Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Jalkaväkikeskus

Kuvassa on Jalkaväkikeskuksen logo ja kuvakaappaus uusilta internetsivuilta.

Kuvassa on Jalkaväkikeskuksen logo ja kuvakaappaus uusilta internetsivuilta.

Uusi nettisivusto kertoo kaiken jalkaväestä – Jalkaväkikeskukseen kuka tahansa voi tuottaa sisältöä

Matias Jämsén

Internetiin on perustettu uusi vapaaehtoisen maanpuolustuksen foorumi, joka kokoaa yhteen jalkaväestä kiinnostuneet tahot armeijaan vasta valmistautuvista nuorista reserviläisiin.

Jalkaväkikeskus on uusi nettisivusto, jolla julkaistaan juttuja, blogeja, kuvia ja videoita. Se on hyvä foorumi tiedottaa esimerkiksi tulevista koulutustapahtumista, Jalkaväkikeskuksen työryhmän puheenjohtaja, eversti Rainer Peltoniemi sanoo.

Peltoniemen mukaan Puolustusvoimien joukkoyksiköissä tuotetaan paljon mielenkiintoista sisältöä, mutta julkaisumahdollisuuksia ei ole ollut riittävästi. Jalkaväkikeskuksen nettisivuilla on mahdollista julkaista monenlaista sisältöä paljon virallista tuotantoa matalammalla kynnyksellä.

Peltoniemi kutsuu kaikkia asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisia osallistumaan uuden nettisivuston sisällön tuottamiseen.

– Alustaa voisi hyödyntää esimerkiksi uuden tapahtuman tiedottamisessa ja sisällöntuotannossa, Peltoniemi huomioi.

Jalkaväkikeskuksen internetsivuilla on tarkoitus julkaista uutta sisältöä noin parin viikon välein.

Sisällön julkaisemiseen on kehitetty prosessi ja tietoturvallisuus on huomioitu kattavasti. Sillä varmistetaan asiallisen sisällön julkaiseminen sekä estetään mahdollinen haitallinen toiminta, Peltoniemi sanoo.

Nuoret tärkeä kohderyhmä

Alustan sisällön kohderyhminä ovat reserviläisten lisäksi nuoret, jotka vasta pohtivat tulevan asepalveluksensa koulutushaaravalintoja ja jalkaväkeä mahdollisena aselajina.

– Nuorille asevelvollisille sisällön tarjoaminen on ollut alustan yksi keskeisimmistä tavoitteista, siksi sivusto suunniteltiin alusta lähtien, että se toimii myös mobiilisovelluksena, Peltoniemi sanoo.

Peltoniemi muistuttaa, että jalkaväen merkitys taistelukentällä on edelleen keskeinen. Siksi siitä olisi hyvä jakaa laajasti ajankohtaista tietoa esimerkiksi jalkaväen tarjoamista koulutusmahdollisuuksista, osaamisesta ja toiminnasta.

– Uusi Jalkaväkikeskus tuo tätä asiaa esille monipuolisesti ulottuvuuksissa taito, tahto, tekniikka, perinteet ja yhteistoiminta, Jalkaväkikeskuksen työryhmän puheenjohtaja Peltoniemi huomioi.

Idea uudesta nettisivustosta kyti muutaman vuoden ajan ennen kuin palaset lokasahtelivat paikoilleen, Peltoniemi sanoo.

– Toiminnassa on kyse puhtaasti vapaaehtoisesta yleishyödyllisestä maanpuolustustyöstä, joka edistää maanpuolustustahtoa. Tarkoituksena ei ole kehittää kilpailevaa toimintaa nykyisen tilalle vaan luoda uutta ja koota jalkaväen toimijat yhteiseen uuteen foorumiin, Peltoniemi huomioi.

Jalkaväkikeskusta on ollut perustamassa useamman hengen aktiivinen projektiryhmä, jossa asiaa on yhdessä ideoitu ja suunniteltu. Keskusta on kehitetty myös yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Kehitystyöhön ovat osallistuneet muun muassa Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä ja Jalkaväkikoulun johtaja, everstiluutnantti Mikko Kuokka. Yhteistyön tarkoituksena on pitää yllä linkki Puolustusvoimien toimintaan.

Jalkaväkikeskuksen toiminnan aloitusta ovat tukeneet Jalkaväkimuseon säätiö, Maanpuolustuskiltojen säätiö, Urlus-säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Jalkaväkikeskusken internetsivu on jalkavakikeskus.fi