Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Onni Pörhölä / Max Beidler

Kuvassa arvomerkkejä.

Ylennysten takana on monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy "ruohonjuuritasolta"

Aleksi Hämäläinen

Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia eikä niitä anneta jokaiselle, joten minkälaisin perustein ylennykset todellisuudessa myönnetään ja millainen prosessi niiden taustalla on?

Ylennysten takana on monivaiheinen prosessi, joka ei kuitenkaan käynnisty ihan itsestään. Kapteeni Mika Leppänen Pääesikunnan henkilöstöosastolta kertoo prosessin käynnistyvän sotilasarvokohtaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden kartoittamisella. Näiden perusteella laaditaan esitykset, joiden takana on useimmiten esimies.

– Se aidosti lähtee sieltä "ruohonjuuritasolta" joukko-osastossa, sillä että esimies alkaa viestiä, että voisiko tuota minun alaistani esittää ylennettäväksi ja jättää siitä joukko-osaston henkilöstöhallintoon kysymyksen, Leppänen avaa. 

– Ja jos voi, hän tai henkilöstöala valmistelee esityksen ja siitä se lähtee eteenpäin ja tulee aina tänne meille asti, Leppänen jatkaa. 

Tahot ylennysten takana

Ylennysprosessia johtaa Pääesikunnan henkilöstöosasto, joka julkaisee noin puoli vuotta ennen ylennyspäivää käskyn, joka koskee puolustushallinnon palkatun henkilöstön ylentämistä. Käskyssä jokaiselle henkilöstöryhmälle määritellään tietyt kriteerit, joiden perusteella ylennetään tai voidaan esittää ylennettäväksi. Henkilöstöosastolta käsky lähtee jakeluna kaikkiin puolustushaaroihin ja joukko-osastoihin, jotka käynnistävät valmistelut heidän päässään. 

Monien vaiheiden kautta Puolustusvoimain komentaja tai puolustusministeri esittelee upseerin sotilasarvo ylennysesitykset Tasavallan presidentille. Kaikki esitykset jotka menevät Tasavallan presidentille etenevät tämän prosessin mukaan. 

Upseerien sotilasarvoihin henkilöt ylentää joko Tasavallan presidentti Puolustusvoimain komentajan esityksestä tai ne tapahtuvat puolustusministerin esityksestä.

Aliupseerien ja miehistön sotilasarvoissa ylentämisen toimivalta riippuu ylennettävästä sotilasarvosta ja näistä riippuen toimivalta on joko joukko-osaston komentajalla, puolustushaaran/vastaavan komentajalla, puolustusvoimien henkilöstöpäälliköllä tai pääesikunnan päälliköllä.

Ylennyksillä tietyt kriteerit

Ylennyksille on olemassa tietyt kriteerit, joiden täytyy täyttyä ennen kuin henkilölle voidaan esittää ylennystä. 

Ylennettäväksi esitettävällä on oltava myös tarvittava osaaminen ja kokemus arvoa vastaavaan sodan ajan Puolustusvoimien tehtävään ja hänen tulee osoittautua ominaisuuksiltaan siihen sopivaksi. Leppäsen mukaan ylentämiseen vaikuttaa muun muassa asema organisaatiossa eli Puolustusvoimissa. 

– Yksi ylentämiseen vaikuttava tekijä on asema organisaatiossa. Sotilasarvon tehtävähän on kuvata asemaa organisaatiossa. Jos ajatellaan yksittäisen henkilön kannalta niin valmistumisvuosi vaikuttaa ja edellisestä ylennyksestä kulunut aika, Leppänen mainitsee. 

– Lisäksi koulutustausta vaikuttaa eli minkä tason koulutuksen henkilö on suorittanut ja kuntosuoritukset täytyy olla tietyltä ajanjaksolta suoritettuna ja sitten vielä edellytetään nuhteettomuutta, Leppänen lisää. 

Reservin ylennyksille on olemassa hieman erilaiset perusteet ja niihin vaikuttavat esimerkiksi kertausharjoituspäivien määrä. Reservin ylennykset perustuvat sodan ajan tehtävään ja sopivuuteen. 

Huomenna Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Tasavallan presidentti ylentää jälleen lähes 1 000 henkilöä henkilökunnassa ja reservissä. Ruotuväki julkaisee tuttuun tapaan listat kaikista ylennetyistä henkilöistä - tule katsomaan kaikki ylennyksen saaneet osoitteesta ruotuvaki.fi/ylennetyt