Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Matias Jämsén

Kuvassa näkyy varusmiestoimikuntien edustajat Pääesikunnassa.

Varusmiestoimikuntien kokoontuminen järjestettiin Pääesikunnassa Helsingissä.

Varusmiesten edunvalvojat koolla — kehittämistyötä ja uusia ideoita

Matias Jämsén

Varusmiestoimikuntien edustajat kokoontuivat Helsingissä 29. elokuuta käsittelemään asepalveluksen kehittämistä.

Varusmiestoimikunnan uusi sihteeristö kokoontui Helsingissä tarkoituksenaan laatia tilannekatsaus Puolustusvoimien joukko-osastojen ajankohtaisesta tilasta varusmiesten näkökulmasta, sekä asepalveluksen kehittämistarpeista. 

Uusi sihteeristö tarttui heti alkajaisiksi varusmiespalvelusta puhuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Esimerkiksi vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen edellytysten parantaminen pohditutti, toteavat alikersantit Dahlqvist Dragsvikin varuskunnasta, Järvenpää Kainuun prikaatista ja Koivuneva Ilmasotakoulusta.  

Esille nousi ehdotus siitä, että jatkossa asepalvelus suoritettaisiin automaattisesti sekatuvissa. Sekatupien käyttöönotto valtakunnallisesti nähtiin tärkeänä, jotta asepalveluksen suorittamisen sukupuolineutraalius toteutuisi.

 Tietoisuuden kasvattamista ja hankepajoja

Varusmiestoimikunnan rooli korostuu varusmiesten edunvalvojana, mutta myös vapaa-ajan toiminnan järjestäminen varusmiehille on toiminnan keskiössä. Tietoisuuden lisääminen varusmiestoimikunnan toiminnasta nähtiin tärkeänä kehittämiskohteena.  

Yksi kokoontumisen anneista oli hankepajatyöskentelyn käynnistäminen. Hankepajatyöskentelyssä käsitellään varusmiestoimikuntien aloitteita asepalveluksen kehittämisestä. Uusia aloitteita on lopulta tarkoitus käsitellä valtakunnallisilla varusmiestoimikuntapäivillä.

Varusmiestoimikuntapäiviin osallistuu varusmiesten lisäksi asiantuntijoita ja Puolustusvoimien kantahenkilökuntaa. Valtakunnalliseen tilaisuuteen huipentuu uuden sihteeristön jatkama varusmiestoimikuntien pitkäjänteinen kehittämistyö.