Karo Holmberg

Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen järjestäminen on siirtymässä puolustusvoimien vastuulle.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen turhaa byrokratiaa puretaan

Niki Räsänen

Hinta-hyöty-suhdetta parantavan kehittämismallin vaatimat lakiuudistukset saatiin valmiiksi Puolustusministeriön työryhmässä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämismallin vaatimia lakimuutoksia koskeva mietintö on luovutettu puolustusministeri Jussi Niinistölle 3. heinäkuuta. Mietinnön valmistelleen työryhmän tehtävänä oli laatia tarvittavat lakimuutokset, jotta viime syksynä valmisteltu kehittämismalli voidaan toteuttaa. Kehittämismallin tavoitteena on vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehokkuuden lisääminen.

– Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on joutunut suhteellisen pienenä järjestönä käymään useammanlaisia neuvotteluita, ja se ei ole ehkä ollut ratkaisuna kaikista tehokkain, työryhmän sihteeri Timo Tuurihalme selventää ajattelua tavoitteiden taustalla.

Käytännössä tarpeettomat neuvottelut johtuvat tämänhetkisestä laista, joka edellyttää tulosneuvotteluiden käymistä puolustusvoimien ostaessa MPK:lta koulutusta.

– Toisaalta kun MPK on muuhun julkisoikeudelliseen toimintaansa saanut valtionapua, siinä valtionapuviranomaisena, neuvotteluiden vastapuolena on toiminut puolustusministeriö, Tuurihalme pohjustaa.

Kehittämismalli pyrkii vähentämään tätä byrokratiaa poistamalla puolustusvoimien oikeuden tilata MPK:lta sotilaallista koulutusta. Tällöin puolustusvoimat olisi jatkossa ainoa vapaaehtoista sotilaallista koulutusta järjestävä taho, eikä tulosneuvotteluita MPK:n kanssa tarvitsisi käydä.

MPK:n koulutusta määrääviä rajoitteita puolestaan poistettaisiin: se saisi laajemman oikeuden järjestää poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

– Lisäksi esitettiin säädettäväksi perehdytyskurssien järjestämistä. Idea olisi, että alaikäiset voisivat tutustua varusmiespalvelukseen, joka pian sitten heillä on mahdollisesti edessä, Tuurihalme avaa rajoituksien poistoa.

Myös MPK:n järjestämän kansainvälisen koulutuksen sisältöä ja sitä koskevaa päätöksentekomenettelyä kaivattiin säädettäväksi tarkemmin laissa.