Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Anttoni Kangastie

Muutokset koronajärjestelyissä mahdollistavat varusmiesten ja heidän läheistensä vierailut sotilaskodeissa.

Varusmiesten koronarajoitukset kevenevät

Elias Tuominen

Varusmieskoulutusta jatketaan sopeutetusti alokasjakson jälkeenkin. Koulutushaarajaksosta lähtien tiettyjä vapaisiin ja vierailuihin liittyviä rajoituksia kuitenkin lievennetään.

Puolustusvoimat tarkastelee koronatilanteen mukaisesti koulutusjärjestelyitä jokaisen koulutusjakson osalta uudelleen. Järjestelyjä on edelleen varauduttu muuttamaan joustavasti.

– Toistaiseksi koulutusjärjestelyitä tarkastellaan jokaisen koulutusjakson osalta uudelleen ennen niiden alkua. Koronatilanne jatkuu epävarmana niin kansainvälisesti kuin myös Suomessa. Tästä syystä muutoksia voidaan joutua tekemään nopeasti koulutuskausien keskelläkin, kuten keväällä tapahtui. Joka tapauksessa on hyvä varautua siihen, että poikkeusjärjestelyt saattavat jatkua pitkäänkin, Pääesikunnan koulutusosaston koulutussektorin johtaja, komentaja Mikko Sistonen kertoo.

Merkittävä muutos on se, että perustelluista syistä varusmiehille voidaan jatkossa taas myöntää ilta-, yö- ja urheiluvapaita. Samalla tulevat mahdolliseksi varusmiesten ja heidän läheistensä vierailut sotilaskodeissa. Näillä muutoksilla halutaan parantaa varusmiesten mahdollisuuksia yhteydenpitoon läheistensä kanssa.

Jokaiselle varusmiehelle taataan myös mahdollisuus osallistua omiin valmistujaisjuhliinsa, kuten ylioppilasjuhliin. Mikäli valmistujaisten ajankohta osuu palvelusviikonlopulle, myönnetään henkilölle viikonloppuvapaata. 

Kesällä palveluksen aloittaneen saapumiserän koulutushaarajakson alusta lukien varusmieskoulutuksessa siirrytään kaikkien osalta pidempään jaksotteluun, jossa koulutettavat osastot ovat kukin vuorollaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. Sistosen mukaan vapaajaksoja eli niin sanottuja VMP-jaksoja voidaan kuitenkin tarvittaessa lyhentää kahdesta viikosta, mikäli paikalliset erityisvaatimukset sitä edellyttävät. 

– Tässä on joukko-osastokohtaisia eroja esimerkiksi lomakuljetusten tai erilaisten koulutusjärjestelyiden johdosta, jotta voidaan varmistua turvallisista palvelusjärjestelyistä sekä koulutustavoitteiden saavuttamisesta, Sistonen perustelee.

Sotilasvalat ja -vakuutukset joudutaan toteuttamaan kesän saapumiserälle ilman vieraita. Joukko-osastot järjestävät mahdollisuuden tilaisuuksien seuraamiseen esimerkiksi suoratoistopalvelun tai videokoosteen kautta. Toteutukset suunnitellaan joukko-osastokohtaisesti ja joukko-osastot tiedottavat järjestelyistä eli aikatauluista ja siitä, miten tilaisuuksia onmahdollista seurata omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.

– Läheisten kannattaa seurata oman varusmiehen joukko-osaston sosiaalisen median kanavia sekä verkkosivuja. Tiedot joukko-osastojen tilaisuuksista seuraamismahdollisuuksineen ja aikatauluineen koostetaan myös yhteen Puolustusvoimien verkkosivuille sekä sosiaalisen median kanaville lähempänä tilaisuuksia, Pääesikunnan viestintäosaston verkkopäätoimittaja Tiina Möttönen opastaa.