Kuva: puolustusvoimat

Afganistanin Resolute Support -operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 30 suomalaista.

Mitä Afganistaniin kuuluu?

Henri Kaarakainen

Suomalaiset kriisinhallintajoukot ovat olleet mukana Afganistanin-operaatiossa jo vuodesta 2002 alkaen. Selvitimme, mitä operaatiolle ja suomalaisille kuuluu tällä hetkellä.

Suomi on osallistunut Nato-johtoiseen Resolute Support (RS) -nimiseen kriisinhallintaoperaatioon Afganistanissa jo vuodesta 2002 alkaen. Eversti Petteri Koskinen on Afganistanin Suomalaisen osaston (SOA) kansallinen vanhin. Hänen mukaansa Afganistanissa palvelee tällä hetkellä noin 30 suomalaista, ja joukko muodostuu henkilökunnasta ja reservistä. He ovat sijoittuneet kahdelle eri paikkakunnalle.

– Suomalainen osasto toimii kahdessa tukikohdassa. Mazar-e-Sarifissa suomalaiset ovat osana saksalaisten johtamaa Pohjois-Afganistanin koulutus-, neuvonanto- ja ohjausaluetta, johon kuuluu yhteensä 20 kansallisuutta. Valtaosa suomalaisista sijoittuu Resolute Support -operaation johtoesikunnan kokonaisuuteen pääkaupunkiin Kabuliin. Ajoittain suomalaisilla on tilapäisiä tehtäviä eri puolilla Afganistania, Koskinen kertoo.

Suomalaisten ydintehtäviä operaatiossa ovat koulutus- ja neuvonantotehtävät. Tämän lisäksi suomalaisia toimii RS-operaatiossa suojamiehinä, esikuntaupseereina ja hallinto- ja tukitehtävissä.

Viime aikoina suomalaisten vastuulla on ollut esimerkiksi paikallisten perehdytystä. Yhteiseen illanviettoonkin löytyy välillä aikaa. Koskinen kertoo, että vapaa-aika käytetään pääosin fyysisen kunnon ylläpitoon ja omakohtaiseen huoltoon. Lähtökohtaisesti Afganistanissa palvelevat suomalaiset ovat kuitenkin työtehtävissä ja valmiudessa joka hetki.

– Viimeisen viikon aikana suomalaiset ovat toimineet tehtävissään monikansallisessa työympäristössä, johon on sisältynyt afgaanien neuvomista ja ohjaamista, esikuntatyöskentelyä, henkilösuojaustehtäviä, uusien tehtävänhoitajien perehdyttämistä ja toimialojen tukitehtäviä. Lisäksi olemme toteuttaneet osaston raportoinnin, työkokoukset ja yhteisen illanvieton, Koskinen luettelee.

Aiemmin Afganistanin-operaatiossa on menehtynyt kaksi suomalaista. Niistä viimeisin tapaus sattui vuonna 2011. Tämän jälkeen merkittäviä loukkaantumisia suomalaisille ei ole sattunut.

– Tapahtuneet korkean profiilin iskut on pääosin uutisoitu Suomenkin mediassa. Osasto toimii ammattimaisesti ja noudattaa tinkimättä sekä operaation että puolustusvoimien turvallisuusmääräyksiä ja ohjeistusta. Vaativista tehtävistä huolimatta palvelustehtävissä ei ole ollut loukkaantumisia tänä vuonna. Palvelusturvallisuus on ensisijainen kriteeri ja kaverista huolehditaan, Koskinen korostaa.

Operaation aikana suomalaisten kesken toteutetaan tehtävienvaihtoa. Seuraava osasto palaa Suomeen kesäkuussa.

– Suomalaisten seuraava laajempi tehtävien vaihto ajoittuu kesäkuulle 2017. Tämän lisäksi osastolla on yksittäisiä tehtävän vaihtoja, Koskinen kertoo.

Kaikkiaan Afganistanin Resolute Support -operaatiossa on mukana 39 eri maan kansallisuuksia.