Puolustusvoimat

Uuden kiväärijärjestelmän on tarkoitus korvata tällä hetkellä palveluskäytössä vanhenevaa tarkkuuskiväärikalustoa.

Uuden kiväärijärjestelmän kehitystyö alkaa

Leevi Larkovuo

Puolustusvoimat ja Sako Oy allekirjoittivat 25. toukokuuta aiesopimuksen, jonka pohjalta aloitetaan kehittää uutta kiväärituoteperhettä Puolustusvoimille.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos solmi yhdessä Sako Oy:n kanssa aiesopimuksen kotimaisten kiväärien tuotekehityksestä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Puolustusvoimille uusi kiväärituoteperhe parantamaan nykyistä suorituskykyä.

Aiesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat antoi tarkat suorituskykyvaatimukset siitä, millainen uuden kiväärituoteperheen tulee olla. Hankinnan valmistelun kohteena oleva kiväärijärjestelmä K22 sisältää kaksi asekonfiguraatiota: itselataava tarkkuuskivääri tarkka-ampujien käyttöön sekä tukiampujan kivääri ryhmän tukiampujan käyttöön.

– On hieno mahdollisuus, että koko aseen tuotanto voitaisiin toteuttaa kotimaassa. Positiivisten työllistämisvaikutusten lisäksi toteutuessaan hanke parantaisi kansallista huoltovarmuutta, jolloin kriittisen puolustusmateriaalin osalta osaaminen ja teknologia sekä asejärjestelmän valmistus- ja korjauskyky säilyisivät Suomessa, täsmentää jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi nyt syntyneen aiesopimuksen taustoja.

Peltoniemi kertoo, että yhteistyön taustalla on pitkäjänteinen tarkka-ampujien suorituskyvyn kehittäminen. Nyt päämääränä on sekä rakentaa kokonaan uutta suorituskykyä, että korvata vanhaa kalustoa.

– Tavoitteena on luoda uusi kyky, jolla korvataan tällä hetkellä palveluskäytössä olevat vanhat 7.62 tarkkuuskivääri 85 pääosin sekä 7.62 tarkkuuskivääri Dragunov kokonaan, Peltoniemi kertoo.

Kehitteillä on kokonaan uusi asekonfiguraatio, joka tulee paremmin varusteltuna tarkka-ampujien käyttöön ja kevyemmin varusteltuna jääkäri- ja jalkaväkiryhmien tukiampujien käyttöön.

– Tarkka-ampujille aseessa tulee olemaan monipuolisempaa varustusta sekä optiikkaa, joka mahdollistaa pidemmät ampumasetäisyydet. Muuten sama ase tulee myös ryhmän tukiampujien käyttöön, Peltoniemi selventää.

Uusi ase tulee Peltoniemen mukaan olemaan kehittyneempi erityisesti ergonomian ja käytettävyyden sekä tulinopeuden, lisävarustelun että tähtäinoptiikan suhteen.

– Meidän vaatimus on, että uudella aseella tulee pystyä läpäisemään kevyesti panssaroituja ajoneuvoja sekä nykyaikaisinta suojavarustusta. Aseen kaliiperi on 7.62x51mm NATO, joka mahdollistaa erittäin monipuolisen ampumatarvikevalikoiman sekä tarjoaa edelleen tulevaisuuden kehittämispotentiaalia, Peltoniemi avaa.

Myös aseen pimeätoimintakyky on Peltoniemen mukaan tärkeä ominaisuus ja elementti, ja aseeseen tulee pystyä integroimaan tarvittava pimeätaisteluvälineistö.

Hanke on Peltoniemen mukaan tarkoitus toteuttaa varsin nopealla aikataululla.

– Selkeä tavoite on, että kiväärituoteperhe olisi toimitusvalmis vuonna 2022. Varsin suoraviivainen ja tehokas aikataulu, joka pitää sisällään tuotekehitystyötä, kenttäkokeet ja testaamisen. Tiivis ja työntäyteinen jakso on siis käynnistymässä, Peltoniemi kiteyttää.

Vaikka tällä hetkellä kyse on yksinomaan suomalaisten hankkeesta, on kiväärituoteperheen kehitystyöhön mahdollista liittyä myös muita osallisia.

– Mikäli muilla mailla on saman tyyppisiä suorituskykyvaatimuksia ja samankaltainen kehittämisohjelman mukainen aikataulu kuin meillä, niin myös niiden on mahdollista liittyä mukaan hankkeeseen, Peltoniemi toteaa.