Koulutus 2020 näkyy ja kuuluu

Varusmieskoulutuksen uudistava Koulutus 2020 -ohjelma on jo voimakkaasti käynnissä. Suurimmat muutokset liittyvät resurssien käyttöön, koulutuksen yhtenäistämiseen ja digitaalisiin menetelmiin.

Tammikuussa palveluksensa aloittaneen saapumiserän kaikki varusmiehet suorittavat asevelvollisuutensa Koulutus 2020 -ohjelman mukaan. Tämä tarkoittaa huomattavia muutoksia koulutuksen tahtiin ja muotoon.

Koulutus 2020 -ohjelmasta on kirjoitettu puolustusvoimien viestintäkanavilla paljon. Taulukot ja kaaviot eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Ruotuväki seurasi koulutushaarajakson toista viikkoa Kainuun prikaatissa saadakseen valaistua uudistusten luonnetta varusmiesten osalta.

– Tässä vaiheessa kun alokasjakso on suoritettu, vaikuttaa siltä, että muutos on varmasti positiivinen. Tässä on paljon potentiaalia. Tietenkin ensimmäisellä kerralla havaitaan asioita, joita pitää seuraavalla kerralla kehittää, avaa luutnantti Heikki Määttä Kainuun prikaatin 1. tuliasemapatterista.

Juuri 1/20 saapumiserä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet seurata Koulutus 2020 -ohjelman tuomia muutoksia, sillä sen varusmiesjohtajat kokevat sekä vanhan että uuden järjestelmän. He kävivät peruskoulutuskautensa ennen ohjelman täyttä toimeenpanoa. Nyt he taas kouluttavat uudet taistelijat ohjelman mukaan.

Varusmieskoulutus on uudistusten myötä jaettu kurssimaisiin koulutusjaksoihin, jotka kestävät kuusi viikkoa. Entinen kahdeksan viikon mittainen peruskoulutuskausi eli P-kausi on korvattu alokasjaksolla, joka on siis kaksi viikkoa lyhyempi.

Alikersantti Hanna Heikkisen mukaan jo osioiden lyhyempi pituus näkyy koulutuksessa.

– Koulutus on ollut paljon tiiviimpää. Päivät ovat olleet tiukkoja. Meillä oli mielestäni enemmän tilaa koulutuksessa, Heikkinen kertoo.

– Monissa asioissa on tullut huomattavasti enemmän toistoa kuin meillä oli. Olemme esimerkiksi harjoitelleet hyökkäys- ja puolustusammunnoissa tarvittavia taitoja kuten lippaanvaihtoa ja häiriönpoistoa todella paljon useiden tuntien ajan. Se alkaa olemaan vähän puuduttavaa, mutta toisaalta juuri toistot tuovat sitä varmuutta, hän arvioi.

Alokasjakson jälkeen on vuorossa koulutushaarajakso, jossa taistelijalle koulutetaan hänen puolustushaaransa ja aselajinsa taitoja.

Koulutushaarajakson jälkeen johtajakoulutukseen valitut siirtyvät ensimmäiselle aliupseerikurssille, kun taas miehistö jatkaa palvelustaan erikoiskoulutusjakson ja joukkokoulutusjakson merkeissä.

Toinen konkreettinen uudistus on varusmieskoulutuksen digitaalisten palveluiden ja menetelmien syvempi hyödyntäminen. Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö PVMoodle on otettu laajempaan käyttöön kuin aiemmin.

– PVMoodlessa on paljon materiaalia. Tämän lisäksi myös virtuaalinen koulutusympäristö VBS ja simulaattorit ovat olleet meillä käytössä, luutnantti Määttä sanoo.

Alikersantti Heikkisen mukaan digitaalisia palveluita ei olla kuitenkaan otettu kovin voimakkaasti käyttöön arjen koulutuksessa.

– Meillä pitäisi olla koulutukseen liittyen PVMoodlessa kaikenlaisia videoita ja pätkiä, mutta olemme hyödyntäneet niitä melko vähän, hän toteaa.

Digitaalisten materiaalien ja palveluiden hyödyntäminen etenee kuitenkin jatkuvasti, ja niiden kehitys tulee luultavasti näkymään jo lähitulevaisuudessa.

Yleisellä tasolla Koulutus 2020 -ohjelmaan siirtyminen ja sopeutuminen on kuitenkin onnistunut Heikkisen mielestä hyvin.

Koulutus 2020 -ohjelman uudistuksiin kuuluu myös koulutuksen yhtenäistäminen. Koska johtajakoulutus alkaa vasta koulutushaarajakson jälkeen, sen aikana annettu aselajikoulutus voidaan tarjota taistelijoille keskitetymmin.

– Esimerkiksi meidän joukkoyksikkömme näkökulmasta on merkittävää, että molemmat tykistön viestikoulutus ja tuliasemakoulutus annetaan nyt täällä. Koulutus on yhtenäisesti johdettua yksikkömme kautta, Määttä avaa.

– Aiemmin aliupseerikurssi ja joukkotuotantoyksikkö ovat antaneet molemmat erikseen koulutusta samoista tai samantapaisista aiheista. Nykyisellään koulutushaarajakson koulutus on siis yhdistetty kahden yksikön osalta. Tämä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön, hän jatkaa.

Vaikka Koulutus 2020 -ohjelman tuoma muutos on laaja-alainen ja merkittävä, varusmieskoulutuksen tutut ja turvalliset piirteet eivät ole katoamassa minnekään.

Huoltokomppanian jääkäreille pidetyt hyökkäysammunnat sujuvat mallikkaasti. Koulutus 2020 -ohjelma ei näy maalitauluista, lumihangesta tai auringonpaisteesta.

– Minun näkemykseni mukaan Koulutus 2020 ei ole mitenkään hirvittävän paljon muuttanut koulutushaarajaksoa. Esimerkiksi näitä taisteluammuntoja varten ollaan kyllä päästy harjoittelemaan riittävän paljon ja tarkasti. Tulitoiminnan valvojan näkökulmasta pystyi luottavaisin mielin lähteä partion kanssa etenemään, ylikersantti Sanna Toumi kehuu ammuntojen jälkeen.

Toki aina on jotain kehitettävää. Seuraavassa saapumiserässä haasteita saadaan luultavasti ratkottua.

– Mielestäni selkeys ja selvemmät ohjeet tietyissä kokonaisuuksissa auttaisivat jo paljon.

– Muutokseen sopeutuminen on sujunut oikein hyvin. Tietenkin kun järjestelmä muuttuu niin se on aina hieman nihkeää, mutta siirtyminen on mielestäni mennyt ihan positiivisesti, Toumi kiteyttää.

 

Näköislehdet