Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Juho Lehtonen

Kuvassa lippueamiraali Janne Huusko.

Lippueamiraali Janne Huusko palkitsi vuoden 2021 Turvallisuuden tekijän Turvallisuuden kivi -kiertopalkinnolla.

Turvallisuustoimialan kiertopalkinto vaihtoi omistajaa – perusteena erityisesti tekninen turvallisuusvalvonta

Jere Tuononen

Arvostettu kiertopalkinto luovutettiin Maavoimissa monipuolista turvallisuustyötä tekevälle Turvallisuusvalvontakeskus 1:lle.

Puolustusvoimien turvallisuustoimialan neuvottelupäivät järjestettiin 12. tammikuuta. Tilaisuudessa palkittiin turvallisuustoimialalla ansioituneita ja käsiteltiin toimialan nykytilaa ja kehitysnäkymiä.
 
Vuoden 2021 Turvallisuuden tekijäksi valittiin Turvallisuusvalvontakeskus 1. Perusteissa painottui erityisesti tekninen turvallisuusvalvonta. Keskus on muun muassa tehnyt useita aloitteita turvallisuusvalvontakeskuksen toimintoihin.
 
Palkinto on Turvallisuusvalvontakeskus 1:n valvontajohtajan, vääpeli Jukka Reposen mukaan merkittävä asia koko keskukselle, sen henkilöstölle, Maavoimien operatiiviselle osastolle, sen turvallisuussektorille ja koko Maavoimien esikunnalle. 
 
– Tämä palkintohan on erittäin hieno kunnianosoitus, Reponen vahvistaa.
 
Turvallisuusvalvontakeskus 1 perustettiin vuonna 2014, ja Reponen kertoo olleensa mukana aivan alkumetreiltä. 
 
Erityisen kiitoksen hän haluaakin osoittaa keskuksen perustamisessa mukana olleelle valvontamestarille, pursimies Kimmo Alpinrannalle ja häntä seuranneelle ylivääpeli Pekka Löytöselle
 
– Haluan kiittää myös nykyistä valvontamestaria, vääpeli Panu Ahvenniemeä, Reponen lisää.
 
Turvallisuusvalvontakeskus 1 on osa Maavoimien operatiivista osastoa. Toiminnasta vastaa osaston turvallisuussektori.
 
– Meidän pääasiallinen tehtävä on turvallisuustilannekuvan muodostaminen ja sen jakaminen täällä Maavoimissa sekä muille puolustushaaroille ja yhteistyökumppaneille, Reponen kuvaa.
 
Toiminnalla on suuri merkitys Maavoimien turvallisuuden lisäämiselle. Keskus tuottaa esimerkiksi erilaisia raportteja ja tilastoja.
 
– Toimintaamme kuuluu tiedon antaminen hallintoyksiköille siitä, miten ne voivat parantaa omaa turvallisuuttaan, Reponen mainitsee.
 
Reposen mukaan keskus tekee myös tukimatkoja hallintoyksiköihin. Tukimatkojen aikana voidaan edistää turvallisuustoimintaa ja -ajattelua, mutta myös puuttua havaittuihin epäkohtiin.
 
– Oma asenne on tärkeässä roolissa, kun luodaan hyvää turvallisuuskulttuuria, mutta ennen kaikkea tärkeintä on oma toiminta, Reponen huomauttaa.
 
Yksilöiden turvallisuustoiminnan korostamisen lisäksi turvallisuutta voitaisiin Reposen mielestä lisätä järjestelmien ja henkilöstön koulutuksen pitämisellä ajan tasalla.