Lauri Parviainen

Selvityksen mukaan ministeriöillä ei ole tarvetta muuttaa asepalveluksen asemaa.

Koko ikäluokkaa ei tarvitse kouluttaa huolehtimaan kokonaisturvallisuudesta

Merja Juva

Kahdestatoista ministeriöstä vain maa- ja metsätalousministeriö ja sisäministeriö tunnistivat tarpeita laaja-alaiselle koulutukselle.

Turvallisuuskomitea teetti virkamiesselvityksen mahdollisesta kansalaispalveluksesta Elisabeth Rehn Bank of Idea -ajatushautomon tekemän selvityksen pohjalta. Ajatushautomon pohjustus jätti monia kysymyksiä auki ja yksi niistä oli viranomaisten tarve koko ikäluokan kouluttamiselle, joka on nyt selvitetty. Jäljellä on vielä paljon selvitettävää kuten oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset. Selvitys onkin tarkoitettu lähinnä tuomaan lisäarvoa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Selvitystyön sivutuotteena tuli esiin, että kansalaistaitoja voisi opettaa peruskoulun ylemmillä luokilla.

– Tämä pitäisi selvittää omana kokonaisuutenaan, Vesa Valtonen Turvallisuuskomiteasta toteaa.

Ministeriöt eivät nähneet kansalaispalvelukselle tarvetta ja maa - ja metsätalousministeriö ja sisäministeriö eivät pysty nykyisillä resursseilla itse järjestämään tarvittavaa koulutusta. Sen sijaan järjestökentän aktiivisempaa hyödyntämistä pidettiin yleisesti hyvänä mahdollisuutena.

– Suomalaiset tuottavat hyvin paljon vapaaehtoisesti turvallisuutta, erittäin hyvää osallistavaa toimintaa, jota kannattaa erityisesti tukea jatkossa, Valtonen painottaa.