Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Oskar von Essen

Pasi Tuunainen poseeraa C. G. Mannerheimin patsaan vieressä.

Seminaari järjestettiin Suomen Tiedeakatemian kokoustiloissa, jossa C. G. Mannerheim asui vuosina 1920–1924.

"Ympäristö voi muuttua viholliseksi" – Suomessa sodat halutaan käydä metsässä

Santeri Kuusela

Miten ympäristö vaikuttaa sodankäyntiin? Kysymystä pohdittiin Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteiden osastojen järjestämässä seminaarissa sodan maantieteestä.

Monet historian sotaretket ovat päättyneet luontoäidin toimesta. Talvi jäädyttää sotilaat paikoilleen. Syyssateet jumittavat panssarivaunut. Sodankäynnille ympäristön ja maantieteen elementit voivat määrittää voittajan. Huolimatta maantieteen tärkeydestä sodassa, niiden yhteyttä on tutkittu maailmalla vähän.

Helsingin yliopistolla järjestetty seminaari kokosi sotaa ja maantiedettä tutkineet kuulemaan yliopistonlehtori Pasi Tuunaisen ajatuksia, miten maantiedettä voidaan hyödyntää sodankäynnissä. 

– Maantiede selittää historiallisia menestyksiä sodassa, Tuunainen selittää.

Nykyaikaista sotaa käydään maanalaisissa kellareissa räiskimällä ja avaruuden rajalla liitelemällä. Ympäristöllä on siis suuri vaikutus sodankäyntitapaan. Avaraa peltoa ei kannata ylittää jääkäripartion voimin eikä panssarivaunulla pyrkiä viidakkoon.

Pelkästään niin yksinkertainen asia kuin ilmasto ja sää ovat koituneet etenevän armeijan painajaiseksi. Ääriolosuhteet vaikuttavat yksittäisen sotilaan toimintakykyyn, mutta myös huollon toimivuuden tärkeys korostuu. Nopeasti vihollisjoukot eivät ole suurin uhka, jos unohdetaan ympäristön uhat ja mahdollisuudet..

Suomessa metsäisen peitteen vuoksi sotastrategioita on pitänyt miettiä uudestaan. Pieni väestö ja monipuolinen ympäristö pakottaa miettimään puolustuksen uudelta kantilta.

– Muualla metsää pidetään epästrategisena sijaintina. Suomessa taas sota halutaan käydä metsissä, Tuunainen avaa.

Metsät ja ympäristön hyödyntäminen on suomalaisen sotahistorian kulmakiviä. Suomessa on ymmärretty sodan ja maantieteen yhteys. Muualla maailmassa sotamaantiede on vielä kapaloissa.

Maantieteen ja sodan yhtymä on ollut historiassa pitkään tiedossa. Tieteellistä kirjallisuutta aiheesta on kuitenkin niukasti. Suomessa ja maailmalla on herätty kirjoittamaan maantieteen vaikutuksesta sodankäyntiin. Tieteen kehittyminen on hidasta, koska konflikteista saatava tieto on niukkaa.