Kenraali Lindberg 226. maanpuolustuskurssille: "Puolustusyhteistyö perustuu aina kansallisiin lähtökohtiin"

Puolustusvoimain komentaja tervehti uutta valtakunnallista maanpuolustuskurssia kansainvälisen yhteistyön tiimoilta.

Joukko kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeillä aloilla toimivia suomalaisia viettää tulevat viikot tiiviisti opetuksen äärellä. 226:s valtakunnallinen maanpuolustuskurssi avattiin tänään 10. syyskuuta Säätytalolla juhlallisin menoin.

Kurssin avajaistilaisuudessa puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg korosti kurssien tärkeää roolia turvallisuuden ja valmiuden kehittämisessä jo lähes kuudenkymmenen vuoden aikana. Lindberg iloitsi siitä, että osallistujien kiireisestä arjesta löytyy aikaa kurssille.

– Toivon, että kurssi syventää tietämystänne maamme tärkeistä turvallisuuskysymyksistä ja maanpuolustuksemme asioista ja samalla saa teidät pohtimaan, kuinka voitte itse vaikuttaa entistä paremmin yhteiskuntamme turvallisuuteen niin työssänne kuin vapaa-aikanannekin, Lindberg korosti.

Hän nosti puheessaan esille erityisesti puolustusvoimien kansainvälisen yhteistyön muotoja. Komentaja muistutti, että puolustusyhteistyö perustuu aina kansallisiin lähtökohtiin, eikä se korvaa kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä. Erilaiset aiejulistukset tai esimerkiksi Ranskan interventioaloitteeseen osallistuminen ei sido vielä operaatioihin tai kriisinhallintaan.

– Suomen osallistumisesta operaatioihin tai vastaaviin toimiin linjataan ja päätetään erikseen kansallisen tilanteenarvioinnin pohjalta ja lainsäädännön mukaisesti, Lindberg huomautti.

Kurssin avannut puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui itse 176. maanpuolustuskurssille, joka on nyt aloittaneen ryhmän kummikurssi.

Kurssilla opiskellaan laajasti maanpuolustukseen liittyviä teemoja. Elokuun alusta kurssien johtajana aloittanut eversti Jukka Jokinen aikoo seurata ensimmäisen kurssinsa sisältöjä huolella.

– Kurssien sisällön ja opetuksen osalta on vahvat ja pitkät perinteet. Ensimmäinen kurssi on tärkeä seurata ja tutustua, ja sen pohjalta muodostaa kokonaiskuva kurssin toiminnasta, Jokinen selventää.

Puolustusvoimain komentajan puheessaan korostamat kansainväliset asiat ovat osana opintokokonaisuutta.

– Kansainväliset asiat liittyvät suomalaiseen kokonaisturvallisuuteen ja ne kulkevat osana luentojen aiheita, Jokinen kertoo.

Kaartin soittokunta avasi tilaisuuden musiikkimajuri Tomi Väisäsen johdolla  teoksella "Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa".

Osallistujina on muun muassa kansanedustajia, järjestöjohtajia sekä muita kolmannen sektorin tekijöitä.

– Opiskelijavalinnat perustuvat niihin valintoihin, joita Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta on päättänyt, Jokinen taustoittaa.

Osanottajavalinnoissa huomioidaan muun muassa tasapuolisuus yhteiskunnan eri toimialojen välillä, toimialakohtaiset tavoitteet, alueellisuus ja sukupuoli, kurssien nettisivuilla kerrotaan.

Juhlallisen tilaisuuden päätteeksi osallistujat siirtyivät kahvitilaisuuteen tutustumaan ja vaihtamaan ajatuksia maanpuolustuskurssista.

Puolustusvoimain komentajan puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

 

Näköislehdet