Puolustusvoimat

Varuskunnat varautuvat koronavirukseen

Joakim Kullas

Puolustusvoimat muokkaa kovalla kädellä varusmiesten lomakäytäntöjä koronavirustilanteen vuoksi.

Koronavirustilanteen eteneminen Suomessa on saanut puolustusvoimat puuttumaan varusmiesten sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten lomakäytäntöihin. Jatkossa varusmiesten viikonloppuvapaat tulevat alkamaan perjantain sijasta lauantaina ja lomille päästettävien varusmiesten määrä tulee muuttumaan radikaalisti.

Perjantaina 13. maaliskuuta julkaistun Pääesikunnan tiedotteen mukaan lomailussa siirrytään malliin, jossa yksi kolmasosa palveluksessa olevista varusmiehistä on kerrallaan viikon lomalla. Viikon lomajaksoilla kertyvät ylimääräiset lomat eivät kuitenkaan kuluta varusmiesten omaa lomapankkia, kuten henkilökohtaisia lomia tai henkilökohtaisia syylomia. Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoo, että puolustusvoimat huolehtii varusmiehistä myös lomapäivien aikana.

– Loman aikana päiväraha juoksee, terveydellinen tuki säilyy ja ruokahuolto jatkuu ruokarahan muodossa, Arhippainen tiivistää.

Arhippaisen mukaan varuskuntiin jäävät joukot jaetaan kahteen osastoon niin, etteivät ne ole yhteydessä toisiinsa. Eri ryhmiin kuuluvien varusmiesten keskinäiset kontaktit on tarkoitus välttää erilaisin tila- ja liikkumisratkaisuin. Lomailuun ja koulutukseen liittyvät päätökset tehdään kuitenkin joukko-osastokohtaisesti. Järjestelyiden on tarkoitus jatkua toistaiseksi.

– Tätä jatketaan niin kauan kun se on lääketieteellisesti ja vahvuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaista, Arhippainen kommentoi.

Uusien koulutus- ja lomajärjestelyiden taustalla on puolustusvoimien tarve ylläpitää valmiutta ja hoitaa sille osoitetut lakisääteiset tehtävät mahdollisen koronavirusepidemiankin aikana. Viruksen leviämistä hidastavilla toimilla pyritään myös varmistamaan varusmieskoulutuksen jatkuminen.

Muuttuvat järjestelyt aiheuttavat odotetusti muutoksia myös varuskuntien sisällä niin ruokahuollon, kuin liikuntamahdollisuuksienkin kannalta. Max Arhippainen luottaa kuitenkin varusmiesten ruokailuista huolehtivan Leijona Cateringin kykyyn sopeutua uuteen tilanteeseen.

– En pysty kuvittelemaan ruoan riittävyyden varuskunnissa olevan suuri ongelma, ellei Suomi siirry yleiseen elintarvikkeiden huoltovarmuusongelmaan. Sitähän ei ole ollenkaan näkyvissä vielä, Arhippainen aprikoi.

Uusien loma- ja koulutusjärjestelyiden lisäksi puolustusvoimat peruu toistaiseksi kaikki kertausharjoituksensa. Pääesikunnan mukaan myös työntekijöiden virkamatkustamista on rajoitettu sekä etätöiden tekemistä lisätty koko organisaatiossa. Kaikki uudistukset tähtäävät koronaviruksen vaikutusten minimointiin ja leviämisen estämiseen.