Petteri Keskikuru

Lippujuhlan päivänä monien kaulusta koristaa uudenlainen arvomerkki.

Lippujuhlan päivänä ylennettiin tuhansia – katso ylennetyt täältä

Leevi Larkovuo

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta ylentänyt kuusi henkilöä everstiksi, yhden kommodoriksi ja yhden insinöörieverstiksi. Reservin upseereita ja erikoisupseereita tasavallan presidentti ylensi yhteensä 902.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta ei nähty tällä kertaa kenraali- tai amiraaliylennyksiä. Everstiksi tasavallan presidentti on ylentänyt everstiluutnantit: Vesa Laitonen, Mikko Mäntynen, Markku Pajuniemi, Mika Seppä, Jari Seppälä ja Jari Virolainen. Kommodoriksi on ylennetty komentaja Patrik Lillqvist Merivoimien esikunnasta ja insinöörieverstiksi insinöörieverstiluutnantti Janne Jokinen Pääesikunnasta.

 

Ylennykset puolustushallinnossa

Reservin upseerien ylennykset

Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä

Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä

Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä

Sotilasansiomitalit

 

Befordringar inom försvarsförvaltningen

Befordrade reservofficerare

Militärens förtjänstmedalj

 

Insinöörieverstiksi ylennetty Janne Jokinen kertoo ylennyksen olevan hänelle merkityksellinen virstanpylväs.

– Ylennys on aina arvostuksen osoitus työnantajalta siitä, että on työssään ahkeroinut. Se tuo myös tietyllä lailla vastuun tunteen: enää ei voi mennä vanhojen ja viisaitten selän taakse, vaan pitää itse kantaa vahvasti vastuuta enemmän ja enemmän mitä ylemmäksi pyramidissa etenee, kyberoperaatiopäällikkönä Pääesikunnassa työskentelevä Jokinen kuvailee tunnelmiaan.

Reserviläisten osalta Tasavallan presidentti on lippujuhlan päivänä ylentänyt yhteensä 902 reservin upseeria ja erikoisupseeria: everstiluutnantiksi yksi, komentajaksi yksi, majuriksi 30, lääkintämajuriksi yksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 112, kapteeniluutnantiksi 11, teknikkokapteeniksi kaksi, yliluutnantiksi 236, merivoimien yliluutnantiksi 17, insinööriyliluutnantiksi yksi, lääkintäyliluutnantiksi kaksi, luutnantiksi 401, merivoimien luutnantiksi 51, lääkintäluutnantiksi kahdeksan ja vänrikiksi 23 henkilöä. Yksi reservin ylennyksen saaneista on Helsingin ja Turun yliopistojen urheiluoikeuden professori Antti Aine, joka ylennettiin reservin majuriksi.

– Kyllä ylennys on aina luottamuksen osoitus, ja tunnelma on sen mukainen. Aiemmista tehtävistä olen ilmeisesti suoriutunut niin, että on ollut mahdollista siirtyä uusiin entistä vaativampiin tehtäviin. Näihin uusiin tehtäviin tämä ylennys varmastikin liittyy, Aine tunnelmoi.

Helsingin ja Turun yliopistojen urheiluoikeuden professori Antti Aine ylennettiin reservin majuriksi. Kuva: Topias Tamminen

Aine aloitti varusmiespalveluksensa vuonna 1995 suoritettuaan oikeustieteen kandidaatin eli silloisen ylemmän korkeakoulututkinnon valmiiksi. Hän toimi jo varusmiespalvelusaikanaan oman alansa tehtävissä.

– Silloin tehtiin suoraan P-kauden jälkeen valinnat ali- ja reserviupseerikouluihin siirtymisistä, ja päädyin Haminaan reserviupseerikurssille 207 Leijona. Kurssin käytyäni siirryin lakimiestehtäviin puolustusministeriöön ja olin sijoitettuna silloisen Kaartin pataljoonan Autokomppaniaan Mechelininkadulla, Aine muistelee.

Aine kokee merkityksellisenä, että saa omalla osaamisellaan olla mukana maanpuolustustyössä ja pääsee sitä kautta edistämään kaikkien suomalaisten yhteistä asiaa.

– Maanpuolustus on peruskivi suomalaisessa yhteiskunnassa. On erittäin tärkeää, että sitä pystyy omalla toiminnallaan viemään eteenpäin ja tukemaan. Kysymys on jatkumosta, jossa on vuosikymmeniä tehty paljon työtä ja sitä työtä tehdään tulevaisuudessakin, Aine toteaa.