Nea Holopainen

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja kenraalimajuri Kari Renko, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju.

Pohjanmaa-luokka korvaa merivoimien poistuvat alukset uusilla

Konsta Leikas

Pohjanmaa-luokan uudet alukset turvaavat Suomen puolustusta tulevaisuudessa.

Pohjanmaa-luokan tehtävä on korvata merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Poistuvien alusten tilalle hankitaan neljä monitoimikorvettia, jotka kykenevät sukellusveneiden torjuntaan, ilmatorjuntatehtäviin sekä merioperaatioiden johtamiseen. Uudet rakennettavat alukset ovat osa Pohjanmaa-luokkaa. Hankkeelle on myönnetty 1,232 miljardia euroa, josta laivasopimuksiin käytetään 1,087 miljardia euroa. Hanke esiteltiin valtionneuvostossa mediatilaisuudessa 19.8. Sopimukset solmitaan ensi viikolla Turussa.

– Tämä on huoltovahvuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu, joka luo paljon työpaikkoja Suomeen, painottaa puolustusministeri Antti Kaikkonen.

– Hanke on Suomen puolustuksen kannalta elintärkeä, Kaikkonen toteaa.

– Myös hallitusohjelma korostaa laivuehankkeen tärkeyttä, siinä todetaan, että sopimus pyritään saattamaan valmiiksi heti hallituskauden aluksi, Kaikkonen kertoo.

– Suomi tulee saamaan erittäin hyvät taistelualukset turvaamaan Suomen puolustusta tulevina vuosikymmeninä, Kaikkonen kiteyttää.

Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju on puolustusministerin kanssa samoilla linjoilla.

– Meillä on hyvä sopimus, joka mahdollistaa laivojen rakentamisen ja turvaa meidän edun sekä tulee olemaan meripuolustuksen runkona pitkälle tulevaisuuteen, Harju kertoo.

– Pohjanmaa-luokan tuottamat suorituskyvyt merivoimille ovat miinoitustoiminta, tiedustelukyky, sukellusveneentorjunta, pintatorjunta ja ilmatorjunta, Harju listaa.

Alukset pystyvät toimimaan ympärivuorokautisesti, mikä on erittäin merkittävää koko järjestelmälle

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni on tyytyväinen hankkeen vaikutuksesta elinkeinoelämään.

– Suomen meriklusterin kokonaisliikevaihto on 13 miljardia euroa, Kulmuni toteaa.

– Meriklusteri on myös tärkeä meidän kansantaloudelle, erityisesti ulkomaankaupalle, josta merikuljetukset kattavat 80% Suomen viennistä ja 90% tuonnista, Kulmuni jatkaa.

Uudet alukset rakennetaan kotimaisin voimin Raumalla. Rakennuttamisesta vastaa Rauma Marine Constructions. Hankkeen työllistävä vaikutus kotimaassa on 3600 henkilötyövuotta. Rakentaminen ajoitttuu porrastetusti vuosille 2022–2025. Ensimmäisen aluksen on suunniteltu olevan valmis vuonna 2025 ja viimeisen vuonna 2027. Laivojen taistelujärjestelmän toimittaa ruotsalaisyhtiö Saab. Pohjanmaa-luokan- alusten potkureista vastaa suomalaisyhtiö Aker Arctic Technology Oy.