Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

kuva: Jan Heikkilä

VMTK-päivät vetoaa Pääesikunnan antamiin suosituksiin välttää sotilasasun ylimääräistä käyttöä, kun se toivoo mahdollisuutta kulkea lomamatkat siviiliasussa.

VMTK toivoo: Lomamatkat siviiliasussa, ovet kasarmien suihkuihin

Aaro Aalto

Varusmiestoimikuntapäivillä julkaistiin aloitteita, joilla tavoitellaan parannuksia varusmiesten turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja toimeentuloon. Puolustusvoimat käsittelee kaikkiaan yhdeksäätoista aloitetta lähiviikkoina.

Varusmiehille oikeus kulkea lomamatkansa siviiliasuissa, lähi- ja taajamajunat maksuttomiksi, suihkuihin ovet ja tupiin pimennysverhot. Muun muassa tätä ehdottavat varusmiestoimikunnat (VMTK) Dragsvikissa 21.–23. marraskuuta järjestettyjen varusmiestoimikuntapäivien myötä. Eri joukko-osastojen toimikunnat kokoontuvat puolen vuoden välein keskustelemaan aloitteista, joilla palvelusolosuhteita ja varusmiesten asemaa voitaisiin parantaa.

VMTK perustelee aloitetta siviilivaatetuksesta erityisesti Pääesikunnan suosituksella, jonka mukaan varusmiehiä suositellaan muun muassa liikkumaan kootusti ja välttämään tarpeetonta liikkumista yksin pimeällä ja liikennekeskuksissa. Lisäksi VMTK toteaa, että koska puolustusvoimien henkilöstön ei haluta liikkuvan sotilasasussa muualla kuin virkatehtävissä, myös varusmiehillä tulisi olla oikeus käyttää muuta asua vapaa-ajallaan.

– Periaatteessa olo on turvallinen, mutta varusmiehille huudellaan jonkin verran, ja kaduilla liikkuessaan herättää huomiota. Nykyisin ei aina voi tietää, millaista huomiota joku aikoo antaa. Lisäksi erityisesti naisvarusmiehet kohtaavat inttivaatteissa ulkona liikkuessaan aivan liikaa epäasiallista kohtelua, toteaa VMTK:n pääsihteerinä toiminut, vastikään kotiutunut vänrikki reservissä Henri Miettinen.

Miettisen mukaan nykyinen sääntö, joka velvoittaa varusmiehet kulkemaan lomamatkansa sotilasasuissa tulee perinteestä.

– Tämä on aika uniikki ilmiö, esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa varusmiehiä on kielletty kulkemasta sotilasasuissa julkisilla paikoilla. Varusmiehet ovat niin iso osa meidän yhteiskuntaamme, että heidän halutaan näkyvän. Tästä syystä asiaa ei ole kyetty aiemmin tarkastelemaan kovin kriittisesti, kunnes Turun tapahtumat nostivat asian keskusteluun.

Miettinen lisää, että varusmiesten näkyvyys tuo puolustusvoimille merkittävää mainosarvoa.

– En tiedä, onko varusmiesten tehtävänä toimia ilmaisina ilmoitustauluina puolustusvoimille. Voidaan peilata vastakkain puolustusvoimien etua ja varusmiesten mahdollisuutta fyysiseen ja sanalliseen koskemattomuuteen heidän vapaa-ajallaan, hän jatkaa.

Lisäksi Miettinen huomauttaa, että VTMK hakee ainoastaan oikeutta siviiliasuissa kulkemiseen.

– Veikkaan että noin 80 prosenttia, ainakin yli puolet varusmiehistä, lähtisivät edelleenkin lomille sotilasasuissa ihan vain käytännön syistä.

Lisäksi VMTK ehdottaa kasarmeille paremmin tarpeisiin sopivia siivoustarvikkeita, kuten pesuaineita ja kumihanskoja. Tässä yhteydessä toivotaan myös WC-tilojen päivittämistä sekä ovia suihkuihin.

Miettisen mukaan toive ovista ei ole peräisin minkäänlaisista vastikään ilmi tulleista häirintätapauksista.

– Osaltaan se linkittyy puolustusvoimien uuteen tasa-arvoselvitykseen, jonka mukaan häirintää ja kiusaamista tapahtuu puolustusvoimissa edelleen todella paljon – se ei jäänyt viime vuosituhannelle. Kaikki eivät tunne oloaan yhtä turvalliseksi ympäristössä, jossa yksityisyyttä on niin vähän. Toimikuntien kesken on keskusteltu siitä, että varusmiehet viihtyvät paremmin paikoissa, joissa myös suihkuissa on ovet.

Muita julkaistuja aloitteita on esimerkiksi pimennysverhojen hankkiminen jokaiseen tupaan. Aloite toteaa, että tällöin kuljettajat ja sotilaspoliisit kykenisivät nukkumaan erityisesti kesällä päiväsaikaan paremmin. Ikkunoiden eteen ei enää ripustettaisi lakanoita, jolloin paloturvallisuus ja hygienia paranisivat.

VMTK toivoo, että lähi- ja taajamajunilla matkustamiseen saisi joko bussien kaltaisia litteroita, tai että niillä voisi kulkea ilmaiseksi samaan tapaan kuin kaukojunilla. Nykyisellään lähijunamatkat korvataan vasta jälkikäteen.

– Omillaan asuvat varusmiehet eivät muiden kulujen ohella välttämättä pysty kustantamaan junalippuja lomakyyteihin, eivätkä he pysty vaikuttamaan kotipaikkakuntansa sijaintiin tai sinne kulkeviin lähi- tai kaukojuniin, aloite perustelee.

Toimikunnat toivovat myös yhteistyötä autokoulujen ja joukko-osastojen välille, jotta autokoulun jatkovaiheiden suorittaminen olisi mahdollista esimerkiksi iltalomien aikana. Perusteluna on, että useilla varusmiehillä kuljettajantutkinnon jatkovaiheiden suorittamisen määräaika osuu palveluksen päälle.

Aloitteet esitellään virallisesti puolustusvoimille myöhemmin.

Esimerkiksi varusmiesten toimeentuloon liittyvät aloitteet on julkaistu jo useina vuosina peräkkäin.

Niissä varusmiehille toivotaan avustusta kotivakuutuksen maksamiseen, sillä sotilasavustus ei sitä kata, vaikka sitä voidaan pitää välttämättömänä asumismenona. Lisäksi toivotaan, että sotilasavustukseen lisättäisiin opintotuen kaltainen 660 euron kuukausittainen tuloraja. Nykyisin varusmiehet menettävät avustuksen heti mikäli he tienaavat palveluksen aikana.

– Se, että varusmiehillä olisi todella mahdollisuus tulla toimeen ilman lainanottoa tai säästöjä, vaatisi poliittista tahtoa. Näiden aloitteiden toteuttamisessa myös kestäisi kauan, kun taas jotkut aloitteistamme hyväksytään ja pystytään toteuttamaan nopeastikin, Miettinen valaisee.