Rajavartiolaitos

Kaartin jääkärirykmentin koiraryhmä tarkastaa tavaraliikennettä Helsingin satamassa.

Kaartin jääkärirykmentti Suomenlahden Merivartioston tukena

Joakim Kullas

Kaartin jääkärirykmentti antaa virka-apua Suomenlahden merivartiostolle Helsingin satamassa. Laittoman maahantulon paljastamiseen liittyvät tehtävät hoituvat Rajavartiolaitoksen johtamana yhteistyössä sotilaspoliisin koiranohjaajien ja rajavartiomiesten kanssa.

Valtioneuvoston päätös sisärajavalvonnan palauttamisesta koronavirustilanteen takia on lisännyt merkittävästi Rajavartiolaitoksen työmäärää. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 7. huhtikuuta pitää sisärajavalvonnan voimassa ainakin 13. toukokuuta asti koronaepidemian jatkumisen vuoksi. Valvonnan palauttaminen näkyy myös Helsingin satamassa, missä rajavalvontatehtävissä toimiva Suomenlahden merivartiosto hyödynsi Kaartin jääkärirykmentin virka-apua koiranohjaajien lisääntyneen työmäärän takia.

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Mikko Simola kertoo, että Kaartin jääkärirykmentin antama tuki kohdistuu lähinnä saapuvan ajoneuvo- ja tavaraliikenteen valvontaan laittoman maahantulon paljastamiseksi. Virka-apupyynnön tarkoitus on henkilönetsintään soveltuvien koirien määrän lisääminen rajatarkastuksissa. Simolan mukaan apua ei tarvinnut etsiä kaukaa.

– Tiesimme yhteisten harjoitusten perusteella, että Kaartin jääkärirykmentiltä löytyy henkilönetsintään soveltuvaa koiraresurssia, joten pyysimme sieltä henkilöstöä tueksi, Simola taustoittaa. 

Saapuvan liikenteen tarkastaminen Helsingin satamassa tapahtuu Simolan mukaan Suomenlahden merivartiostoon kuuluvan rajatarkastusyksikön johdossa. Kaartin jääkärirykmentistä paikalla on Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvia sotilaspoliiseja sekä tehtäviinsä koulutettuja koiria. 

Ylivääpeli Ahti Lastuvuori Helsingin vartiostosta kertoo, että Kaartin jääkärirykmentin sotilaspoliisit työskentelevät rajavartioiden tukena normaaleissa rajatarkastustehtävissä, joihin sisältyy niin asiakirjojen tarkastamista kuin itse laittoman maahantulon paljastamista koirien avulla. Satamassa työskentelevät partiot koostuvat kahdesta rajavartijasta, koiranohjaajasta, sekä koirasta. Viranomaisyhteistyötä tehdään myös poliisin ja tullin kanssa. 

Henkilönetsintään koulutetut koirat työskentelevät laivoilta purkautuvan liikennevirran seassa, sillä koiran tarkka hajuaisti paljastaa nopeasti mahdolliset ajoneuvoissa piileskelevät henkilöt. Ylivääpeli Lastuvuori mainitsee, että satamassa työskentelvät koirat toimivat normaalisti sotilaspoliisipartioissa partiokoirina. 

– Niillä on valmius toimia kaikissa henkilönetsintä-, jäljestämis- ja voimankäyttötehtävissä, mitä sotilaspoliisilla saattaa vuoron aikana tulla vastaan, Lastuvuori taustoittaa. 

Komentaja Simola kertoo yhteistyön Puolustusvoimien kanssa tuoneen lisätehoa rajatarkastuksiin. Erityisesti koirien määrän lisääntyminen tarkastustehtävissä on Simolan mukaan erittäin tärkeä osa toiminnan tehostumisessa. Näin voidaan lisätä valvonnan kattavuutta sekä huolehtia rajan ylittävän liikenteen sujuvuudesta.

– Poikkeusolojen aikana on keskeistä, että Suomen tavaraliikenne soljuu sujuvasti. Koiran avulla tehostetaan ajoneuvossa mahdollisesti piileskelevien henkilöiden paljastamista, Simola kommentoi.

Vahvasta valvonnasta huolimatta konkreettisia löytöjä laittoman maahantulon järjestämisestä esimerkiksi rekkaliikennettä hyödyntäen ei Helsingin satamassa ole toistaiseksi tehty. Simolan mukaan julkisuuteenkin kerrotut tulokset ovat lähinnä sisärajavalvonnan palauttamisesta johtuvia henkilöliikenteen käännytyksiä. Esimerkiksi pääsiäisviikolla Helsingin satamassa käännytettiin takaisin 58 henkilöä. Käännytysten pääasiallisena syynä oli henkilöiden Suomen kansanterveydelle muodostama uhka. Komentaja Simola uskoo, että näkyvällä sisärajavalvonnalla on myös ennaltaehkäisevä vaikutus laittomasti maahan pyrkiviin henkilöihin.

– Tällä toiminnalla voidaan perustellusti arvioida olevan ennaltaehkäisevä vaikutus, sillä satamassa kuljettaessa huomaa kyllä että valvontaa on, Simola pohtii.