Osiot
Valikko

Ruotuväki

Petteri Keskikuru

Järjestelmän soveltuvuutta Suomen merialueen olosuhteisiin testataan lokakuun loppuun asti.

Uudet kauko-ohjattavat kopterit tukevat merivartioston toimintaa

Elias Tuominen

Avaimet käteen -periaatteella Rajavartiolaitokselle saatu järjestelmä on osoitus toimivasta eurooppalaisesta yhteistyöstä.

Rajavartiolaitos on saanut hakemuksestaan Euroopan meriturvallisuusvirastolta (EMSA, European Maritime Safety Agency) kesäksi testikäyttöön miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän (RPAS). Kopterit auttavat rajavartijoita monipuolisesti rannikkovartioinnissa tehostaen ja nopeuttaen toimintoja.

RPAS (Remotely piloted aircraft system) on kokonaisjärjestelmä. Se kattaa lentolaitteet sekä ohjausjärjestelmän, johon liittyy muun muassa antenneja, kontti josta lentolaitetta ohjataan, huoltojärjestelmiä ja ylläpidon. Rajavartiolaitoksen hallussa on kaksi kopteria, joista vuorollaan yksi on lentovalmiina ja yksi huoltokiertoa varten. 

Euroopan meriturvallisuusvirasto tarjoaa erityyppisiä kauko-ohjattavia järjestelmiä EU:n jäsenvaltioiden käyttöön.

Kopterit ovat Rajavartiolaitoksella käytössä eri toimipaikoissa kesäkauden aina lokakuun loppupuolelle saakka. Rajavartiolaitoksella on jo jonkin aikaa ollut pienempiä laitteita päivittäisessä käytössä, mutta nyt suurempaa miehittämätöntä ilma-alusta testataan ensimmäistä kertaa pidempikestoisesti meriolosuhteissa.

– Tässä vaiheessa haetaan kokemusta tämän kokoluokan laitteesta. Kokemusten perusteella nähdään sitten paljonko järjestelmälle olisi käyttöä. Mahdollista hankintaa silmällä pitäen myös kustannuskysymyksiä täytyy toki pohtia, Suomenlahden merivartioston esikunnan rajojenvalvontaupseeri komentajakapteeni Petteri Salli arvioi.

Järjestelmä tulee Rajavartiolaitokselle avaimet käteen -periaatteella. ESMA on ostanut itävaltalaiselta Schiebel-yhtiöltä kokonaispalvelun ja yrityksen puolesta toteutetaan järjestelmän huolto, laitteisto ja lennättäminen. Rajavartiolaitos toimii palvelun tilaajana ja kertoo, minkälaisiiin tehtäviin haluaa järjestelmää käytettävän. 

Järjestelmän käyttö on Rajavartiolaitokselle maksutonta. EMSA kattaa kaikki syntyvät kulut mukaan lukien Schiebel-yhtiön henkilöstön henkilöstökulut.

Kopteri mahdollistaa pienienkin kohteiden löytämisen esimerkiksi saaresta tai vedestä.

Kopterit tuottavat tilannekuvaa ilmasta. Se mahdollistaa pienienkin kohteiden löytämisen esimerkiksi saaresta tai vedestä. Kopterin avulla voidaan paikallistaa nopeasti esimerkiksi merihädässä oleva vene.

– Voimme järjestelmän avulla nopeasti kartoittaa suuria alueita. Mitä suurempi on alue, sitä suuremmat ovat myös edut. Hyödyt syntyvät siitä, että laitteen avulla ”silmä” on korkeammalla, jolloin pystymme tarkastelemaan kerralla suurtakin aluetta, Salli kertoo.

Alkuvalmistelujen ollessa valmiita kopteri on mahdollista saada ilmaan 15-30 minuutissa. Yksittäinen lento kestää pisimmillään 6-7 tunnin verran. Laite tankataan merivartioasemalla ja sen toimintasäde on noin 100 kilometriä riippuen olosuhteista. Olosuhteiden suhteen lennättämisessä on erityisesti huomioitava tuuliolot ja pilvien sijainti.