Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat / Samuli Haapala

Hävittäjälentokone nousemassa ilmaan.

Suomen ilmavoimista harjoitukseen osallistuu 15 ilma-alusta. Kuvassa Ilmavoimien F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä ACE 21 -harjoituksessa.

Viidennen sukupolven hävittäjät mukana lentotoimintaharjoituksessa

Janina Forss

Ilmavoimien kansainvälinen ACE-harjoitus huipentaa pitkän suunnittelutyön. Harjoitukseen osallistuu isäntämaiden Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi useita muitakin valtioita, mutta koronapandemian vaikutukset on pystytty harjoituksessa huomioimaan.

Arctic Challenge Exercise 2021 -lentotoimintaharjoitus eli ACE käynnistyi 7. kesäkuuta ja jatkuu 18. kesäkuuta saakka. ACE-harjoitukset ovat osa Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä Nordefco-yhteistyötä, ja tämän vuoden harjoitusta johtaa Norjan ilmavoimat. Harjoituksia on järjestetty vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi.

Kansainvälisessä harjoituksessa on mukana myös lento-osastoja Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Tanskasta, Yhdysvalloista sekä Naton E-3A AWACS -johtokeskuskonekalustoa. Ensimmäistä kertaa Tanska on nyt mukana ACE:n suunnittelussa. Yhteensä harjoitukseen osallistuu ilma-aluksia yli 70 kappaletta.

Lapin lennoston 12 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää, kaksi Hawk-suihkuharjoituskonetta ja yksi C-295M-kuljetuskone osallistuvat harjoitukseen Suomen ilmavoimista. ACE 21:n päätukikohtia ovat Suomessa Rovaniemi, Ruotsin Luulaja sekä Norjan Bodö ja Örlanti.

Hyvällä suunnittelulla kohti tavoitteita

Harjoituksen suunnittelu alkoi hyvissä ajoin jo puolitoista vuotta ennen tulevaa harjoitusta. Suomen ilmavoimat nimeää suunnitteluorganisaatioon henkilöstön erilaisiin työryhmiin, ja niitä johtavat vastuuhenkilöt Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

– Suomalaisten vastuuhenkilöiden tehtävänä ovat muun muassa kansallisten harjoitustavoitteiden huomioon ottaminen suunnittelussa sekä Suomen ilmavoimien harjoitustavoitteiden saaminen osaksi koko harjoituksen tavoitteita, Lapin lennoston komentaja ja ACE 21 -harjoituksen kansallinen johtaja, eversti Tuukka Karjalainen avaa.

Suunnittelun edetessä rakentui ajatus siitä, mitkä maat ja lentokoneet menevät mihinkin tukikohtaan, mitä velvoitteita se meille asettaa ja miten niihin vastataan, kommentoi Karjalainen.

– Tukikohdassa tämä tarkoittaa käytännön järjestelyiden suunnittelua, eli kuka tukeutuu millekin asematasolle, rakennukseen ja konttiin, ja mistä saamme polttoaineen, ruoan ja niin edelleen. Johtamisjärjestelmien yhteensovittaminen on kokonaan oma suunnittelunsa.

Tämänvuotinen ACE-harjoitus on järjestyksessään viides. Kuvassa Ilmavoimien F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjiä ACE 21 -harjoituksessa. Kuva: Puolustusvoimat / Samuli Haapala.

Turvallista ja tehokasta taistelua

Tavoitteena harjoituksen osalta on kouluttaa osallistuvia yksiköitä taistelemaan yhdessä laajoissa monikansallisissa ilmaoperaatioissa (COMAO) turvallisesti ja tehokkaasti. Harjoituksessa kehitetään ilmataistelumenetelmiä ja taktiikkaa eri konetyyppien välillä. Cross Border Training (CBT) -konseptia hyödyntämällä kehitetään yhteistoimintakykyä sekä isäntämaatuen antamista ja avun vastaanottamista.

– Harjoituksen jälkeen johtaminen jatkuu harjoitusoppien keräämisen ja taltioinnin ja toisaalta purkamisen johtamisena. Saatuja kokemuksia ja oppeja verrataan tavoitteisiin. Heti harjoituksen jälkeen on nopea, koko harjoitusjoukon tarkastelu isoimmista tavoitteista ja laajemmat, tarkemmat tarkastelut tehdään kansallisesti ja toimialoittain pikkutarkasti, minkä perusteella harjoitusta kehitetään jatkossa, Karjalainen vastaa.

Uusi ruotsalainen järjestelmä mahdollistaa paljon 

Aiempien vuosien harjoituksiin verrattuna poikkeavaa on koronapandemia ja sen vaikutukset harjoitukseen. Esimerkiksi lento-osastojen määrää jouduttiin vähentämään ja harjoituksen suunnittelutapahtumat järjestettiin etänä.

– Harjoituksen aikana eri kansallisuudet pyritään kohortoimaan toisistaan, ja samoissa tiloissa toimittaessa noudatetaan normaaleja koronaturvallisuussuosituksia eli huolehditaan käsihygieniasta, pidetään etäisyydet ja käytetään hengityssuojaimia, Karjalainen lausuu.

ACE 21 -harjoituksessa on muutakin aiemmasta poikkeavaa.

– Harjoituksessa käytetään uutta ruotsalaista lentotehtävien suunnittelu-, brief- ja debriefjärjestelmää, joka helpottaa isojen lentokierrosten suunnittelua ja nostaa tukikohtien välisen tiedonsiirron turvallisuustason aiempaa korkeammaksi. Toinen merkittävä muutos on ollut viidennen sukupolven hävittäjien osallistuminen harjoitukseen, kun Norjan ilmavoimat osallistuu ACE21:een F-35 kalustolla Örlannin tukikohdasta, Karjalainen paljastaa.