Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Aapeli Paananen

Kuvassa Uudenmaan aluetoimiston reserviläiset ylennystilaisuudessa Ritarihuoneella.

Uudenmaan reserviläiset saivat oman ylennusjuhlansa Ritarihuoneella viime viikon perjantaina.

Lippujuhlan päivänä tuhannet saivat ylennyksen – kenraalikuntaan nousi uusi nimi

Santeri Kuusela

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta ylentänyt yhden henkilön kenraaliluutnantiksi ja yhden henkilön prikaatikenraaliksi. Reservin upseereita ja erikoisupseereita tasavallan presidentti ylensi yhteensä 1349 henkilöä.

Ylennykset kenraalikunnassa
Ylennykset puolustushallinnossa
Reservin upseerien ylennykset

 

Befordringar i generalitetet
Befordringar i försvarsförvaltningen
Befordringar av officerare i reserven

Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä
Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä


Aluetoimistojen päälliköiden miehistö- ja aliupseeriylennykset reservissä:
Etelä-Savon aluetoimisto
Hämeen aluetoimisto
Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Keski-Suomen aluetoimisto
Lapin aluetoimisto
Lounais-Suomen aluetoimisto
Pirkanmaan aluetoimisto
Pohjanmaan aluetoimisto
Pohjois-Karjalan aluetoimisto
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto
Pohjois-Savon aluetoimisto
Uudenmaan aluetoimisto

Sotilasansiomitalit

Ritarikuntien kunniamerkit:
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat
Vapaudenristin ritarikunta
 

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula (vasemmalla) ylennettiin puolustusvoimain lippujuhlan päivänä kenraaliluutnantiksi. Prikaatikenraaliksi ylennetty Jami Virta nousi tällä kertaa uutena nimenä kenraalikuntaan. Kuva: Puolustusvoimat

Tasavallan presidentti on puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2024 ylentänyt
kenraalimajuri Kari Nisulan kenraaliluutnantiksi ja eversti Jami Virran prikaatikenraaliksi.

Everstiksi ylennettiin everstiluutnantit Antti Lautala Pääesikunnasta, Ari Määttä Karjalan prikaatista, Kimmo Nordberg Pääesikunnasta, Tomi Pekurinen Pääesikunnasta sekä Mikko Sarantola Ilmavoimien esikunnasta. Insinöörieverstiksi ylennettiin insinöörieverstiluutnantti Tero Solante Pääesikunnasta. Kommodoriksi ylennettiin komentajat Janne Ilvonen Pääesikunnasta ja Mika Salin Merivoimien esikunnasta.

Virta on tuorein lisäys kenraalikuntaan. Hän on toiminut Porin prikaatin komentajana vuoden 2024 alusta. 

– Tuntui hienolta. Ajattelen, että ylennys merkitsee toisaalta vuosien aikana tekemäni työn arvostusta ja toisaalta se on luottamuksen osoitus tulevaisuuteen, Virta kiittelee.

Aiemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, sektorijohtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa, pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla sekä yksikön päällikkönä Kaartin jääkärirykmentissä. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2022.

– Jokaisen saamani tehtävän suorittamiseen olen aina yrittänyt parhaani. Vuosikymmenien aikana minulla on ollut erinomaisia esimiehiä, jotka ovat mahdollistaneet tehtävissä onnistumisen ja tarvittaessa tukeneet osaamiseni kehittämisessä, Virta toteaa.

Ylennys tuo vastuuta

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö kenraalimajuri Nisula nauttii myös ylennyksen tuomasta yllätyksestä. Hänen sotilasurallaan ylennys on jo harvinainen ja merkittävä luottamuksen osoitus.

– Vaikka ylennys kohdistuu henkilöön, niin sitä ei saavuteta yksin, vaan se on osoitus työyhteisön hyvästä työstä ja toimivuudesta. Kiitos on syytä antaa esimiehille luottamuksesta sekä koko työyhteisölle tuesta, Nisula lisää.

Tehtävät pysyvät samoina, mutta hän kertoo kuinka ylennys tuo aina mukanaan enemmän vastuuta. 

– Puolustusvoimien operatiivinen toiminta on viimeisten vuosien aikana Ukrainan sodan laajentumisen sekä NATO-jäsenyyden myötä muuttunut merkittävästi. Olemme eläneet tuossa muutoksessa ajan hermoilla ja valmius ja kyky puolustaa maata on tänä päivänä hyvällä tasolla. Näiltä osin juhlistamme lippujuhlan päivää katsoen määrätietoisesti ja luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Lisäksi tasavallan presidentti ylensi yhteensä 1179 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Ylennettäviä on 92 henkilöä enemmän kuin itsenäisyyspäivän ylennyskierroksella.

Reservissä everstiluutnantiksi ylennettiin kaksi, majuriksi 47, komentajakapteeniksi kuusi, insinöörimajuriksi yksi, insinöörikomentajakapteeniksi yksi, kapteeniksi 145, kapteeniluutnantiksi 12, insinöörikapteeniksi yksi, lääkintäkapteeniksi kolme, yliluutnantiksi 300, merivoimien yliluutnantiksi 33, insinööriyliluutnantiksi yksi, lääkintäyliluutnantiksi kahdeksan, merivoimien lääkintäyliluutnantiksi kaksi, luutnantiksi 543, merivoimien luutnantiksi 42.


Myös näyttelijä Joonas Nordman sai ylennyksen puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Lue Ruotuväen artikkelista, mitä hän ylennyksestään ajattelee.

Entä mitä työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo on tehnyt ansaitakseen ylennyksen kapteeniksi? Lue lisää tästä linkistä!