Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Yrittäminen armeijassa herättää kysymyksiä

Yrittäminen ja yrittäjien tukeminen varusmiespalveluksen aikana kaipaa yhteisiä ohjeita. Varuskuntien välillä eroavat käytännöt vaikeuttavat yrittämistä.

Yrittäjyys varusmiespalveluksen aikana on puheenaihe, josta ei juurikaan keskustella tai löydy tietoa. Silti runsas joukko nuoria yrittäjiä suorittaa vuosittain varusmiespalveluksen. Puolustusvoimilta tai muistakaan lähteistä ei löydy juuri ennakkotietoa yrittäjyydestä varusmiespalveluksen aikana.

Tietopimento johtuu osittain siitä, että varuskunnissa ei ole yrittäjyydestä minkäänlaista yhteistä käytäntöä, kuten esimerkiksi urheilijoista. Urheilijoille on määritelty mahdollisuus treenivapaisiin, joihin on mahdollisuus kaikissa varuskunnissa.

Yrittäjien mahdollisuudet esimerkiksi pidempiin iltavapaisiin tai lomapäiviin riippuvat taas täysin yksiköstä ja suhtautumisesta yrittäjyyteen. Toisaalla yrittäjälle voidaan antaa joustoa helpommin, toisaalla taas ei. Yrittäjät eri varuskunnissa jäävät eriarvoiseen asemaan yhteisten käytäntöjen puuttuessa.

Tulevaisuudessa yrittäjyyden yleistyessä olisi tarpeen pohtia olisiko yrittäjyyteen mahdollista saada treenivapaiden kaltaisia pidempiä iltavapaita tai vapautusta palveluksesta esimerkiksi tärkeitä kokouksia varten. Yhtenäiset käytännöt varuskunnissa helpottaisivat varusmiesten arjen lisäksi myös henkilökuntaa.

Yksin yrittäminen armeija-aikana tulisi olemaan vaikeaa ylimääräisistä vapaista huolimatta. Toki mahdollisuudet riippuvat alasta. Fyysisiä töitä edellyttäviä yritystehtäviä on vaikeampi hoitaa armeijasta käsin, toisin kuin tietokoneella tehtäviä asioita. Iltavapailla ei lähdetä niin vain leikkaamaan nurmikkoa tai myymään jäätelöä ellei kohde satu olemaan varuskunnan vieressä.

Palveluspaikka vaikuttaa pitkälti yrittäjän asioiden hoitoon. Metsästä käsin on vaikeaa hoitaa yrityksen asioita edes puhelimella saati tietokoneella. Tämä tuli itsellenikin varsin tutuksi alokaskauden aikana. Voin vain ajatella miten mahdoton tilanne olisi ollut, jos olisin ollut yksinyrittäjä. 

Armeija tuo mutkia matkaan, vaikka yrittäjiä olisi useampi. Useimmiten useamman osakkaan yrityksissä jokaisella yrittäjällä on vastuualueet ja yhden osakkaan häviäminen jopa vuodeksi vaatii monenlaisia järjestelyjä. Hyvä tehtävien uudelleen organisointi on keskiössä, mutta siitä huolimatta haasteita ilmenee.

Omassa yrityksessä esimerkiksi kasvun hakeminen osakkaiden ollessa varusmiespalveluksessa tuo haasteita. Rajallisten resurssien takia investointien tekeminen on vaikeaa ja lisätyötä on vaikea tehdä. 

Palvelusajan pituudessa olisi tärkeää ottaa huomioon yrittäjien tilanteet. Esimerkiksi oman yritykseni toiminnassa oli vähällä ilmetä ongelmia, kun toista osakasta oltiin määräämässä vuodeksi palvelukseen. Yrityksen liiketoiminnan painottuessa vahvasti kevät- ja kesäkaudelle olisi kolmesta osakkaasta kahden poissaolo tuonut haasteita ja vaatinut liiketoiminnan supistamista.

Nuorten yrittäjyys on ennen kaikkea valtion ja kansalaisten yhteinen etu. Itsensä työllistävä nuori työllistää herkästi myös muita nuoria yritystoiminnan kasvaessa. Valtio taas tarvitsee lisää työpaikkoja. Myös osa-aikainen yrittäminen esimerkiksi opiskeluiden ohella vähentää valtion tukemisen tarvetta. Tärkeää on siis, ettei varusmiespalvelus katkaise nuorten yrittäjäpolkua.