Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Tomi Edwards

Kuvassa reserviläisiä ja panssarivaunu

Asejärjestelmäkurssilla perehdyttiin muun muassa panssarivaunuihin.

Hämeen Ilveksessä vapaaehtoiset pönkittivät Puolustusvoimia

Ilmari Parviala

MPK:n Hämeen Ilves 2022 -harjoitus keräsi yhteen noin 450 reserviläistä ja vapaaehtoista kehittämään taitojaan. Panssariprikaatissa järjestetty harjoitusviikonloppu tukee ratkaisevasti Puolustusvoimien koulutustarvetta.

Maanpuolustus MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin Hattulan koulutuspaikka järjesti Hämeen Ilves 2022 -harjoitusviikonlopun Panssariprikaatissa, Parolassa 23.-25. syyskuuta. Hämeen Ilves on piirin pääharjoitus vuonna 2022 ja se keräsi yhteen noin 450 maanpuolustuksesta kiinnostunutta harjoittamaan omia taitojaan 21 kurssilla. 

Kuluva vuosi on ollut MPK:n kannalta poikkeuksellinen. Ukrainan sodan myötä yleinen kiinnostus sotilaalliseen maanpuolustukseen ja kriisiaikaan valmistautumiseen on nostanut päätään, mikä on näkynyt selvästi jäsen- ja osallistujamäärien kasvuna. 

– Tällä kurssilla ja yleisesti maanpuolustuskoulutuksen, eri reserviläisjärjestöjen ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden osalta voidaan huomata, että tulijoita on paljon. MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani ja sotilaallisia valmiuksia antavilla koulutuksilla edistetään erityisesti reserviläisten henkilökohtaista osaamista hyvinkin laaja-alaisesti, toteaa Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Oula Asteljoki

Asteljoki kuvailee Panssariprikaatin ja MPK:n välistä yhteistyötä saumattomaksi ja korvaamattomaksi. Kokonaisuudessaan vapaaehtoinen kenttä on Asteljoen mukaan merkittävä lisä Puolustusvoimien toteuttamalle varusmiesten, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja reservin koulutukselle.

Panssariprikaatin ja MPK:n välinen yhteistoiminta saa kehuja kaikilta haastatelluilta, muun muassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajalta, eversti Jukka Nurmelta

– Panssariprikaati tukee harjoitusta äärimmäisen hyvin, ja yhteistyö toimii hyvin. Panssariprikaati tarjoaa tilat sekä antaa kalustoa ja henkilökuntaa MPK:n käyttöön. Panssariprikaatin sijainti on otollinen, sadan kilometrin säteellä asuu valtaosa suomalaisista, Nurmi listaa. 

Erityisen suosittuja kursseja ovat olleet toiminnalliset kurssit, kuten naisille suunnatut Sotilaan jatkokurssi ja Intin perusteita -kurssi. Lisäksi muun muassa asejärjestelmäkurssi on ollut suosittu. Osa kursseista on kaikille avoimia, eikä vaadi esimerkiksi varusmiespalveluksen suorittamista. 

Puolustusvoimien aluetoimistot joko nimeävät tai pyytävät vapaaehtoisia ja reserviläisiä osallistumaan harjoituksiin. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen luonnehtii tapahtuman ilmapiiriä hyväksi. Reserviläiskouluttajien rooli sotilaallisia valmiuksia antavien kurssien kannalta on Marttisen mukaan keskeinen.

– Aluetoimistossa emme kykene kouluttamaan kaikkia reserviläisiä omalla väellä, joten tukeudumme voimakkaasti reserviläiskouluttajiin. Lisäksi meidän on huolehdittava reserviläiskouluttajien kouluttajakoulutuksesta. 

 

Taistelu rakennetulla alueella -kurssilla harjoiteltiin käytävässä etenemistä vihollisuhan alla. Kuva: Tomi Edwards

 

Hämeen Ilves saa kiitosta myös Nurmelta. Nurmi arvioi, että MPK:n järjestämä koulutus on monipuolista ja erittäin hyvin Puolustusvoimia palvelevaa. Nurmi lisää myös, että monessa asiassa, kuten kyber- ja paikallispataljoonakoulutuksessa mennään syvälle asian ytimeen. 

Nurmi painottaa kuitenkin erityisesti naisille suunnattujen kurssien tärkeyttä. 

– Tavoittelemme naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden määrän kasvua. Nämä naisille suunnatut kurssit toimivat tutustumiskursseina ja toiveena olisi, että naiset innostuisivat suorittamaan vapaaehtoisen asepalveluksen, Nurmi toteaa.

Nurmi katsoo, että jatkossa reserviläiskouluttajien rooli tulee kasvamaan. Viime vuonna Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kertausharjoituksissa oli yli 800 reserviläiskouluttajaa ja tänä vuonna määrä tulee kasvamaan entisestään. Kouluttajatarpeeseen Puolustusvoimat vastaavat keskitetyillä kouluttajakoulutuksilla. 

– Eräs suurimmista hyödyistä, joita vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta saamme ovat reserviläiskouluttajat, Nurmi kiteyttää.