalla ja hakijat saivat itse ilmoittaa, minä päivänä ja millä paikkakunnalla he haluavat testin suorittaa. Juoksutestien karsiva raja oli 2600 metriä. Vantaalla 15.6 järjestettyihin juoksutesteihin oli ilmoittautunut noin 100 hakijaa.  

Liikuntakasvatusupseeri kapteeni Eero Virtanen.

Liikuntakasvatusupseeri, kapteeni Eero Virtasen mukaan epidemiatilanne aiheutti juoksutesteihin erikoisjärjestelyjä.

– Testejä ei tänä vuonna juosta Santahaminassa, lähtöryhmät ovat huomattavasti pienempiä ja turvaväleistä huolehditaan. Lisäksi kannustetaan yleisten ohjeiden mukaiseen toimintaan, esimerkiksi käsihygienian osalta, Virtanen kertoo.

Vantaalla suoritettavia juoksutestejä häiritsi varsin lämmin sää.

– Olemme varautuneet helteen aiheuttamiin oireisiin valintakokelailla. Tarkkailemme juoksijoita erityisesti lämpöuupumisten varalta, Virtanen painottaa.

Kilpailijoiden täytyi juosta vähintään 2600 metriä päästäkseen jatkoon.

Kokeen muut etänä suoritettavat tehtävät koostuivat kolmesta eri osiosta.

Lyhin osio oli vain noin 10 minuuttia per hakija ja se koostui haastattelusta, joka toteutettiin video- ja kuvayhteyden kautta. Soveltuvuustestit ja arviot kestivät  kauemmin ja hakijasta riippuen ne kestivät 3-4 tuntia. 

Viimeinen osio oli aineistoko. Viimeisen osion kesto oli noin 90 minuuttia. 

– Tehtävät olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niissä lunttaamisesta olisi ollut mitään hyötyä, Äärynen tarkentaa. 

Erityistilanne oli vaatinut hyvin paljon ponnisteluja kaikilta kokeen järjestäjiltä. Äärysen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun pääsykokeita ei ole järjestetty koskaan vastaavissa olosuhteissa. Onneksi kuitenkin suuremmilta vastoinkäymisiltä vältyttiin. 

– Eräillä hakijoilla oli pieniä teknisiä ongelmia ja esimerkiksi muutamat haastattelut täytyi hoitaa loppuun puhelinkeskusteluilla. Tälläiset ongelmat ovat olleet kuitenkin yksittäistapauksia, Äärynen kommentoi.

Raskas suoritus vaati veronsa.