Ville Kariola, Lauri Vapaaoksa

Tulevaisuudessa yhä useampi asiointi hoidetaan puolustusvoimissa sähköisesti. Asevelvollisen elinkaaripalvelulla halutaan ottaa koppi palvelukseen saapuvasta varusmiehestä jo ennen kutsuntoja ja huolehtia hänestä palveluksen loppuun saakka. Myös yhteydenpitoa reserviläisiin kehitetään ja tehostetaan.

Varusmies siirtyy pian mobiiliin

Ville Riihonen

Puolustusvoimia digitalisoidaan kovaa vauhtia. Suunnitteilla on muun muassa varusmiesten palveluiden siirto mobiiliin.

Kutsuntakirje kolahtaa postiluukusta. Tuleva varusmies täyttää jo ennen kutsuntoihin saapumista perustietokyselyn, jonka avulla selvitetään henkilön mieltymyksiä, soveltumista erilaisiin tehtäviin sekä ylipäätään nopeutetaan ja helpotetaan hänen asiointiaan. Terveyttä koskeva tieto on saatu jo ajoissa Kanta-rekisteristä. Opintorekisterin avulla tiedetään, mitä tuleva varusmies on opiskellut ja tämän myötä hänet voidaan ohjata mielekkäämpiin tehtäviin.

Vastavuoroisesti palveluksessa kerrytetty koulutus ja osaaminen voidaan kirjata ylös myöhempää hyödyntämistä varten. Reserviin siirryttyään asevelvollista lähestytään sähköisesti ja hän voi myös esittää kysymyksiä sähköiselle avustajalle.

Siinä muutamia esimerkkejä, jotka digitalisaatio mahdollistaa tai on jo mahdollistanut. Digitalisointityötä johtaa puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja, eversti Timo Viinikainen. Puolustusvoimien digitalisointityössä korostuu poikkihallinnollinen yhteistyö.

– Monella on hyvä käsitys esimerkiksi poliisin tai verottajan sähköisistä asiointipalveluista: passin hakeminen, ajokorttiasiat, veroasiointi... Meillä on tarkoitus mennä mukana samassa tahdissa ja katsoa, miten asiointi puolustusvoimien kanssa toteutetaan. Mielellään käytämme samaa teknologiaa ja alustaa kuin hekin, jotta palvelut olisivat kaikille kansalaisille yhtenäisen näköisiä, Viinikainen toteaa.

Viinikaisen työ koostuu hyvin paljon yhteydenpidosta muun valtionhallinnon kanssa. Myös puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmä on työllistänyt kuluneen kevään ajan.

– Digitalisaatio on aika iso tekijä siinä – pohditaan uusia keinoja ja teknologioita muokata vanhoja toimintatapoja, joista osa periytyy hyvinkin kaukaa. Olemme paperiselta aikakaudelta oppineet tiettyjä tapoja, joiden mukaan toimia. Eivät ne huonoja välttämättä ole olleet, mutta kenties moni asia olisi nyt ratkaistavissa toisin, Viinikainen pohtii.

Asevelvollisten sähköiset palvelut ovat lähteneet Viinikaisen mukaan hyvin liikkeelle. Tällä hetkellä esimerkiksi erikoisjoukkoihin ja -tehtäviin haetaan sähköisesti. Tarkoitus on laajentaa sähköisten hakujen piirissä olevia tehtäviä ja pyrkiä löytämään jokaiselle mielekkäitä palvelustehtäviä sekä kartoittamaan saapuvan varusmiehen osaamista hyvissä ajoin etukäteen.

– Varusmieheksi tuleva ei välttämättä tiedä, mitä puolustusvoimilla olisi tarjota, mutta jos me yhtään tiedämme, mitä kaveri osaa jo ennestään, pystymme sijoittamaan hänet sellaiseen tehtävään, joka hyödyttää molempia osapuolia, Viinikainen vakuuttaa.

Suunnitteilla on myös varusmiesten mobiilipalveluiden toteutus, jonka myötä muun muassa lomien käsittely, matkustaminen, viikko-ohjelmat sekä fiilikset saataisiin kännykkään.

– Tähänkin tullaan kysymään loppukäyttäjän näkemystä – on turha tehdä sovellusta, jota ei käytetä, Viinikainen linjaa.

Sosiaalinen media on tänä päivänä täynnä erilaista vaikuttamista. Informaatiokampanjoilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan hyvin monenlaisiin asioihin, vaikkapa maanpuolustustahtoon tai viranomaisten nauttimaan luottamukseen. Viinikainen painottaa parhaan suojautumiskeinon olevan hyvä yleissivistys.

– Tiedon hankkiminen laaja-alaisesti ja kuplautumisen välttely ovat tärkeitä asioita. Perinteisellä medialla on myös paikkansa – pelkkään someen tai keskustelukerhoihin uskova on aika lailla vain kyseisen mielipiteen esittäjän armoilla. Perinteisessä mediassa faktat tarkistetaan ja etupiirit ovat julkisia, Viinikainen toteaa.

Suomalaisten medialukutaitoa Viinikainen pitää kuitenkin hyvänä.

– Se juontanee juurensa siihen, että luemme paljon ja korkeatasoinen koulutus takaa kansalaisille korkean yleissivistyksen.

IT-alan osaajista on pulaa kaikkialla Suomessa – myös puolustusvoimissa. Kilpailu osaajista on kovaa, mutta Viinikainen korostaa puolustusvoimien tehtävien monipuolisuutta.

– Me tarjoamme kyberpuolella monipuolisempaa toimintakenttää kuin mitä yrityssektorilla on tarjota. Nuori mies tai nainen, joka kehittyy puolustusvoimissa kyberosaajaksi – onhan se melkoinen meriitti mainita ansioluettelossa, hän kehuu.
Vasta voimaan tullut Euroopan Unionin tietoturva-asetus, GDPR, ei juuri aiheuttanut harmaita hiuksia puolustusvoimissa.

– Olemme kautta aikojen suojanneet tietomme ja informoineet sen, mitä henkilötietoja säilytämme. Puolustusvoimat on ollut GDPR-kelpoinen jo kauan ennen kuin koko asia tuli esille, Viinikainen kuittaa.