Kuva: Niko Häggman

Prikaatikenraali Vesa Virtanen ja Risto Siilasmaa ovat tyytyväisiä puolustusvoimien ja asevelvollisuustyöryhmän yhteistyöhön.

Siilasmaa toivoo digitalisoitumisen kehittämistä – varuskuntien WLAN-verkot jo toteutuneet

Saana Sjöblom

Varusmiespalveluksessa on edelleen kehitettävää, arvioi asevelvollisuustyöryhmää vetänyt Risto Siilasmaa. Hän nostaa esille digitalisoitumisen ja varusmiesten syrjäytymisen ehkäisemisen.

Puolustusministeri asetti vuoden 2009 elokuussa asevelvollisuustyöryhmän, jonka tehtäväksi tuli selvittää asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Selvitys valmistui lokakuussa 2010, mutta varusmiespalveluksen kehitystyö jatkuu edelleen. Työryhmä kokoontui keskiviikkona 10. tammikuuta käymään läpi sen saavutuksia ja edelleen työstämistä vaativia ideoita.

Varusmiespalveluksen kehitysideoita esittäneen selvitysryhmän puheenjohtajana toimi F-Securen sekä Nokian hallitusten puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Hän pitää sitoutumista edellytyksenä onnistumiselle, joten iloitsee asevelvollisuustyöryhmän yhteydenpidon jatkumisesta vielä tänäkin päivänä.

– Olemme järjestäneet tapaamisia varsinaisen työn päätyttyäkin, sillä kehitystyö on jatkuvaa. Muistelutilaisuudessa keskustelimme sekä aikaansaannoksista että tulevaisuudesta. Hyvä tiimi hitsautuu yhteen, Siilasmaa kiteyttää.

Esityksessä listattiin yhteensä 77 ehdotusta, joista valtaosa otettiin käsittelyyn vuosien varrella. Suuri osa kehitysideoista on onnistuttu toteuttamaan. Siilasmaan mukaan työtä varusmiespalveluksen kehittämiseksi on tehty kunnianhimoisesti. Yksi esityksistä oli WLAN-verkon tuominen jokaiseen varuskuntaan, mikä onkin toteutunut.

– Kehitysideoihin on lähdetty mukaan ennakkoluulottomasti. Varusmiespalvelusta seurattiin matkan varrella tarkasti, ja joidenkin asioiden eteen työskennellään edelleen. Jatkuvasti kehitettäviä asioita ovat esimerkiksi digitalisoituminen sekä varusmiesten syrjäytymisen ehkäiseminen, Siilasmaa luettelee.

Puolustusvoimien ja asevelvollisuustyöryhmän yhteistyö on sujunut Siilasmaan mukaan mallikkaasti.

– Yhteistyöltä ei olisi voinut toivoa enempää. Hoidimme asioita yhteisymmärryksessä ja pääsimme kaikkiin tavoitteisiin, Siilasmaa iloitsee.

Työryhmän sihteerinä toiminut Pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Vesa Virtanen yhtyy Siilasmaan mielipiteeseen.

Siilasmaan ja Virtasen mukaan yksi merkittävimmistä asioista on datalähtöisen ajatustavan jatkuminen.

– Yhteiskunnallinen hyöty on mielenkiintoisinta varusmiespalveluksen kehittämisen ideoinnissa. Maanpuolustuksen edellyttäminen on tärkeä asia koko Suomelle, Siilasmaa lisää.

Asevelvollisuustyöryhmä arvioi yhteiskunnan näkökulmasta järjestelmän toimivuuden turvaamiseen vaikuttavia kehityskulkuja sekä järjestelmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Työryhmä tuotti selvityksestään loppuraportin nimeltä Suomalainen asevelvollisuus. Selvitysryhmään kuuluivat puheenjohtaja Siilasmaan sekä sihteeri, prikaatikenraali Virtasen lisäksi Marko Ahtisaari, Pekka Ala-Pietilä, Mikael Jungner, Kirsi Komi, Anni Ojajärvi, Marko Parkkinen sekä Outi Siimes. Selvitysryhmän asiantuntijana toimii kenraaliluutnantti evp. Arto Räty.