Kuva: Kathryn E. Holm

Puolustusministerit tapasivat Pentagonissa. Tapaamisen kunniaksi alueella pidettiin myös korkea-arvoinen sotilasparaati.

Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen aiejulistus lupaa puolustusyhteistyön tiivistyvän

Niko Ylä-Poikelus

Puolustusministerien yhteistapaamisessa Pentagonissa linjattiin yhteistyöstä hyvin yleisellä tasolla.

Puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist tapasivat Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattisin Washingtonissa tiistaina 8. toukokuuta. Tapaamisessa allekirjoitettiin uusi kolmenvälinen aiejulistus, jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä maiden puolustus yhteistoimintakykyä niin päätöksenteon kuin sotilaallisellakin tasolla.

Suomi ja Ruotsi ovat tahoillaan vuonna 2016 allekirjoittaneet kahdenväliset aiejulistukset Yhdysvaltojen kanssa. Puolustusministeriön mukaan siitä saadut positiiviset kokemukset johtivat uuden kolmenvälisen julistuksen syntyyn.

Julistuksessa luetellaan liuta keinoja, joilla julistusta aiotaan toteuttaa. Se ei kuitenkaan ole osapuolia millään lailla juridisesti sitova – enemmänkin tahdonilmaus. Maat aikovat muun muassa koordinoida osallistumistaan harjoituksiin ja lisätä tiedonvaihtoa kaikilla tasoilla.

Ministerikolmikko tapasi edellisen kerran Helsingissä marraskuussa 2017. Silloin Niinistö esitti Yhdysvalloille kutsun osallistua Suomessa järjestettävään suureen sotaharjoitukseen, mutta vastausta ei vielä ole saatu. Harjoituksen järjestämisestä päätettiin huhtikuussa 2018 tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan kokouksessa.

Aiemmassa, yhä voimaan jäävässä, Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisessä julistuksessa nostetaan esiin Suomen ja Naton välisen puolustusyhteistyön kehittäminen. Uudessa kolmenvälisessä julistuksessa suoran yhteistyön sijaan luetteloon nousee Euroopan unionin ja Naton strategisen kumppanuuden kehittäminen.

Suomen Nato-suurlähettiläs Piritta Asunmaa kertoi maaliskuun lopulla pitämässään puheessa, että kesän Nato-huippukokouksesta odotetaan vahvaa viestiä yhteistyön kehittämisestä Euroopan unionin kanssa. Lisäksi Yhdysvaltojen uuden hallinnon halutaan antavan tietoa nykyisestä suhtautumisestaan Naton tulevaisuuteen.

– Nato-maiden keskinäisen solidaarisuuden ja euro-atlanttisen turvallisuuden kannalta keskeisintä on Yhdysvaltain varaukseton sitoutuminen yhteiseen puolustukseen. Tämä haluttaisiin kuulla kesän huippukokouksessa, Asunmaa korosti.