Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulun lukuvuosi avattiin juhlallisesti torstaina koulun juhlasalissa.

Sotilasprofessori: “Zapad 2017 toteutuu kuten etukäteen on kerrottu”

Jesse Kantanen

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Petteri Lalu puhui yliopiston lukuvuoden avajaisissa torstaina 7.9. Venäjän kokemista sotilaallisista vaaroista ja uhkista.

Zapad 2017 on Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen strateginen läntisen suunnan sotaharjoitus, joka on herättänyt suurta kiinnostusta maailmanlaajuisesti. Harjoituksen kulusta on esitetty vaihtelevia arvioita.

– Oman arvioni mukaan tällä kertaa mennään venäläisen kaksoisharhautuksen periaatteella: tehdään juuri niin kuin etukäteen kerrotaankin tehtävän, sanoo Lalu.

Lalun mukaan Naton laajentuminen nähdään Venäjällä sen omaa vaikutus- ja puskurivyöhykettä kaventavana, vaikka hänen arvionsa mukaan sillä on enemmän poliittista kuin sotilaallista merkitystä.

– Nato on Venäjän esittämistä sotilaallisista vaaroista sotilaalliselta merkitykseltään vähäisin, arvioi Lalu.

Lalun mielestä Venäjän suhteet länteen ovat kuitenkin huonoimmassa tilassa sitten kylmän sodan, ja Yhdysvallat, Nato sekä länsimaat esitetään aiempaa vaarallisempina. Hänen mukaansa Venäjän intresseissä on hajottaa sitä vastassa olevien liittoumien, kuten Naton ja Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja päätöksentekokykyä.

– Keinoina tällaiseen voivat olla sekaantuminen vaaleihin tai tuki populistisille hankkeille EU:sta irtautumiseksi, selventää Lalu.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, toivotti yliopiston uudet opiskelijat tervetulleiksi. Kadettikursseilla, sotatieteiden maisterikurssilla ja yleisesikuntaupseerikurssilla aloittaa tänä syksynä yhteensä 364 opiskelijaa. Korkiamäen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun rahalliset resurssit riittävät opetuksen ja tutkimuksen järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla. Samaa mieltä on oppilaskunnan sihteeri, yliluutnantti Heikki Lainela.

– Maanpuolustuskorkeakoulussa tarjotaan erinomaiset tilat ja materiaalit oman ammattitaidon sekä osaamisen kasvattamiseen, kehuu Lainela.