Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Santeri Väänänen

Kokeilun myötä kohennut ryhmähenki voi vaikuttaa positiivisesti koulutustuloksiin.

Yhteismajoituskokeilusta pääosin positiivisia kokemuksia

Aurora Kuusisto

Yhteistuvat ovat osoittautuneet hyväksi ratkaisuksi tiedonkulun ja ryhmäkiinteyden edistämisessä.

Vapaaehtoisuuteen perustuva yhteismajoituskokeilu on ollut käynnissä vuoden 2020 alusta Reserviupseerikoulussa ja heinäkuussa kokeilu aloitettiin myös Karjalan ja Kainuun prikaateissa.

Reserviupseerikoulun johtaja, everstiluutnantti Vesa Helminen suhtautuu kokeiluun myönteisesti.

– Kokemukset ovat positiivisia, summaa Helminen. 

Varusmiehiltä ja henkilökunnalta kerätty palaute kertoo, että yhteismajoitus koetaan toimivaksi järjestelyksi. Sekä varusmiehet että henkilökunta ovat yhtä mieltä siitä, että kokeilu on lisännyt yhteishenkeä ja ryhmäytymistä varusmiesten keskuudessa. 

– Moni kokee, että yhteismajoituksen myötä kohonnut ryhmähenki vaikuttaa positiivisesti koulutustuloksiin, kertoo Maavoimien koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Hänninen Maavoimien tiedotteessa. 

Yhteismajoituksen on koettu helpottavan myös tiedonkulkua, sillä aikaisemmin naiset ovat saattaneet olla erillään omasta joukkueestaan. 

– Varusmiesjohtajien on helpompi johtaa ja ohjeistaa joukkoaan, kun kaikki ryhmän jäsenet ovat samassa tuvassa, Hänninen tuumaa. 

Kokeilussa ei ole havaintojen perusteella esiintynyt seksuaalista häirintää, kiusaamista tai muita negatiivisia ilmiöitä. Toisaalta osa varusmiehistä koki, että kielenkäyttöä oli rajoitettava vastakkaisen sukupuolen läsnäollessa. 

– Jotkut kokivat yksityisyytensä rajoitetummaksi, Hänninen toteaa.

Reserviupseerikoulussa yli 90 prosenttia upseerioppilaista antoi suostumuksensa kokeiluun. Karjalan prikaatissa suostumuksen kokeiluun antoi noin 70 prosenttia varusmiehistä ja Kainuun prikaatissa noin 60 prosenttia. Yhteensä suostumuksensa yhteismajoituskokeiluun on antanut vuoden 2020 aikana 2400 varusmiestä, joista kuusi on keskeyttänyt kokeiluun osallistumisen.

Yhteismajoituskokeilun tarkoituksena on tutkia sen vaikutuksia ryhmäkiinteyteen, johtamiseen ja tiedonkulkuun. Lisäksi varusmiehet voivat keskeyttää osallisuutensa kokeiluun koska tahansa. Kokeilun jatkotoimenpiteistä päätetään loppuvuoden 2020 aikana.