Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

Everstiluutnantti Ilkka Ikosen väitöskirja käsittelee yhteishankintojen johtamista sekä materiaaliprojektien menestystekijöitä.

Viidentoista vuoden mittainen ajatustyö palkittiin

Olli Luukkola

Ilkka Ikosen väitöskirja tuo tieteelliseen keskusteluun uusia näkökulmia ja esittää poikkitieteellisen tutkimuksen, joka yhdistää aiemmin erilliset tutkimusalueet: tuotantotalouden ja sotatalouden.

Yleisesikuntaeverstiluutnantti ja diplomi-insinööri Ilkka Ikosen sotatalouden tieteenalalle laadittu väitöskirja Suomen turvallisuusorganisaatioiden yhteishankkeet tarkastettiin julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Kruununhaan Maneesilla perjantaina 8. tammikuuta.

Tilaisuuden kustoksena – eli väitöstilaisuuden kulkua valvovana henkilönä – toimi Maanpuolustuskorkeakoulun sotatalouden professori Juha-Matti Lehtonen. Vastaväittäjinä olivat professori Jaakko Kujala Oulun yliopistosta ja dosentti, kommodori Jukka Anteroinen Rannikkolaivastosta. Yleisö pääsi seuraamaan tilaisuutta reaaliaikaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Väitöskirjassa käsitellään yhteishankintojen johtamista sekä materiaaliprojektien menestystekijöitä Suomen turvallisuusorganisaatioiden kehyksessä. Tutkimustyön kohteena olivat Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Suomen poliisi sekä Suomen palo- ja pelastussektori.

Ikonen sai idean väitöskirjan tekemiseen jo työskennellessään Poliisin tekniikkakeskuksessa sisäasiainhallinnon materiaaliprojektien parissa vuosina 2006–2008. Tällöin hänelle oli monessa projektissa tullut mieleen ajatus siitä, eikö kyseisessä projektissa voisi olla useampia toimijoita mukana.

Aloittaessaan työt Maanpuolustuskorkeakoululla tekniikan lisäopintojen kurssinjohtajana vuonna 2016 Ikonen päätti aloittaa väitöskirjaprojektin käytännössä. Siirtyminen Euroopan unionin sotilasesikuntaan työskentelemään kesällä 2018 EU:n sotilaallisten suorituskykyjen parissa ei varsinaisesti edesauttanut väitöskirjan tekemistä: pääosin sitä on tehty iltaisin, öisin ja viikonloppuisin sekä lomilla.

Ei pelkkää teoriaa

Väitöskirja osoittaa, kuinka yhteishankintojen toteuttamisen strategisen päätöksen onnistumiseen vaikuttavat projektin onnistuminen ja henkilöstön suorituskyky. Tutkimustyön tuloksena Ikonen esittää väitöskirjassaan yhteishankintamuotojen mallin. Sen tarkoitus on edesauttaa organisaatioita silloin, kun niiden pitää suunnitella, miten yhteishankinta käytännössä voidaan toteuttaa eri organisaatioiden kesken. Lisäksi tutkimuksessa määritettiin puolustustarvikehankkeiden ja projektien menestystekijät, mistä saattaa olla hyötyä yksittäisille hankkeille tai projekteille oman toimintansa kehittämisessä.

Yhteishankintojen malli, joka tutkimuksessa luotiin, on sovellettavissa Ikosen mukaan myös kansainväliselle tasolle, kuten esimerkiksi eri maiden puolustusvoimien välisiin yhteishankkeisiin. Jotta tiedon soveltaminen olisi helpompaa kansainvälisessä ympäristössä, neljä tutkimuksen kuudesta artikkelista on kirjoitettu englanniksi.

– Materiaalihankkeiden ja projektien sekä yhteishankintojen saralla riittää vielä paljon tutkittavaa. Itse pyrin jatkamaan aihealueen tutkimusta ja löytämään vastauksia niihin useisiin kysymyksiin, jotka nousivat esille väitöskirjaa tehdessä mutta joita ei käsitelty tässä työssä, Ikonen täsmentää.
 
Väitöskirja on luettavissa verkossa Kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria-julkaisuarkistossa.

Ilkka Ikonen väitteli tohtoriksi viidentoista vuoden tutkimustyön jälkeen.