Varusmiespalvelus tulisi olla jokaisen suomalaisen oikeus ja velvollisuus

On harmillista elää vuonna 2017, Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden vuonna, maassa, jossa asevelvollisuus koskee ainoastaan miehiä. Miten joka vuosi noin 24 000 nuorta miestä voidaan määrätä suorittamaan varusmiespalvelus vain vedoten sukupuoleen?

Suomessa on ollut jo 22 vuoden ajan naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Tämä tarkoittaa minun kohdallani sitä, etten ole ikinä asunut Suomessa, jossa nainen ei voisi sukupuolensa vuoksi suorittaa varusmiespalvelusta. On kuitenkin merkillistä, että vielä tänä päivänä Suomessa erotellaan miesten varusmiespalvelus velvollisuudeksi ja naisilla vapaaehtoiseksi.

Jo palvelukseen hakiessa kummeksuin, miksi Suomen kansalaisena minun tulee täyttää usea eri lomake ja perustella, miten uskon pystyväni suorittamaan varusmiespalveluksen siinä missä miehetkin. Enkö ole samalla viivalla miesten kanssa silloin, kun tahdon isänmaani puolustamisen kannalta käydä varusmiespalveluksen?

Asevelvollisuutta ei mielestäni voida määrittää sukupuolen perusteella. Sukupuoli ei tee ihmisestä yhtään valmiimpaa puolustamaan maata aseellisin keinoin eikä tästä syystä tällä keinolla voida määrittää, kuka on velvollinen tarttumaan tarvittaessa aseeseen ja kuka ei. Jo ihmisen arvot kertovat huomattavasti paremmin asepalveluksen suorittamisen soveltuvuuden kuin sukupuoli.

Asevelvollisuuslaki kertoo, että jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta. Asevelvollisuuden koskiessa ainoastaan miehiä, syrjitään miesten tasa-arvoa sekä laitetaan naisten ja miesten välille eri arvot. Voidaanko lain nimissä oikeasta sanoa, että nainen ei ole velvollinen samoilla keinoilla puolustamaan isänmaata kuin mies vain sukupuolensa tähden?

Puhutaan, että miesten varusmiespalvelus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus ei eroa toisistaan. Miksi naisella on kuitenkin oikeus ilmoittaa ennen palveluksen alkua ettei aloitakaan? Naisella on myös palveluksen alettua oikeus 45 päivän aikana ilmoittaa, ettei halua palvelustaan jatkaa. Tähän hänellä ei tarvitse olla erillistä syytä. Tällaista mahdollisuutta miehellä ei ole. On valittava joko ase- tai siviilipalvelus.

Vuonna 2011 Norjassa asevelvollisuus määritettiin koskemaan myös naisia. Tämä tarkoittaa, että Norjassa kaikki 19-vuotiaat osallistuvat kutsuntoihin. Viisi vuotta myöhemmin kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet palvelukseen, vaan Norjan puolustusvoimien oli valittava palvelukseen joka kuudes ikäryhmästä. Tämä mahdollistaa sen, että koulutukseen otetaan mukaan kaikkein soveltuvimmat.

Olisiko Suomen aika pohtia, tulisiko asevelvollisuuden olla tasa-arvoinen? En näe tarpeellisena, että Suomen lainsäädännössä erotellaan pakollinen asevelvollisuus miehille ja vapaaehtoinen asepalvelus naisille, vaan muodostettaisiin yhtenäinen varusmiespalvelus sukupuolesta riippumatta.