Petri Saarelainen

Palkitut sotilaat sekä Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön edustaja Georg Ehrnrooth kokoontuivat puolustusvoimien komentajan, Timo Kivisen ympärille ryhmäkuvaa varten.

Ehrnrooth-tunnustuspalkinnot jaettiin jo kahdennettatoista kertaa

Konsta Leikas

Säätytalolla palkittiin eilen kuusi ansioitunutta sotilasta Adolf Ehrnroothin nimeä kantavilla tunnustuspalkinnoilla.

– "Tilanteen ollessa kriittisin ja puolustuksen hajoamaisillaan johtajien vähälukuisuuden ja väsymyksen vuoksi. Eversti Ehrnrooth henkilökohtaisella esimerkillään ja pysymällä esikuntineen saaristosuunnasta huolimatta paikallaan, sai miehistön kestämään kunnes tilanne saatiin vakaannetuksi", puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen siteerasi marsalkka Mannerheimia Ehrnrooth-palkintojenjakotilaisuudessa säätytalolla.

– Johtajan pitää siis olla taitava ja tarmokas henkilö, joka johtaa omalla esimerkillään ja pelotuksen keskellä vaikeimmassakin tilanteessa. Tänään meillä on mahdollisuus palkita puolustusvoimissa ansioituneita ja osaavia johtajia, jotka täyttävät erinomaisesti edellämainitut kriteerit, Kivinen painottaa.

Komentaja korosti Ehrnrooth-tunnustuspalkinnon saantiperusteita.

– Palkittavat sotilaat on valittu pitkäaikaisen päätöksen perusteella. Edestäjohtaminen, vastuullisuus ja esimerkillisyys ovat heille yhteisiä piirteitä.

Kaikki kolme puolustusvoimien asehaaraa olivat edustettuina palkintojen jaossa. Ilmavoimista palkittiin Karjalan lennostossa työskentelevä kapteeni Marko Koskinen. Merivoimista muistettiin kapteeniluutnantti Kimmo Raantia Rannikkolaivastosta sekä kapteeniluutnantti Sami Sorria Rannikkoprikaatista. Palkituista maavoimissa työskentelevät Kadettikoulun apulaisjohtaja, majuri Jouni Kaunismäki, kapteeni Tino Torro ja Porin Prikaatin panssaritorjuntakomppanian ylikersantti Joonas Lampi.

Kivinen kiitti vuolaasti palkittuja sotilaita sekä Louise ja Göran Ehrnroothin säätiötä tunnustuspalkintojen mahdollistamisessa.

– Puolustusvoimien komentajana olen ylpeä teidän osoittamastanne johtajuudesta. Tahdon lausua kiitokset Louise ja Göran Ehrnroothin säätiölle siitä taloudellisesta tuesta, joka on mahdollistanut tämän erittäin arvokkaan huomionosoituksen jakamisen puolustusvoimissa.

Adolf Ehrnroothin nimeä kantavat tunnustuspalkinnot jaettiin jo kahdennentoista kerran ja Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö toimi jälleen sponsorina. Säätiön edustaja Georg Ehrnrooth oli tilaisuudessa paikalla.

Toimintaamme on kuulunut myös tukea hankkeita, jotka ovat edistäneet isänmaallista puolustustahtoa. Näin ollen on luonnollista, että säätiö haluaa muistaa jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin merkittävää elämäntyötä itsenäisen Suomen hyväksi, Georg Ehrnrooth toteaa.

– Kuten aikaisemminkin, kaikki kuusi palkinnon saajaa ovat erinomaisen ansioituneita ja heidän esimerkillinen toimintansa maanpuolustuksen hyväksi vastaa sekä säätiön perustajien että säätiön palkintojen arvoa, hän kehuu.

Georg Ehrnrooth kuvaili säätiön historiaa ja sen nykyisiä tarkoitusperiä.

– Säätiön perustivat isovanhempani pankinjohtaja Göran Ehrnrooth ja hänen puolisosnsa Louise. Göran ja jalkaväenkenraali olivat serkuksia ja he molemmat syntyivät vuonna 1905. Louise ja Göran olivat myös elinikäisiä läheisiä ystäviä jalkaväenkenraalin ja hänen perheensä kanssa, Georg Ehrnrooth jatkaa.

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö on pyrkinyt tukemaan monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa avustuksin ja palkinnoin. Säätiön toiminnan painopisteitä ovat koulutus, maatalous ja ympäristö sekä yhteiskunnallinen toiminta.

Majuri Jouni Kaunismäki oli kiitollinen saamastaan huomionosoituksesta.

– Haluan esittää nöyrimmät kiitokseni palkinnon lahjoittajille sekä henkilöille, jotka ovat luottaneet kykyymme suoriutua tehtävissämme ja tukeneet tavoitteiden saavuttamisessa. – Palkinto saa henkilökohtaisella tasolla hyvin konkreettisen ja pysyvästi vaikuttavan merkityksen.

Hän piti tunnustuspalkintoa osoituksena maanpuolustustyön tärkeydestä Suomelle.

– Tunnustuspalkinto vahvistaa käsitystämme tehtäviemme tarpeellisuudesta ja tarkoituksesta. Ilman esimiesten sekä läheisen työyhteisön tukea ei olisi mahdollista saavuttaa työssämme merkityksellisiä tuloksia ja kokea tällaista arvostusta.

Komentaja, kenraali Timo Kivinen luovutti ylikersantti Joonas Lammelle Ehrnrooth-tunnustuspalkinnon.  

Ylikersantti Joonas Lampi koki tunnustuksen auttavan jatkamaan laadukasta työntekoa tulevaisuudessakin.

– Tämä edesauttaa jaksamista ja auttaa painamaan samaan malliin eteenpäin. Yritän olla innovatiivinen esimerkki nuorille ja johtamaan edestä. Kyllä palkinto motivoi kummasti, Lampi iloitsee.

Lammen ahkera ja uuttera työmoraali kumpuaa miehen itsensä mukaan lapsuudesta.

– Työmoraalini lähtee kasvatuksesta liikkeelle. Sen kautta tehdään työt niin hyvin kuin mahdollista ja arvostetaan sitä työtä mitä tehdään.

Tunnustuspalkinto saa Lammen muistamaan päätöksestä vastanneita tahoja.

– Haluan kiittää oman yksikköni päällikköä, Ehrnroothin säätiön edustajia ja Suomen puolustusvoimien komentajaa.