Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Eeli Gröhn

Kybervarusmies suorittamassa palvelustehtäväänsä kannettavan tietokoneen ääressä.

Kybervarusmiehet pääsevät palveluksessaan sukeltamaan syvälle kyberturvallisuuden pariin.

Uudistunut koulutusohjelma tekee kybervarusmiehistä yrittäjähenkisiä ja kyberpuolustuksen rautaisia ammattilaisia

Felix Rahiala

Tarkoituksena on selvittää, voisivatko uudistetun koulutuksen avulla syntyvät kyvyt kylvää startup-yritysten siemeniä.

Vuoden 2023 toisen saapumiserän haluttuun erityistehtävään valitut kybervarusmiehet aloittavat ensimmäisinä uudistuneen koulutuksen parissa. Saapumiserä osallistuu Johtamisjärjestelmäkoulussa Kasvua turvallisuudesta -koulutusohjelmapilottiin. Uusien kybervarusmiesten koulutukseen on lisätty jatkossa erityisesti innovointi- ja haasteenratkaisukyvyn sekä yrittäjyyden kehittämistä.

Tarkoituksena on selvittää, voisivatko uudistetun koulutuksen avulla syntyvät kyvyt kylvää startup-yritysten siemeniä. Projektia varten haettiin oppeja ja inspiraatiota Sitran tutustumismatkalta Israeliin marraskuussa 2022. Sitran henkilöstöä oli matkalla tutustumassa Israelin kyvykkääksi tunnustettuun startup-kulttuuriin ja tapaan yhdistää asevelvollisuuden kautta hankittu osaaminen yhteiskunnan käyttöön. 

Matkalta otettiin mukaan parhaat opit Suomen oman mallin rakentamista varten. Jos pilotin ensimmäinen vaihe onnistuu hyvin, pohditaan koulutuksen laajentamista muille varusmiesryhmille, reserviläisille ja henkilökunnalle. 


Everstiluutnantti Tuomas Arajuuri avasi kybervarusmieskoulutusta sekä uutta pilottia kattavasti. Kuva: Eeli Gröhn

Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkoulu on perustettu vuoden 2022 alussa, ja kuluvan vuoden heinäkuussa palveluksensa aloittanut saapumiserä on vasta kolmas erä kybervarusmiehiä. Vaikka koulutus pysyy pääpiirteittäin samana kuin edellisvuonna, on pilotti erityinen lisäys kybervarusmiesten koulutukseen, kertoo Johtamisjärjestelmäkoulun johtaja, everstiluutnantti Tuomas Arajuuri.

– Varusmiehet pääsevät vapaasti innovoimaan, keksimään uutta ja kokemaan, miltä yrittäjänä oleminen voisi tuntua, selittää Arajuuri. 

Puolustusvoimat pyrkii selvittämään, miten varusmiespalveluksen aikana syntyvää osaamista voidaan hyödyntää yritystoiminnan synnyttämisessä. Pilotoinnissa kehitettyjä ideoita voidaan käyttää palveluksen lisäksi myös siviilissä. Täten pilotilla on suora yhteys varusmiesten siviilielämään. Varusmiesten kouluttamiseen osallistuu myös useita Puolustusvoimien ulkopuolelta tulevia asiantuntijoita.

Kertyneen työkokemuksen lisäksi Arajuuri mainitsee, että varusmies voi palveluksen myötä saada itselleen työpaikan, keksiä yritysidean tai löytää liikekumppaneita. Kybervarusmieskoulutuksessa saadut opit voivat siis olla hyödyksi työntekijän ja Puolustusvoimien lisäksi myös yrityskentälle. 

– Kahden saapumiserän kokemuksella voidaan todeta, että koulutus synnyttää rautaisia ammattilaisia, toteaa Arajuuri. 

Kybervarusmiehet saavat alokaskauden aikana kuusi viikkoa kestävän sotilaan peruskoulutuksen Panssariprikaatissa. Tämän jälkeen he siirtyvät Johtamisjärjestelmäkouluun suorittamaan kahdentoista viikon mittaista erikoiskoulutusjaksoa. Heitä koulutetaan käytännönläheisen ja monipuolisen tietotekniikan, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden parissa. 

Koulutukseen kuuluu esimerkiksi verkkotekniikoihin, käyttöjärjestelmiin, avointen lähteiden tiedusteluun, salausjärjestelmiin, suojaamisen perusteisiin ja valvomotoimintaan perehtyminen. Erikoiskoulutusjakson jälkeen he siirtyvät palvelemaan eri puolille Suomea Puolustusvoimien kyberjoukoissa.

Kybervarusmiehiä koulutetaan kasvavaan tarpeeseen. Esimerkiksi tekoälyn kehityksen ennustaminen on Arajuuren mukaan haastavaa, ja kehitystä voi tapahtua äkillisesti. Muun muassa tähän kehitykseen uudistunut kybervarusmieskoulutus auttaa Puolustusvoimia vastaamaan. Siten Puolustusvoimat pysyy kyberturvallisuuden kanssa ajan hermolla.

Ajantasaisuus voi osoittautua tärkeäksi. Arajuuri arvioi, että tulevaisuudessa kalusto voi olla niin riippuvaista teknologiasta, että se muodostuu kriittiseksi haavoittuvuudeksi juuri kyberin ansiosta. Toisaalta tekoäly voi syrjäyttää ihmisen joistain aselaveteista kokonaan. Taistelijan ja perinteisen kaluston rooli taistelun voittamiseksi ei kuitenkaan näyttäisi muuttuvan mihinkään lähitulevaisuudessakaan.