Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Daniel Averine

Suomen Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen osallistui NORDEFCO-kokoukseen yhdessä muiden Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajien kanssa.

Yksi kaikkien ja kaikki yhteisen turvallisuuden puolesta

Daniel Harakka

Pohjoismaiden puolustusyhteistyö on viime vuosina syventynyt. Tavoitteena on kehittää niin rauhan kuin kriisin ajan yhteistoimintakykyä.

Pohjoismaiden puolustusyhteistyön NORDEFCO:n puitteissa järjestettiin torstaina 4. maaliskuuta Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajien etäkokous. Komentajat vaihtoivat näkemyksiään sotilaallisen toimintaympäristön tilanteesta sekä puolustusyhteistyön kehittämisestä.

Kokoukseen osallistuivat myös kunkin maan suunnittelupäälliköt, mukaan lukien NORDEFCO:n sotilaskomitean puheenjohtaja, prikaatikenraali Janne Jaakkola. Prikaatikenraali Jaakkolan johdolla Suomen NORDEFCO-toimisto toimeenpani kokouksen, jonka käytännön toteutus tehtiin yhteistyössä Norjan, Ruotsin ja Tanskan sotilaskomiteoiden edustajien ja koordinaatioesikunnan kanssa. 

– Kokous järjestettiin virtuaalisesti, mutta siitä huolimatta tavoitteisiin päästiin hyvin. Kaikki Pohjoismaat toimimme samassa ympäristössä ja meillä on samoja intressejä, joten pohja keskustelulle on luontaisesti vahva. Komentajien keskustelut ja ohjaus ovat merkittävä syöte arjen työn jatkamiseksi, Jaakkola avasi.

Luottamusta joka suuntaan

Viimeviikkoinen kokous oli Suomelle merkittävä, sillä se oli Suomen puheenjohtajakauden ensimmäinen komentajien tason kokous. Puheenjohtajuus kiertää Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan välillä. Suomi toimii NORDEFCO:n puheenjohtajana joka neljäs vuosi. 

NORDEFCO:n toiminnan tavoitteena on yhteistyön kautta kehittää Pohjoismaiden puolustuskykyä. Kokouksien lisäksi toimintaan liittyy paljon käytännön yhteistyötä. 

Viime vuosina tiivistyneen puolustusyhteistyön taustalla on puolustusministerien vuonna 2018 hyväksymä Visio 2025 -tavoiteasiakirja. Se tähtää tiiviiseen yhteistoimintaan niin normaalioloissa kuin kriisi- ja poikkeusoloissa.

– Yhteensopivuus, kumppanimaiden prosessien ja suorituskyvyn tunteminen sekä keskinäinen luottamus ovat yhteistyön kulmakiviä, Jaakkola tiivisti.

– NORDEFCO ei kilpaile kahden- tai monenvälisen yhteistyön kanssa, vaan sillä on oma roolinsa, Jaakkola muistutti myös.

Entistä tiiviimpää yhteistyötä

Puolustusministeriö on yhteistyössä Pääesikunnan kanssa määritellyt painopisteet Suomen puheenjohtajuuskauden toiminnalle. 

– Selvitämme muun muassa mahdollisuuksia poikkeusolojen yhteistyön edelleen kehittämiselle, tarkastelemme koronakriisin vaikutuksia puolustusteollisuuteen sekä vahvistamme dialogia siviilitoimijoiden ja puolustushallinnon välillä, Jaakkola kertoi.

Näiden lisäksi Suomen vastuulla on puheenjohtajamaana johtaa ja kehittää yhteistyötä Visio 2025 -tavoiteasiakirjan mukaisesti.

Seuraava NORDEFCO-kokous on kesällä, kun Pohjoismaiden komentajat tapaavat Viron, Latvian ja Liettuan asevoimien komentajat. Tällä tapaamisella halutaan edistää NORDEFCO:n ja Baltian maiden välistä vuoropuhelua. 

Elokuun lopulla komentajat taas kokoontuvat puolustusmateriaalijohtajien kanssa tavoitteenaan tarkastella esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvien tehtävänantojen toteutusta sekä pohjustaa raporttia Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteiden saavuttamisesta.