Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Petteri Keskikuru

Kuvassa luutnantin arvomerkki

Lippujuhlan päivänä monien kaulusta koristaa uudenlainen arvomerkki.

Kenraalikuntaan nousi kolme uutta nimeä - katso kaikki Lippujuhlan päivän ylennykset

Aleksi Hämäläinen

Tasavallan presidentti on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2022 ylentänyt yhden henkilön kenraaliluutnantiksi, kaksi henkilöä kenraalimajuriksi, yhden henkilön prikaatikenraaliksi, yhden henkilön lippueamiraaliksi sekä yhden henkilön insinööriprikaatikenraaliksi. Reservin upseereita ja erikoisupseereita tasavallan presidentti on ylentänyt 888.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2022 ylentänyt Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Virtasen kenraaliluutnantiksi. Virtanen aloittaa Pääesikunnan päällikkönä 1.7.2022. 

Lisäksi kenraalikunnassa ylenivät Pääesikunnan komentopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari kenraalimajuriksi sekä Ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen kenraalimajuriksi. 

Kenraalikuntaan ylenivät Ilmavoimien operaatiopäällikkönä toiminut, eversti Timo Herranen, joka ylennettiin prikaatikenraaliksi, Rannikkolaivaston komentaja, kommodori Jukka Anteroinen, joka ylennettiin lippueamiraaliksi sekä projektinjohtajana Puolustusvoimien järjestelmäkeskuksessa toiminut insinöörieversti Juha-Matti Ylitalo, joka ylennettiin insinööriprikaatikenraaliksi. 

Saari on määrätty Puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2022 lukien, Herranen Ilmavoimien esikuntapäälliköksi 1.6.2022 lukien, Anteroinen Merivoimien esikuntapäälliköksi 1.7.2022 lukien sekä Ylitalo Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajaksi 1.7.2022 lukien.

Suomen Valkoisen Ruusun suurristin sai Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen

1. luokan vapaudenristin sotilaallisista ansioista sai insinöörikenraalimajuri Kari Renko sekä ansiokkaasta toiminnasta maanpuolustuksen hyväksi prikaatikenraali Pentti Airio

Ylennykset kenraalikunnassa 
Ylennykset puolustushallinnossa
Reservin upseerien ylennykset
Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä
Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä
Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät henkilöt reservissä
Sotilasansiomitalit

Befordringar i generalitetet
Befordringar inom försvarsförvaltningen
Befordrade reservofficerare
Militärens förtjänstmedalj

Ritarikuntien kunniamerkit
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat
Vapaudenristin ritarikunta

Everstiksi ylennettiin everstiluutnantti Mauri Etelämäki Maanpuolustuskorkeakoulusta, Ari-Pekka Väänänen Maavoimien esikunnasta, Juha Ponto Pääesikunnasta, Jussi Kosonen Utin jääkärirykmentistä sekä Petri Toivonen, Markus Leivo ja Jami Virta Pääesikunnasta. 

Lisäksi tasavallan presidentti on ylentänyt yhteensä 888 reservin upseeria ja erikoisupseeria. 

Everstiluutnantiksi yksi, majuriksi 38, komentajakapteeniksi yksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 141, kapteeniluutnantiksi 14, insinöörikapteeniksi yksi, insinöörikapteeniluutnantiksi yksi, lääkintäkapteeniksi yksi, yliluutnantiksi 243, Merivoimien yliluutnantiksi 14, insinööriyliluutnantiksi yksi, lääkintäyliluutnantiksi kolme, luutnantiksi 360, Merivoimien luutnantiksi 33, lääkintäluutnantiksi viisi, vänrikiksi 24 ja aliluutnantiksi kolme henkilöä. 

Kenraaliluutnantiksi ylennetty, Pääesikunnan päällikkönä aloittava Virtanen suhtautuu tuoreeseen ylennykseen ja uuteen virkaan positiivisin mielin.

– Sotilaasta ylennys tuntuu aina hyvältä, Virtanen kiteyttää. 

– Pääesikunnan päällikkönä on aiemmin ollut kenraaliluutnantti tai vara-amiraali, joten ylennys ei tullut kovin suurena yllätyksenä, Virtanen päättää. 

Tuore prikaatikenraali Herranen on otettu saamastaan ylennyksestä. 

– Ylennyksen saaminen on tietysti suuri kunnia, Herranen myöntää. 

Vaikka vastuu tyypillisesti kasvaa uuden tehtävän myötä hän aloittaa uudessa tehtävässään hyvillä mielin. 

– Tässä on isoja juttuja päällä ja edessä niin siinä mielessä odotan tätä haastetta innolla. Näistä lähtökohdista on hyvä päästä kehittämään puolustushaaraa eteenpäin. 

Herrasella on uudessa virassaan isoja tavoitteita. Yksi tavoitteista on F-35 -hankkeen eteenpäin vieminen aikataulun mukaisesti sekä suunnitellusti. Muut tavoitteet liittyvät henkilöstöön ja mahdolliseen Nato -jäsenyyteen.

– Näihin kolmeen isoon tavoitteeseen minä rakentaisin seuraavan kauden, Herranen täsmentää. 

Kenraaliluutnantti Vesa Virtanen (Puolustusvoimat)

Prikaatikenraali Timo Herranen (Puolustusvoimat)