Lilli Hatinen

– Tämä on hyvä tilaisuus meille lisätä Yhdysvaltojen tulevan johdon tietoisuutta Suomesta, toteaa everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff vierailun hyödyistä.

Arvovaltaiset yhdysvaltalaisvieraat tutustuivat Suomen turvallisuusympäristöön

Pasi Pouta

Yhdysvaltain asevoimien prikaatikenraaleista ja lippueamiraaleista koostuva kurssi sekä Eisenhower Schoolin opiskelijaryhmä vierailivat Santahaminassa.

Yhdysvaltojen National Defence University -yliopiston delegaatio vieraili 2. toukokuuta Maanpuolustuskorkeakoululla (MPKK) ja Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa. Ryhmä koostui ylemmän johdon CAPSTONE-kurssista ja Eisenhower Schoolin opiskelijaryhmästä.

– Vierailu tukee Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyötä. Tällä tavoin meillä on tilaisuus kertoa meistä ja parantaa Yhdysvaltojen asevoimien tulevan johdon tietämystä Suomesta ja Suomen puolustusratkaisusta, joka on maailmanlaajuisesti aika uniikki, taustoittaa everstiluutnantti Niclas L. von Bonsdorff, MPKK:n yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden johtaja.

CAPSTONE-kurssi koostui prikaatikenraaleista ja lippueamiraaleista. Kaikki Yhdysvaltojen armeijan kenraaliksi tai amiraaliksi ylennettävät tai ylennetyt käyvät kurssin. Kurssin opintomatkaan kuuluu tutustuminen Suomen turvallisuusympäristöön. Samalle vierailulle osallistui ryhmä Eisenhower Schoolista. Eisenhower School kouluttaa sotilashenkilöitä ja siviilejä strategisiksi johtajiksi kansallisen turvallisuuden ja siihen liittyvän resurssienhallinnan alalta.

– Ryhmä on ollut todella mieluisa ja aktiivinen. Kysymyksiä ja keskustelua on ollut paljon, ja suhtautuminen vaikutti kaikin puolin myönteiseltä, von Bonsdorff iloitsee.

Vierailun aikana otettiin yhteiskuvia Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa, kuvassa osa vieraista. Kuva Lilli Hatinen.

Aamupäivän aikana vieraat kuulivat luentoja Venäjän lähestymistavasta konflikteihin, Suomen puolustuksesta ja kokonaisturvallisuuden käsitteestä Suomessa. Iltapäivällä esiteltiin Suomen asevelvollisuusjärjestelmää. Esittelyyn kuului luentoja, varusmiesten ja kantahenkilökunnan esityksiä ja vierailu koulutusammuntoihin ampumaradalle.

– Vieraat saivat päivän aikana hyvän kattauksen kokonaisturvallisuuteen ja sotilaalliseen puolustukseen. Silti tapaaminen suomalaisten asevelvollisten kanssa jäi todennäköisesti erityisesti mieleen, von Bonsdorff tiivistää.

Prikaatikenraali Roberta Shea Yhdysvaltain merijalkaväestä oli yksi vieraista.

– Olemme aina tienneet, että Suomi on Yhdysvalloille puolustuskumppanuuden mallimaa. Olemme nähneet täällä paikan päällä, miten vahvasti Suomi sitoutuu turvallisuuteen ja miten upeasti Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyö toimii, Shea hehkuttaa.

Venäjä-luennon Shea koki näkökulmia avaavaksi.

– On yksi asia opiskella Venäjää Yhdysvalloissa. Sen sijaan avaa aivan uuden tavan ymmärtää Venäjää, kun oppii, miten Suomi hahmottaa Venäjän. Teillä on siitä niin paljon kokemusta. Olemme oppineet paljon sellaista, jota voimme viedä mukanamme Yhdysvaltoihin.

Vierailun aikana pääsimme haastattelemaan prikaatikenraali Roberta Sheaa, joka iloitsi mahdollisuudesta tutustua Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyöhön ja nähdä, miten sitoutunut Suomi on puolustukseen. Kuva Pauli Kervinen.

Shean mielestä on ollut hienoa, että päivän teemoja on pystytty käsittelemään toiminnallisella, strategisella ja kenttävierailun aikana myös käytännön tasolla. Näiden kolmen osa-alueen ymmärtäminen on hänen mielestään sotilasjohtajille todella tärkeää. Hän kokee mielenkiintoiseksi myös sen, kuinka Suomi on pystynyt yhdistämään puolustusstrategiassaan kansallisen puolustuksen kahden- ja monenväliseen puolustusyhteistyöhön.

– Olen huomannut, että täällä ollaan todella täysillä mukana ja todella sitoutuneita. Kokonaisvaltaisesta puolustusnäkökulmasta, johon kuuluu talous, hallinto, asevoimat, näkyy, kuinka yhtenäinen ja koordinoitu Suomen puolustus on. Mielestäni se on malli, jota mikä tahansa valtio voisi seurata.

Shea koki vierailun erittäin antoisaksi.

– Olemme todella kiitollisia mahdollisuudesta vierailla täällä ja nähdä Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyö ja Suomen sitoutuneisuus puolustukseen paikan päällä. Päivän ohjelma on ollut erinomainen, ja olemme kiitollisia siitä.