Jussi Pohjavirta

Rinteen hallituksen ministerit

Suomi jatkaa hallituskaudella tiivistä puolustusyhteistyötä

Aleksi Olin

Puolustuspolitiikassa on luvassa isoja investointeja ja tärkeitä lainsäädäntöhankkeita. Eduskunnan hallitusohjelman läpikäynnissä keskusteltiin Suomen puolustuksellisista hankkeista.

Eduskunnassa on viime päivinä käyty läpi uutta hallitusohjelmaa. Puolustukseen liittyen täysistunnoissa on nostettu esiin esimerkiksi puolustusyhteistyö ja HX-hanke. Nykyinen hallitus jatkaa puolustuspolitiikassa melko samanlaisella linjalla kuin edellinen hallitus.

Pääministeri Antti Rinne on todennut, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Suomi pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Suomen puolustuskyky perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon.

– Suomi on osa Pohjoismaita ja tekee tiivistä yhteistyötä tässä viitekehyksessä. Euroopan unioni on Suomen ulkosuhteiden tärkein viitekehys ja vaikutuskanava sekä turvallisuusyhteisö, Rinne kertoi eduskunnan hallitusohjelman keskusteluissa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumavaran ja valinnanmahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä toteamus säilyttää mahdollisuuden Nato-jäsenyyteen, ja Suomi jatkaa kumppanuuteen perustuvaa laaja-alaista yhteistyötä Naton kanssa.

Tänä vuonna osallistutaan 92 kansainväliseen koulutus- tai harjoitustapahtumaan. Ensi vuoden osalta päätökset tehdään tämän vuoden syksyn aikana.

– Myös kansainvälisiin harjoituksiin osallistutaan. Sitä tehdään Suomen omista lähtökohdista. Mikä parhaiten palvelee Suomen puolustusta, siinä ollaan mukana. Erityisesti kiinnitetään huomiota harjoituksiin, jotka kehittävät suorituskykyämme, yhteistoimintakykyä ja valmiutta, puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi.

Uusi puolustusministeri on Antti Kaikkonen.

– En ennakoi mitään suuria, radikaaleja muutoksia suuntaan tai toiseen tässä asiassa, Kaikkonen jatkoi.

Investoinnit ovat poikkeuksellisen suuria tällä vaalikaudella, esimerkkinä HX-hanke, jolla korvataan pikkuhiljaa vanhentuvat Hornetit. Samoin laivastoon on tulossa isoja investointeja Laivue 2020 -hankkeen myötä.

Puolustusselontekoa tullaan Rinteen mukaan noudattamaan hallitusohjelman mukaisesti. Julkisen talouden tilaa arvioitaessa Hornet-hankinnat ovat kokonaisuudessaan arvioinnin ulkopuolella, eli julkisen talouden tilaa arvioidaan näistä riippumatta.

– Hallitus on selkeästi ja yksiselitteisesti sitoutunut puolustuspoliittisessa selonteossa todettuun Hornetien suorituskyvyn täysimääräiseen korvaamiseen, pääministeri sanoi.

– Hallitusohjelmassa on todettu, että noudatetaan puolustuspoliittisen selonteon linjausta, jossa todetaan, että Hornetit korvataan täysimääräisesti. Se on se lähtökohta, joka hallituksella on, ja se lopputulos myöskin tulee olemaan, Rinne selvensi.