Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Simone Åbacka

Kaksi komentajaa uudistetun Syndalenin avajaisissa.

Merivoimien huoltopäällikkö, komentaja Juha Torkkeli (oikealla) avasi uudistetun harjoitusalueen Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikön, komentaja Mika Immosen kanssa.

Uudistunut Syndalen turvaa ympäristön ja turvallisuuden

Alexander Roininen

Uudistunut Syndalen on tarkoitettu maajoukkojen monipuoliseen harjoituttamiseen. Ympäristön huomioiminen on ollut keskeisessä roolissa alueen kehityssuunnitelmassa.

Hangossa sijaitsevan Syndalenin uudistetun harjoitusalueen avajaiset pidettiin maanantaina 13. syyskuuta. Ampuma-alueelle on rakennettu vuosien 2019–2021 aikana muun muassa räjäytyspaikka sekä maastoajoneuvojen ja helikopterien tankkauspaikat.

Syndalen on komentajakapteeni Thomas Gentzin mukaan Puolustusvoimien tärkeimpiä ja monipuolisimpia harjoitusalueita.

– Syndalenissa yhdistyy joukkojen koulutukseen monipuoliset alueet, kuten räjäytysalueet, ampuma-alueet ja -radat, sekä tukitoiminnot, kuten ajoneuvojen kenttätankkauspaikka ja helikopterien laskeutumispaikat, Gentz kertoo.

Gentzin mukaan etenkin räjäytyspaikka on ollut tervetullut uudistus. Syndalenissa voidaankin uudistusten myötä toteuttaa lähes kaikki pioneeriaselajin räjäyttämiseen ja raivaamiseen liittyvät harjoitukset. 

Ympäristön huomioiminen keskeisessä osassa uudistusta

Harjoitusalueella pidetään taistelu- ja raivausharjoituksia sekä isompia yhdistelmäharjoituksia noin 260–280 päivää vuosittain. Se on Merivoimien tärkein joukkojen harjoitusalue, ja kaikki sen joukot harjoittelevat siellä. 

Myös ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota. Syndalenin alue onkin ensimmäisiä Puolustusvoimien harjoitusalueita, jossa on voimassa oleva ympäristölupa.

– Syndalen sijaitsee pohjavesialueella, joten pohjavesien tarkkailuvaatimus täytetään oikealla seurannalla ja raportoinnilla, Gentz vakuuttaa. 

Sijainti pohjavesialueella on tarkoittanut sitä, että Syndaleniin on tehty kaikille paikoille maaperän ja pohjaveden suojausrakenteet. Lisäksi meluhaittaa pyritään vähentämään sovittamalla muun muassa kovapanosammunnat paremmin melun ja ympäristön kannalta vähemmän haittaa oleviin ajankohtiin.

Tulevaisuudessa kehitetään jätteiden käsittelyä

Merivoimien huoltopäällikkö, komentaja Juha Torkkeli korosti uudistetun Syndalenin avajaispuheessaan projektin laajuutta, joka on saavutettu erinomaisella yhteistyöllä. Harjoitusjoukoilta ollaankin Gentzin mukaan saatu pelkästään hyvää palautetta. Gentz on erityisen tyytyväinen uudistuksiin koulutuksen ja turvallisuuden näkökulmista.

Tulevaisuudessa Syndalenin kehityssuunnitelmassa jatketaan Puolustusvoimien ympäristöstrategian mukaisesti tarkoituksena vähentää ja ehkäistä ampuma- ja harjoitustoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön. Syndaleniin tullaan esimerkiksi rakentamaan jätteiden lajittelu- ja keräysalue, jolla pyritään huomioimaan ympäristösuojelun vaatimukset entistä paremmin.