Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Uskalla olla vastuullinen silloin, kun muut eivät

Varusmiespalveluksessa moni oppii kantamaan vastuuta, mutta toisinaan vastuullisuus hylätään joko vahingossa tai tarkoituksella. Vastuullisuus on pohja niin organisaation kuin yksilönkin kehittymiselle.

Puolustusvoimat on instituutiona hierarkinen, eikä se ole huono asia, koska suuren organisaation johtaminen vaatii selkeitä johtosuhteita. Hierarkisessa ympäristössä, kuten Puolustusvoimissa, korostuu johtajan vastuu. Vastuu on sekä velvollisuus että status. 

Koska alaisen asemassa on Puolustusvoimissa niin vähän liikkumatilaa, on johtotehtävissä olevien syytä pohtia tarkasti omaa suhdettaan vastuuseen ja kerrata säännöllisesti, kuinka sitä kantaa ja jakaa. Vastuu onkin siitä mielenkiintoinen konsepti, että se on kantajaansa kohtaan todella epäkiitollinen. Joukon epäonnistumiset ovat aina viime kädessä johtajan vika, mutta onnistumiset koko porukan saavutus. 

Uskalla ottaa vastuuta

Vastuun salakavalasta luonteesta huolimatta niin Puolustusvoimista, kuin siviilimaailmasta löytyy läjäpäin ihmisiä, jotka ovat mielellään vastuutehtävissä. Abstraktilla tasolla vastuu on aina ollut ihmisyyden selkäranka ja vain vastuun ja johtamisen kautta ryhmä voi saavuttaa tuloksia, jotka ovat suurempia kuin sen osien summa.

Voisiko siis päätellä, että mitä selkeämmin joukon johtaja ymmärtää vastuunsa, sitä paremmin joukko toimii? Vastaus on selvä – kyllä. Kun johtaja muistaa, jaksaa ja ymmärtää pohtia vastuitaan ylemmille tasoille, tajuaa hän organisaation tavoitteen ja kykenee myös toteuttamaan sen. Kun pitää mielessä velvollisuutensa alaisiaan kohtaan, on omista alaisista huolehtiminen luontevaa. Vastuullinen johtaja valvoo omien alaistensa etua ja tarvittaessa muistuttaa ylöspäin, jos alaisten oloissa on korjattavaa. 

Uskalla ajatella

Vastuuseen liittyy hyvin keskeisesti luottamus. Johtoasemaan asetettuun henkilöön luotetaan aina ylhäältä, koska he jakavat omaa vastuutaan johtoasemaan asetetulle henkilölle. Samoin alaisten pitää voida luottaa johtajaansa ja siihen, että hänen toimintansa on tarkoituksenmukaista. Edes pienessä mittakaavassa ei alaisiaan voi pettää. Joukko valitsee keskuudestaan aina luotetun johtajan ja jos tämä johtaja päätyy olemaan muu kuin johtotehtävään asetettu henkilö, on parasta varautua ongelmiin. 

Jos ylempi taho arvioi, että johtotehtävään asetettu henkilö pettää heidän luottamuksensa, on selvää, että sama henkilö ei saa jatkossa enempää vastuuta. Johtajan vaihtaminen on helpompaa kuin joukon. 

Uskalla kyseenalaistaa

Vastuullisuus ei ole johtajien erityisoikeus, vaikka johtajille kertyy erityisesti vastuuta. Vastuullisuus on jokaiselle kuuluva asia, tilanteesta riippumatta. Arkisesta vastuusta hyvä esimerkki on kielenkäyttö. Sananvapaus ja siihen usein liitetty sananvastuu ovat mielestäni hyviä esimerkkejä päivittäisestä vastuullisuudesta. Laaja sananvapaus luottaa siihen, että kieltä käytetään vastuullisesti. 

Älä katso sormien lävitse asioita, joiden tiedät olevan kiellettyjä. Lähtökohtaisesti sovitut säännöt ovat olemassa syystä. Huonot säännöt, jotka eivät tunnu perustuvan mihinkään hyvään syyhyn ovat helposti poistettavissa, kunhan asian ottaa puheeksi.

Uskalla kehittyä

Kukaan ei ole täydellinen, eikä tarvitsekaan. Rosoisuuksistamme huolimatta on kuitenkin syytä muistaa, että kehittymisen tulisi ohjata kaikkea toimintaamme. Kehittymisen kautta palaamme vastuuseen ja ajatukseen siitä, että vastuun ja johtamisen kautta joukon tulos on suurempi kuin sen osiensa summa. 

Vastuullisuudesta on onneksi lyhyt matka kehittymiseen. Kun pitää mielessä organisaation tavoitteet, alaisten tarpeet ja vertaisten toiveet, on koko organisaatiolla erinomaiset valmiudet kehittyä. Kehitys on loppuviimein vain vastuullisuuden sivutuote. 

Uskalla itseäsi säästämättä olla vastuullinen. Pieniltä tuntuvilla sanoilla ja teoilla voi olla kauaskantoisia seuraamuksia. Kiinnitä huomiota siihen, miten suhtaudut vastuuseen ja realisoi ajatuksesi toiminnaksi. Uskalla olla vastuullinen myös niinä hetkinä, kun muut eivät ole.