Kaikki irti kansalaisvelvollisuudesta

Asevelvollisuuden merkittävimpiä velvoitteita on suorittaa varusmiespalvelus. Vakaumuksellisista syistä asevelvollinen nuori voi kuitenkin valita vaihtoehtoisen siviilipalveluksen. Siviilipalveluksen suorittava nuori tekee arvovalinnan lisäksi merkittävän päätöksen elämänsä rikkauden kannalta.

Siviilipalvelusmiesten väheksyminen on kuin kaikkien asepalveluksen suorittaneiden yhteinen aselajiylpeys, joka kohdistuu ryhmään ketkä ovat suorittaneet palveluksensa liian erilaisella tavalla. Tuo erilainen palvelus on kuitenkin kansalaisvelvollisuuden täyttämistä yhtälailla kuin asepalveluskin. Siviilipalveluksen suorittaneilla on tärkeä paikkansa kriisitilanteessa, sillä heidät koulutetaan toimimaan muun muassa pelastus- ja väestönsuojelutehtävissä.

Vakaumukselliset syyt jotka ajavat nuoren valitsemaan siviilipalveluksen varusmiespalveluksen sijaan, ovat usein pasifistinen aate tai haluttomuus väkivaltaan. Toiset valitsevat siviilipalveluksen henkilökohtaisen eduntavoittelun vuoksi. Siviilinpalvelusta suorittaessa on esimerkiksi helpompi opiskella korkeakoulun pääsykokeisiin, tai ylläpitää omaa yritystä.

Itse harkitsin pitkään siviilipalveluksen valitsemista, sillä työnhaku ja tulevan opiskelupaikan etsintä olisi ollut helppoa yhdistää sellaiseen elämään. Päädyin kuitenkin varusmiespalvelukseen Karjalan prikaatiin kokemusten kartoittamisen ja maailmankuvan laajentamisen perässä. Potentiaalinen sivari valmistuikin oman aliupseerikurssinsa primuksena.

Valinta ei ole kaduttanut, sillä kurssiveljien ja -sisarten yhteenkuuluvuuden tunne oli jotain upeaa, ja omien rajojen jatkuva ylittäminen muun muassa rankassa koulutushaarakokeessa opetti minulle paljon itsestäni. Vaikka en palvelusaikana vietäkään öitäni kotona, tai opiskele ahkerasti iltaisin, jää minulle käteen jotain perin arvokasta – unohtumattomia kokemuksia ja kasvanut itsetunto.

Nyky-yhteiskunnan nuorille maanpuolustus on kaukainen asia, eikä sitä koeta välttämättä yhtä tärkeäksi kuin ennen. Siviilipalveluksesta saatu henkilökohtainen hyöty on helppo asettaa sen edelle. Uskon kuitenkin, että vaikka maanpuolustustahto jäisi kakkoseksi palvelusajasta saadulle hyödylle, on varusmiespalvelus silti erinomainen vaihtoehto. Siviilipalvelus antaa nuorelle mahdollisuuden aloittaa loppuelämän hiukan aiemmin, mutta onko se kuitenkaan yhtä kiinnostava valinta?