Harmaa ulappa pitää valveilla

Merellisten hyökkäysten torjunta ja Suomen meriyhteyksien turvaaminen ovat monen tekijän summa. Meripuolustusharjoitus 2016 kokoaa yhteen taistelijat sotilaspoliiseista laivakokkeihin.

Marraskuinen maisema on arktinen, ja hyinen tuuli tuivertaa Suomenlahden rannikolla. Miehistönkuljetusvene etenee huimaa vauhtia pomppien aaltojen päällä.

Komentajakapteeni Mika Niemi Uudenmaan prikaatin rannikkojääkäripataljoonasta toteaa, että meripuolustusharjoitus on sujunut pääosin hyvin haastavista sääolosuhteista huolimatta.

Mepu16 alkoi pakkasten ja rankkojen lumisateiden sävyttämänä Saaristomerellä, mutta loppua kohden keli muuttui sateiseksi Suomenlahdella.

Ankarat olosuhteet voivat vaikuttaa ennalta suunniteltuun joukkojen toimintaan, mutta merivoimien on kyettävä toimimaan kaikissa sääolosuhteissa.

Merivoimien vuoden tärkeimmän harjoituksen vahvuus on noin 2 700 henkilöä. Mukana on henkilökunnan ja varusmiesten lisäksi myös reserviläisiä.

 

Harjoituksissa keskitytään muun muassa eri joukkojen yhteistoimintaan niin puolustushaaran sisällä kuin puolustushaarojen ja muiden yhteistoimintaosapuolten välillä.

Kyseisessä harjoituksessa on ollut eri toimijoita sekä valmistelemassa että toteuttamassa sitä. Muun muassa rajavartiolaitos, liikennevirasto, liikenteen turvallisuusvarasto, ilmavoimat sekä maavoimat ovat olleet yhteistyössä.

Samalla kun hävittäjä siintää taivaalla, Niemi esittelee Uudenmaan prikaatin veneitä ja kertoo päivän ohjelmasta. Varusmiehille päivät ovat rankkoja sekä fyysisesti että psyykkisesti: unenpuutteesta huolimatta pitää jaksaa painaa.

– Tässä harjoituksessa hyökätään rannikon vaativissa olosuhteissa. Toiminta alkaa yöllä, ja h-hetki koittaa aamulla. Tämä on monelle varusmiehelle loppusota, testaamme mitä he ovat oppineet palveluksensa aikana.

Lyhyen venematkan päässä Upinniemestä sijaitsevalla Porkkalanniemen taistelualueella on toteutettu samana päivänä hyökkäys- ja puolustusharjoituksia. Epäsuora tuli on purrut tehokkaasti puolustavaan osapuoleen tuulen piiskaamalla taistelutantereella.

– Kyseinen harjoitus perustui kohteen haltuunottoon. Se toteutetaan joko tarkastamalla alue ja varmistamalla että alue on vapaa vastustajasta tai hyökkäämällä sinne. Kun alue on saatu haltuun, sitä vuorostaan puolustetaan, Niemi selventää.

Harjoituksessa on ollut jälkimmäisellä viikolla mukana Kasi-simulaattorijärjestelmä. Kasi tuo ulottuvuuksia taistelemisen harjoitteluun maastossa: luotien sijasta käytetään lasersäteitä, joihin kypärät ja liivit reagoivat.

Sotilaspoliisit vartioivat laiturialuetta silmä tarkkana. Aliupseerioppilas Rasmus Palmberg kertoo sotilaspoliisien päivien venyvän yli 12-tuntisiksi.

Nykyteknologia mahdollistaa syvällisen palautteen harjoituksesta: kun taistelu päättyy, siirtyvät ryhmän- ja joukkueenjohtajat Upinniemeen Kasi-johtokonttiin saamaan palautetta operaattoreilta.

Johtajat antavat myöhemmin palautetta omille taistelijoilleen. Simulaattorin avulla voidaan tarkastella hyvinkin tarkasti taistelun kulkua ja sitä, kuka on "kaatunut" taistelussa.

– Simulaatiota voidaan katsoa tietokonepelin tapaan. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan antaa tarkkaa palautetta, eikä todeta vain, että hyvin meni, Niemi sanoo.

Lepotaukoa viettävät rannikkojääkärit ovat saaneet harjoituksessa toimia poikkeusolojen tehtävissään. Osasto teki onnistuneen maihinnousun, ja alue saatiin omien hallintaan.

Tapahtumat eivät rajoitu pelkästään saarille. Merellä on samanaikaisesti liikkeellä ohjusveneitä, miinoittajia, komentoveneitä, miinanetsijöitä ja -raivaajia sekä huoltoaluksia.

Mukana on myös ilmavoimien lentokalustoa ja maavoimien helikoptereita. Helikopterit toteuttivat muun muassa useita nopeita joukkojensiirtoja.

Rannikkojääkärit saivat kosketuspintaa omaan sodan ajan tehtäväänsä

Rannikkojääkäri Niklas Tallqvist on ollut tyytyväinen Mepu16:n antiin. Hänen mielestään harjoitus on ollut hieno kokemus, jossa tiimityöskentelyn merkitys on korostunut.

– Aluksi kaksi viikkoa metsässä tuntui rankalta ajatukselta ja ajattelin, että aika kuluisi hitaasti. Jälkeenpäin ajateltuna leiri on mennyt nopeasti ja hauskaakin on ollut.

Tallqvistin mukaan rupeama on vaatinut varusmiehiltä varsinkin henkistä kanttia. Hän antaa taistelutovereilleen kehut hyvästä asennoitumisesta ja jaksamisesta.

Valitusta ei ole harjoituksissa kuulunut, mutta Tallqvist myöntää, ettei ole varsinaisesti nauttinut koiranilmasta.

– Harjoituksesta on jäänyt siinäkin mielessä hyvä maku, että se on ollut todella monipuolinen aikaisempiin verrattuna. Kaikin puolin ollut hieno meininki.

Vaikka tykkien kumina kaikuu saaristossa, ilmassa on turvallisuuden tuntua.

 

Näköislehdet