Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

Hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2021 esitetään puolustusmenoihin tuntuvaa, 54 prosentin korotusta.

Uusi talousarvioesitys ottaa huomioon strategiset hankkeet koronasta huolimatta

Aurora Kuusisto

Maanpuolustusjärjestöt lausuivat mietteitään valtion talousarvioesityksestä. Järjestöissä kiiteltiin HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden huomioimista sekä kritisoitiin sitä, ettei esityksessä huomioitu Puolustusvoimien henkilöstön määrää ja jaksamista riittävällä tavalla.

Reserviläisliitto muistuttaa tiedotteessaan, että Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut epävakaammaksi. Liiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd korosti, että sotilaallisen aktiivisuuden kasvu arktisella alueella on otettava huomioon.

– Sotilaallinen toimintaympäristömme on muuttunut aiempaa epävakaammaksi. Erityisesti Venäjä rakentaa arktiselle alueelle sotilaallista lisäkapasiteettia, joka myös meidän on puolustuspoliittisessa suunnittelussamme huomioitava, Nöjd kertoo.

Reserviläisliiton mukaan Covid-19-pandemia saattaa lisätä yhteiskunnallista epävakautta niin Euroopassa kuin globaalissakin mittakaavassa, millä voi olla omat turvallisuusvaikutuksensa. Reserviläisliitto on tyytyväinen, että puolustusbudjetissa on mukana HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden vaatima lisärahoitus. Tämä lisää Suomen puolustuksen uskottavuutta. 

– On hyvä, että näitä isoja hankkeita edistetään koronasta huolimatta, Nöjd pohtii.

Nöjd ilmaisee kuitenkin olevansa huolissaan siitä, että kertausharjoitukset ja vapaaehtoinen koulutus on vähentyneet kriisin seurauksena. 

– Tällä hetkellä meillä on 40 000–50 000 koulutusvuorokauden vaje ja se on erittäin huolestuttava suunta. Toivon, että joku kantaisi tästäkin aspektista huolta, Nöjd sanoo. 

Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita on samoilla linjoilla siinä, että strategisten hankkeiden turvaaminen on ehdottoman positiivinen asia. Kitkaa talousarvioesityksestä löydettiin muun muassa työssäjaksamisen ja työaikalain päivittämisen suunnalta. 

– Korona on vaikuttanut Puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen heikentävästi. Koronaviruksen leviämiseksi asetettu 4+2-malli kuormittaa henkilöstöä huomattavasti ja mielestämme talousarvioesitys ei vastannut tähän ongelmaan, Viita kertoo.  

– Tällä hetkellä porukka venyy äärimmilleen ja kuormitus on suurta, Viita jatkaa. 

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto pitää isojen hankkeiden etenemistä tärkeänä, mutta kritisoitavaa löytyy kuitenkin Puolustusvoimien siviilihenkilöstön kasvavasta kuormasta perustuen riittämättömään siviilihenkilöstön määrään. MPHL:n puheenjohtaja Elina Laiho toivoo, että siviilihenkilöstön suhteellisesta ja tasapuolisesta tehtävien osuudesta huolehditaan.

– Töistä suoriutuminen edellyttää niin sanotun harmaan ylityön tekemistä. Työntekijämme ovat tunnollisia ja pyrkivät parhaaseen työsuoritukseen kaikessa tekemisessään. Kiteytettynä työtä on paljon, mutta käsipareja puuttuu, Laiho kertoo.