Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

Suomen, Ruotsin ja Norjan tavoitteena on parantaa valmiuksiaan operatiiviseen yhteistyöhön turvallisuuden lisäämiseksi pohjoisella alueella. Kuvassa varusmiehiä käskynannossa taisteluharjoituksessa.

Valmiutta operatiiviseen yhteistyöhön kehitetään

Eero Roslander

Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusministerit allekirjoittivat aiejulistuksen, joka määrittelee maiden sotilaallisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteet.

Suomi, Ruotsi ja Norja allekirjoittivat sotilaallista yhteistyötä käsittelevän aiejulistuksen keskiviikkona 23.9 Norjan Lakselvissä. Maiden puolustusministeriöiden valmistelema julistus ei ole velvoittava tai oikeudellisesti sitova, vaan kertoo yhteisestä poliittisesta tavoitteesta ja määrittelee yhteistyön tavoitetason. 

– Kolmenvälinen puolustusyhteistyö tukee laajemman pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) tavoitetta vahvistaa kykyä toimia yhdessä rauhan-, kriisin- ja konfliktin olosuhteissa, toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen puolustusministeriön tiedotteessa.

Aiejulistuksen tavoitteena on lisätä maiden valmiuksia sotilaalliseen yhteistyöhön ja parantaa puolustusvoimien yhteensopivuutta. Julistuksen sisältämiä toimenpiteitä ovat muun muassa poliittisen ohjausryhmän ja sotilasviranomaisten välisen strategisen suunnitteluryhmän perustaminen sekä alueen turvallisuusongelmiin puuttuminen yhteistä toimintaa suunnittelemalla. 

Julistus ei määrittele konkreettisia askeleita yhteistyölle, vaan niistä päätetään erikseen myöhemmin.

– Ydinasiana tässä on operatiivinen yhteistyö. Lähdemme keskustelemaan kansallisten operaatiosuunnitelmien rajapinnoista ja mahdollisesta koordinoinnista. Jatkossa on myös mahdollisuus tehdä yhteisiä operaatiosuunnitelmia, puolustusministeriön apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela kertoo.

Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen on ollut pitkään Suomen tavoitteena, mutta julistukseen liittyy myös yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen globaalisti ja sotilaallisen aktiivisuuden lisääntyminen lähiympäristössämme, erityisesti pohjoisella alueella. Yhteistyöllä pyritään lisäämään alueen turvallisuutta ja toimimaan pelotteena aggressiota vastaan. 

Julistuksessa kerrotaankin, että nykyisen turvallisuustilanteen valossa yhteistyö ja yhtenäisyys maiden keskuudessa on ensiarvoisen tärkeää, minkä vuoksi on päätetty ryhtyä toimenpiteisiin, joilla parannetaan maiden kykyä suorittaa sotilaallisia operaatioita. Kaikki sotilaalliset operaatiot vaativat kuitenkin aina erillisen poliittisen päätöksen.

Suomella on useita erilaisia yhteistyösopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Pohjoismaisen yhteistyön pohja on vuonna 2009 aiemmista yhteistyöhankkeista kootussa NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) -rakenteessa, joka pyrkii kehittämään maiden puolustuskykyä ja yhteisiä ratkaisuja. 

Pohjoismainen sotilasyhteistyö on näkynyt viimevuosina yhteisinä sotaharjoituksina, kalustohankkeina ja puolustusvoimien välisenä yhteydenpitona. Osa pohjoismaisesta yhteistyöstä toteutuu myös maiden kahdenvälisenä yhteistyönä, jota uuden aiejulistuksenkin nähdään vahvistavan. 

Lisäksi Suomella on erityyppisiä kahdenvälisiä sopimuksia muun muassa Iso-Britannian ja Viron kanssa sekä vastaavankaltainen vuonna 2018 solmittu poliittista tahtoa ilmaiseva aiejulistus yhteistyöstä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. 

Puolustusyhteistyön syventäminen ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

– Yhteistyö on tarkoitus pitää aiejulistuksen tasolla, eli mitään syvempiä suunnitelmia sopimuksesta ei ole, Kuusela kommentoi.