Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat / Kristian Wallin

Itsenäisyyspäivä toi jälleen mukanaan ylennyksiä aina kenraalikunnasta reserviläisiin saakka.

Muutoksia kenraalikuntaan – itsenäisyyspäivän ylennykset julki

Olli Kemppainen, John Nyholm

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä puolustusvoimien sotatalouspäällikkö Timo Kakkolan kenraaliluutnantiksi. Puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi ensi vuoden alusta määrätyn Vesa Virtasen sekä sotilasedustajaksi Natoon ja EU:hun ensi maaliskuun alusta määrätyn Mikko Heiskasen presidentti Sauli Niinistö ylensi kenraalimajureiksi.

Ylennykset kenraalikunnassa 
Ylennykset puolustushallinnossa 
Reservin upseerien ylennykset
Aluetoimistojen päälliköiden ylentämät aliupseerit ja miehistön jäsenet reservissä
Joukko-osastojen komentajien antamat aliupseerien palvelusarvot ja ylennykset reservissä
Joukko-osastojen palkatun siviilihenkilöstön aliupseeri- ja miehistöylennykset reservissä

Befordringar i generalitetet 
Befordringar inom försvarsförvaltningen 
Befordringar av officerare i reserven

Ylennykset saaneiden nykykenraalien lisäksi presidentti ylensi kaksi uutta jäsentä kenraalikuntaan. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Timo Saarinen ylennettiin prikaatikenraaliksi kuten Ilmavoimien esikuntapäälliköksi ensi vuoden alusta määrätty Juha-Pekka Keränen.

Kenraalimajuri Vesa Virtanen sanoo, että ylennys tuntuu sotilaasta aina hienolta ja pysäyttää ajattelemaan sitä, missä on tullut uran varrella palveltua ja mitä kaikkea tehtyä.

– Samalla mieleen muistuvat työkaverit eri toimipisteissä - niin alaiset kuin esimiehetkin. Ennen kaikkea tämä tuntuu hyvältä tunnustukselta sille työlle, mitä isänmaan puolesta yhdessä tehdään. Meillä ylennys liittyy ensisijaisesti siihen tehtävään, missä palvelee, tai tulevaan tehtävään niin kuin minun kohdalla asia on, tuleva henkilöstöpäällikkö huomauttaa.

– Ylennys antaa voimia jaksaa eteenpäin ja tuo iloa. Nöyrin mielin jatkan palvelusta. Sama henkilöhän siellä puvun sisällä ilman muuta on, vaikka virkapuvussa on nyt erilaiset arvomerkit, Virtanen pohtii.

Virtanen muistuttaa, että ei pidä kuvitella Kadettikouluun päässeen upseerialun vielä unelmoivan kenraalin kauluslaatoista. Hänelle ajatus kenraalikuntaan nousemista kirkastui vähitellen, kun hänet määrättiin Kainuun prikaatin komentajaksi vuonna 2015. Kysehän oli puolustusvoimauudistuksen jälkeen vastuualueeltaan laajimmasta prikaatista.

Kenraalimajuri Vesa Virtanen (Puolustusvoimat)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, prikaatikenraali Timo Saarinen, pitää ylennystä huomionosoituksena hyvin tehdylle työlle.

– Tietysti tuntuu hienolta, että on huomioitu ja ylennetty, Saarinen pohtii.

Hän ajattelee, että kaikilla on oma käsityksensä itsenäisyydestä. Hänelle itsenäisyys on tärkeää sekä isänä, yksilönä että sotilaana.

– Minulle sotilaana se merkitsee kunnioitusta edeltäviä sukupolvia ja veteraaneja kohtaan, jotka meidän kotimaamme ovat turvanneet ja rakentaneet. Yksilönä se merkitsee kiitollisuutta tästä hyvästä yhteiskunnasta, meidän turvallisesta ympäristöstämme, luonnosta, hyvinvoinnista ja palveluista. Jos vielä ajattelee näin isänä, näen tällaista velvoitetta nuorille, omille lapsille ja tuleville polville pitää edelleenkin huolta isänmaasta ja sen hyvinvoinnista ja palvella isänmaataan kukin omalla tavallaan.

Prikaatikenraali Timo Saarinen (Puolustusvoimat)

Kenraalikunnassa tapahtuu vaihdoksia, sillä nykyinen henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki siirtyy vuodenvaihteessa reserviin. Uudeksi henkilöstöpäälliköksi määrätyn Virtasen tilalle Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi siirtyy prikaatikenraali Janne Jaakkola. Jaakkolan tilalle Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi puolestaan siirtyy Ilmavoimien  esikuntapäällikön tehtävistä prikaatikenraali Jari Mikkonen.

Niin ikään reserviin siirtyvän kenraalimajuri Jukka Sonnisen tehtävään Pääesikunnan koulutuspäälliköksi siirtyy vuoden vaihteessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo. Puolustusvoimista eroavan kenraalimajuri Pekka Toverin tilalle Pääesikunnan tiedustelupäälliköksi on määrätty sotilasedustajan Natossa ja EU:ssa toiminut kontra-amiraali Juha Vauhkonen.

Tehtäväkierrossa Heiskasen tilalle Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäälliköksi on määrätty eversti Jarmo Vähätiitto ja hänet on nimitetty kenraalin virkaan ensi vuoden maaliskuun alusta. Kainuun prikaatin komentajaksi Revon tilalle on aiemmin määrätty eversti Manu Tuominen.

Everstiksi itsenäisyyspäivänä ylennettiin Vesa Helminen Maasotakoulusta, Jukka Kotilehto Jääkäriprikaatista, Ari Lehmuslehti Pääesikunnasta, Teemu Nurmela Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Jari Riihimäki Järjestelmäkeskuksesta. Insinöörieverstiksi ylennettiin Timo Kokotti Puolustusvoiminen logistiikkalaitoksen esikunnasta. Kommodoriksi ylennettiin Jyri Saanio ja Kaarle Wikström Pääesikunnasta.

Tasavallan presidentti ylensi myös yhteensä 536 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Everstiluutnanteiksi ylennettiin Harri Janhunen Tuusulasta ja Jari Ruskela Kajaanista. Majuriksi ylennettyjen joukossa on muiden muassa Titta Lindqvist, joka on ensimmäinen Kadettikoulun suorittanut ja upseerin virkaan nimitetty nainen, joka sittemmin on eronnut Puolustusvoimien palveluksesta.

Poliisihallituksen viestintäpäällikkö Marko Luotonen ylenee reservin majuriksi.

– Olen kyllä tosi ylpeä siitä, että olen saanut olla osa yleisen asevelvollisuuden jatkumoa. Suomi on maailman vakain, vapain ja turvallisin maa. Meillä kaikilla on sotien käyneiden sukupolvien perinne vaalittavana, Luotonen kertoo.

Varusmiespalvelus herätti hänessä kiinnostusta maanpuolustukseen, joka on hänen uransa aikana johtanut hänet töihin sekä maanpuolustusjärjestöihin että Puolustusvoimiin.

– Siellä tosiaan sen sytykkeen sain. Olen yrittänyt pitää sitä matkalla mukana kaikissa harrastuksissa ja viranhoidossa.

Prikaatikenraali Juha-Pekka Keränen (Puolustusvoimat)

Kenraaliluutnantti Timo Kakkola (Puolustusvoimat)

Kenraalimajuri Mikko Heiskanen (Puolustusvoimat)