Puolustusvoimat

Hornet-monitoimihävittäjä talven valkeuden keskellä.

Suomen ja Ruotsin ilmavoimien yhteistoimintaharjoitus

Jere Pankka

Yhteistyö länsinaapurin puolustusvoimien kanssa jatkaa konkretisoitumistaan ilmavoimien yhteisen harjoituksen myötä.

Ilmavoimat harjoittelevat yhdessä Ruotsin ilmavoimien kanssa 9.-12. joulukuuta. Harjoituksessa suoritetaan tunnistuslentoharjoitteluun painottuvia yhteistoimintakierroksia; tavoitteena on parantaa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien yhteistoimintakykyä. Yhteistä harjoitustoimintaa pyritään järjestämään aina, kun se on molempien osapuolien omien tavoitteiden ja resurssien käytön mukaan järkevää ja mahdollista.

Ilmavoimien esikunnasta todetaan, että pääosa harjoituksista tapahtuu Pohjois-Suomen alueella niin sanottuna CBT-harjoitustoimintana, jossa molempien ilmavoimat kouluttavat henkilöstöä ja kehittävät taktisia toimintaperiaatteitaan. Yhteistoimintaharjoituksia toteutetaan myös etelässä, jolla mahdollistetaan myös eteläisemmän Suomen ja Ruotsin joukko-osastojen harjoitus- ja koulutustoiminta ja kehittäminen.

Suomen on määrä osallistua käynnissä olevaan harjoitukseen kahden F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjän voimin, Ruotsin ilmavoimilta mukaan tulee yhdestä kahteen JAS39 Gripen -konetta.

Ilmavoimien esikunnasta kerrotaan, että näiden lisäksi molemmista maista osallistuu koneiden käyttöön välittömästi tarvittava maahenkilöstö. Harjoituksessa on mukana varusmiehiä ja kaikkia henkilöstöryhmiä, koska harjoitus on osa normaalia päivittäistä toimintaa, joka toteutetaan osittain omista kotitukikohdista käsin.

Hornetit tukeutuvat kotitukikohtiensa lisäksi Gotlannissa sijaitsevaan Visbyn tukikohtaan. Yhteistoimintakierrokset lennetään Suomen ja Ruotsin ilmatilassa sekä kansainvälisessä ilmatilassa Itämeren alueella.

Harjoittelu on osa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien tiivistä yhteistyötä. Tähän kuuluu muun muassa vierailut toisen maan alueella sijaitseviin lentotukikohtiin. Ilmavoimat on tukeutunut Visbyn tukikohtaan aikaisemminkin. Kolme vuotta sitten tapahtuneen harjoituksen tavoitteena oli kouluttaa henkilöstölle huolto- ja lentotoimintaa tukikohtaympäristössä, josta puuttuu Hornet-monitoimihävittäjien tukeutumiseen tarvittavaa kiinteää materiaalia ja kalustoa. Kyseiseen harjoitukseen osallistui Suomelta yksi Hornet-monitoimihävittäjä.

Ilmavoimien esikunnan mukaan toimivien joukkojen kyky operoida yhdessä on kehittynyt ja järjestelmien yhteensopivuus on parantunut yhteistyön avulla. Lisäksi vertaiskehittäminen on parantanut molempien kykyä toimia erilaisissa operaatioympäristöissä, kun harjoitusjoukot ovat osallistuneet ristiin toistensa järjestämiin ilmapuolustusharjoituksiin. Puolustusvoimien ylin johto tapaa säännöllisesti ruotsalaisia kollegoitaan keskustellen yhteistyön suuntaviivoista ja pitkän tähtäimen yhteistyösuunnitelmasta, jota päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan. Yksi yhteistyön tavoitteista on kehittää yhteensopivuutta ja poistaa yhteisen operoinnin esteitä, jos sellaisia havaitaan.